30 april 2016 19e jaargang nummer 5834

Na 30 edities geen Dorpsspelen Maarn-Maarsbergen meer
MAARN – Na 30 edities komt er een einde aan de Dorpsspelen van Maarn-Maarsbergen. Er is dit jaar weer te weinig animo voor het driedaagse evenement waar teams het tegen elkaar opnemen met spellen als darten, touwtrekken, de hindernisbaan en het rode draad spel. En dus wordt de stekker eruit getrokken.   Lees verder

 

Genieten van paardensport bij concours hippique
BENNEKOM Hemelvaartsdag/Bevrijdingsdag, donderdag 5 mei, staat in Bennekom weer bol van de paardensport. Het oudste concours hippique van Nederland is een belevenis, want hier komen 's lands beste aangespannen paarden en vele springpaarden aan de start. 's Middags wordt bovendien het Nederlands kampioenschap Hackney tweespannen verreden op landgoed Hoekelum.    Lees verder

 

In 60 uur een nieuwe tunnel onder de A12 bij Ede
EDE  De bouw van een nieuwe tunnel onder de A12 bij Ede – een spectaculair onderdeel van de wegverbreding op het traject Ede-Grijsoord – is nabij. In 60 uur tijd wordt het grootste deel van de tunnel in het weekend van 21 en 22 mei op zijn plek onder de zuidbaan van de snelweg geschoven.   Lees verder

 

29 april 2016 19e jaargang nummer 5833

Informatie-avond over Weversteeg en Onderlangs
OTTERLO  De inwoners van Otterlo kunnen op donderdag 12 mei vanaf 19.30 uur in dorpshuis de Aanloop in gesprek met de gemeente Ede over de toekomst van de locaties waar nu nog SV Otterlo haar voetbalvelden heeft.

 

Met ingang van het van het seizoen 2016-2017 verhuist SV Otterlo naar de nieuwe  locatie Kastanjebos. Op de achterblijvende velden is ruimte voor woningbouw. Op 12 mei gaat de gemeente met de bewoners en ander belangstellenden praten over de uitgangspunten en randvoorwaarden voor de ontwikkeling van deze locaties. Deze avond zal ook gesproken worden over de mogelijkheid om het gecombineerde dorpshuis, sport- en zorgvoorzieningen (de 'Multifunctionele accommodatie', MFA) daar in te passen.

 

De gemeente Ede vindt het heel belangrijk de wensen van het dorp te betrekken bij de herontwikkeling van de voetbalvelden. Woningbouw en de MFA bieden mooie kansen voor de toekomst van Otterlo.
Wethouder Vreugdenhil is blij dat er nu uitgangspunten voor een gesprek liggen. “Het is mooi dat we zover zijn. We zijn erg benieuwd naar de reacties in Otterlo. “
De Nota van uitgangspunten is vanaf 5 mei beschikbaar via de website van de gemeente Ede en ligt deze ter inzage bij de loketten Bouwen, Wonen en Milieu in Raadhuis De Doelen. Van 5 mei tot 2 juni kunnen ook schriftelijke reacties worden ingediend bij het college van B en W, Postbus 9022 6710 HK in Ede, of via info@ ede.nl.

 

'Juliahoeve Veenendaal kan van monumentenlijst af'
VEENENDAAL  De Juliahoeve in Veenendaal kan tegen de vlakte. Althans, wat het college van B en W betreft. Die hebben besloten om het pand van de gemeentelijke monumentenlijst te verwijderen.  Lees verder

 

'Fretten mogen konijnen doden op sportparken'
AMERONGEN – Het inzetten van fretten en roofvogels om op sportparken konijnen te doden, is een geoorloofd en natuurlijk middel, vindt het Utrechtse college van Gedeputeerde Staten.  De provinciale Partij voor de Dieren trok onlangs aan de bel omdat zij het jagen met fretten en roofvogels op de konijnen op sportvelden gruwelijk vindt.   Lees verder

 

Bunnik Aan Zet Fonds echt uit de startblokken   (foto)
BUNNIK  De gemeente Bunnik heeft vorig najaar een fonds ingesteld om initiatieven van burgers te ondersteunen. Dat kan door een startsubsidie en ook door een goed advies. De gemeente wil met het Bunnik Aan Zet Fonds graag vernieuwing en participatie stimuleren en daarin zijn inwoners ondersteunen. Het Fonds is intussen echt van start gegaan en heeft de eerste twee aanvragen voor ondersteuning in behandeling genomen.

De aanvragen worden bekeken door een commissie van inwoners. Die geeft de gemeente bindend advies over de aanvragen. Inmiddels zijn er twee subsidieverzoeken ingediend. De commissie is in gesprek met de indieners om te onderzoeken of, en zo ja hoe deze twee initiatieven het beste ondersteund kunnen worden.
 
De commissie bestaat uit 8 bewoners die graag hun creativiteit en ervaring inzetten om mooie initiatieven voor onze dorpen levensvatbaar te maken. Lex Heijnis en Jan Willem Noordenbos uit Odijk, Wim van    Daalen, Wouter Turpijn, Paul Schaap, Rob Strijbos, Saskia Wilmes en Anne Ruth Webbink uit Bunnik zetten zich hier op vrijwillige basis voor in. Zij gaven zich op voor de commissie na oproepen op de gemeentelijke website, social media en op de gemeentepagina.
 
Commissielid Rob Strijbos  meldde zich aan omdat hij “graag initiatieven  van  burgers  wil ondersteunen”. Hij zegt: “Ik hoop en denk dat we met het fonds en onze  gezamenlijke inzet maatschappelijk zinvolle initiatieven kunnen  ondersteunen  zodat ze op eigen benen kunnen staan.”  
 
Jan  Willem  Noordenbos  wil graag zijn  jarenlange  ervaring  in  vrijwilligerswerk, bij de gemeente  en  bij initiatieven zoals  de  Huiskamer  van  Odijk   gebruiken  om  een  bijdrage  te  leveren  aan  de  participatiesamenleving. “Meer participatie is nodig na de periode van individualisering die wij gekend hebben”, vindt hij. Het Fonds  moet volgens Noordenbos “simpelweg mensen een steuntje in de rug geven bij het ontwikkelen van nieuwe initiatieven”.

De gemeente heeft jaarlijks € 30.000 beschikbaar gesteld, met een maximum van € 5.000 per initiatief als startsubsidie. Daarna is het de bedoeling dat een initiatief op eigen benen kan staan. De commissie beoordeelt deze aanvragen, en stelt ook graag haar inbreng ter beschikking om ervoor te zorgen dat het Bunnik van morgen mooier en krachtiger wordt.
 
Inwoners met een goed idee kunnen kijken op www.bunnik.nl/bunnikaanzetfonds. Misschien kunnen zij hun initiatief met ondersteuning van het Bunnik Aan Zet Fonds realiseren!

 

Tonnen extra nodig voor problemen ICT
UTRECHTSE  HEUVELRUG Er is nog dit jaar 375 duizend euro extra nodig om problemen en achterstanden bij de in Doorn gevestigde regionale ICT-dienst RID aan te pakken. Burgemeester en wethouders zijn afgelopen week akkoord gegaan met dit bedrag, maar een definitief besluit over de financiële tegenvaller moet nog door de Heuvelrugpolitiek worden genomen.  Lees verder

 

Ede gaat in gesprek met omwonenden over azc's
EDE De opvang van negenhonderd vluchtelingen op drie locaties in de gemeente Ede, De Klinkenberg in Ede, De Braamhorst in Ede en De Goudsberg in Lunteren, gaat binnenkort van start. De gemeente Ede heeft drie data gereserveerd voor overleg.  Lees verder

 

Ede gaat OZB-fout herstellen
EDE Het college van burgemeester en wethouders betreurt het volgens wethouder Marije Eleveld dat een door de gemeenteraad vastgestelde korting op de Onroerend Zaak Belasting (OZB) niet is in 2016 doorgevoerd. ,,Dat had uiteraard wel gemoeten. Door miscommunicatie tussen afdelingen is dit helaas niet gebeurd.  Lees verder

 

Ruzie met wethouders doet Blenk de das om
UTRECHTSE  HEUVELRUG Het vonnis van de kantonrechter werpt een opmerkelijk licht op de relatie tussen het college en de zelfstandige stichting Welnúh. Een knallende ruzie tussen directeur Blenk en twee wethouders zette de arbeidsrelatie tussen het bestuur van Welnúh en de directeur onder grote druk, wat uiteindelijk leidde tot het ontslag.  Lees verder

 

Directeur Welnúh overweegt beroep tegen ontslag
UTRECHTSE  HEUVELRUG De voormalig directeur van Welnúh, Sjaak Blenk, overweegt een hoger beroep tegen zijn ontslag. Medio maart honoreerde kantonrechter Fung Fen Cheng het verzoek van het Welnúhbestuur om zijn arbeidsovereenkomst te ontbinden. De belangrijkste reden daarvoor vindt de rechtbank de slechte verhouding tussen de gemeente en Blenk.  Lees verder

 

Intentieovereenkomst haalbaarheidsonderzoek houtenergiestation getekend  (foto)
ZEIST  Het bedrijf Bio Forte, woningbouwvereniging de Kombinatie, woningcorporatie Seyster Veste en de gemeente Zeist gaan samen onderzoek doen naar de haalbaarheid van een houtenergiestation in Dijnselhoek in Zeist. Op 28 april 2016 hebben ze dit voornemen vastgelegd in een intentieovereenkomst.

Het houtenergiestation kan de L-flat, de Geroflat, het zwembad en sporthal Dijnselburg voorzien van duurzaam opgewekte energie. Seyster Veste is eigenaar van de Geroflat, de Kombinatie is eigenaar van de L-flat, de gemeente Zeist is eigenaar van het zwembad en de sporthal, en Bio Forte is een bedrijf dat houtenergiestations ontwikkelt en exploiteert.

 

Besluit gratis parkeren Veenendaal uitgesteld
VEENENDAAL  Een meerderheid van de Veenendaalse gemeenteraad heeft het besluit over de lopende proef met gratis parkeren uitgesteld. ChristenUnie en PvdA dienden daarover een amendement in. De partijen willen meer tijd en een bestuursrechtadvocaat inschakelen om nog eens in de zaak te duiken.   Lees verder

 

Veenendaal gaat weer praten over koopzondag
VEENENDAAL  De koopzondag in Veenendaal is terug op de agenda. De partij Lokaal Veenendaal verraste donderdagavond de raad met een niet aangekondigd amendement om per 1 juli 2016 koopzondag in te voeren.   Lees verder

 

28 april 2016 19e jaargang nummer 5832

Toch praktisch verkeersexamen voor Edese jeugd
EDE  Scholieren in de gemeente Ede krijgen dit jaar toch de gelegenheid praktisch verkeersexamen te doen. Verkeersorganisatie VVN neemt de organisatie op zich, bleek vanavond tijdens de vergadering van de gemeenteraad.   Lees verder

 

Afscheid Breunis van de Weerd van raad Ede
EDE De gemeenteraad van Ede heeft donderdagavond afscheid genomen van Breunis van de Weerd. Het SGP-raadslid verruilt de raadszaal van Ede voor een burgemeesterpost in Nunspeet.   Lees verder

 

‘Lastig uit te leggen dat er twintig miljoen overblijft’
EDE  Kees van Wolfswinkel is het nieuwe raadslid voor de SGP in Ede. Hij volgt Breunis van de Weerd op, die vertrekt naar Nunspeet. Vandaag wordt hij tijdens de raadsvergadering benoemd, nu al een kennismaking.   Lees verder

 

Renovatieplannen serviceflats Park Boswijk niet van de baan
DOORN De rechtbank Midden-Nederland oordeelt dat de tot nu toe genomen besluiten van de Vereniging van Eigenaren (VvE) over de voorgenomen renovatie van Park Boswijk in Doorn niet in strijd zijn met geldende regels. Een particuliere eigenaar verzocht de rechtbank om de besluiten te vernietigen   Lees verder

 

Duizenden nieuwe woningen nodig
UTRECHTSE  HEUVELRUG De komende decennia moet er flink gebouwd worden in de Heuvelrugdorpen. Dat blijkt uit het gemeentelijke woonbehoefteonderzoek, dat afgelopen week is gepubliceerd. Tot het jaar 2040 moeten er maar liefst 2833 woningen bijkomen.   Lees verder

 

Eerbetoon aan Joy Division  (foto)
ZEIST  Op zaterdag 30 april staat Joy Division Undercover op het podium in Pop- & Cultuurpodium De Peppel met een mooi eerbetoon aan een bijzondere muzikant en band! Het muzikale verhaal van Joy Division en zanger Ian Curtis, die in 2016 60 jaar had geworden. Na de show zorgen de DJ’s van Altooooh! voor een avondje swingen en springen op de alternatieve muziek van de jaren 80 en 90. De deuren op de Montaubanstraat 106 gaan open om 20.30 uur en de entree is € 11,00 in de voorverkoop en € 15,00 aan de deur. Kijk op www.peppel-zeist.nl of bel 030 – 69 35 000 voor meer informatie.

Via bijzondere visuals zal tijdens deze tour het verhaal van de jaren ‘80 en het illustere gezelschap rond Ian Curtis verteld worden. Daarbij zal Joy Division Undercover op sublieme wijze een goede greep uit het repertoire live vertolken. Met zanger Erny Green, die het stemgeluid van Ian Curtis “griezelig” evenaart, en gitarist Henk Koorn (Hallo Venray) mag je deze kwaliteit ook verwachten.

 

In 2016 zou zanger Curtis zijn 60e verjaardag vieren, maar in 1980 besloot hij helaas om een einde te maken aan zijn korte doch bewogen leven. 1980: de tijd van economische crisis, zwarte kleding, koude oorlog en new wave muziek. Meest opvallende band in deze periode is Joy Division, een Britse post-punk groep die met langzame en melancholische nummers in dit tijdperk veel invloed had op latere gothic en new wave bands. Joy Division brengt slechts twee officiële elpees uit: in 1979 Unknown Pleasures en een jaar later Closer. Bij het grote publiek zijn vooral de singles She’s Lost Control en Love Will Tear Us Apart bekend.

 

Edese inbreker aangehouden met behulp van politieheli
EDE De politie heeft woensdagavond op de Celsiusstraat in Ede een 19-jarige Edenaar aangehouden. De man wordt er van verdacht kort daarvoor te hebben ingebroken in een woning aan de Kelvinstraat. Bij het zoeken naar de verdachte is ondersteuning verleend door een politiehelikopter en een diensthond. Lees verder

 

Twee locaties jeugdzorg in gevaar
UTRECHTSE  HEUVELRUG Door het mogelijke faillissement van de landelijke jeugdzorginstelling Intermetzo komt ook het voortbestaan van twee opvanglocaties in Utrechtse Heuvelrug in gevaar. Het gaat om zorgboerderij De Dijckhof in Driebergen en de opvang van jong volwassenen met een complexe zorgvraag op het Maarsbergse landgoed Valkenheide. Lees verder

 

Ruim 1800 euro opgehaald door Veense 'Glazen Huis'
VEENENDAAL Davy, Jessica, Leon, Michael, Ruben en Wessel zaten vijf en een halve dag opgesloten in het Veense 'Glazen Huis' dat gevestigd was in een leegstaand pand aan het Horecaplein. Woensdagmiddag rond 17.00 uur draaide burgemeester Wouter Kolff de sleutel weer van het slot.  Lees verder

 

Veenendalers scheiden afval beter
VEENENDAAL  Veenendalers zijn volgens de gemeente goed bezig met het scheiden van afval sinds de invoering van de gedifferentieerde tarieven (diftar) op 1 januari 2016. In het 1e kwartaal is er 54 procent minder restafval aangeboden.  Lees verder

 

Mogelijk gevaarlijke stof vrij bij woonhuis in Ede
EDE  In Ede is donderdagmorgen in een pand aan de Groenhof een mogelijk gevaarlijke stof vrijgekomen. Het gaat mogelijk om ammoniak. Volgens de brandweer was er geen gevaar voor de omgeving.  Lees verder

 

27 april 2016 19e jaargang nummer 5831

Sanne Heymann benoemd tot coördinator Stadsstrand
VEENENDAAL Vorig jaar was het daar binnen drie weken opeens: het Landjepik Standsstrand. Veel Veenendalers bleken sceptisch, maar de organisatie had met succes een lange adem. ,,Het is al helemaal ingeburgerd.'' Met een grote lach blikt de 31-jarige Sanne Heymann terug op afgelopen zomer. Een stel enthousiastelingen speelde met het idee om op een braakliggend terrein een Stadsstrand te maken en van de ene op de andere dag lag het daar. ,,Dat is onze kracht gebleken. Wij hebben niet te lang nagedacht en zijn gewoon begonnen.''  Lees verder

 

Jan de Groot krijgt herinneringsbank
EDE Een eigen bankje in zijn geliefde buurtpark in het hart van de Maandereng. Die eer viel Jan de Groot woensdag ten deel. Wethouder Marije Eleveld schroefde de laatste schroef van zijn naamplaatje op de rugleuning, waarmee de plechtige handeling werd verricht.  Lees verder

 

Klomp Groepsvervoer failliet verklaard
EDE  Taxibedrijf Klomp Groepsvervoer in Ede is failliet. Dat blijkt uit een brief die de directie heeft verspreid onder medewerkers van het bedrijf en die in handen is van RTV Utrecht.  Lees verder

 

Giant-Alpecin wielerploeg rijdt door Ede
EDE  Een paar dagen voor de Big start van de Giro d’Italia rijdt er al een wielerploeg over Edes grondgebied.
Een aantal wielrenners uit de ploeg van Giant-Alpecin, waar onder de bekende wielrenner Tom Dumoulin, fietsen op 4 mei een ‘Bike ride’ van 30 kilometer door Otterlo en Ede. Om 13.00 uur geeft wethouder Johan Weijland het startschot voor deze Bike ride bij De Waldhoorn in Otterlo. De wielerploeg bezoekt eerst het Kröller-Müller Museum en fietst daarna een deel van de route die zij op 7 mei ook zullen fietsen, in de tweede etappe van de Giro Gelderland.

 

Wilt u alvast een voorproefje van de Giro d’Italia? Op 4 mei heeft u de unieke kans om mee te rijden met de ploeg van Giant-Alpecin. Er is ruimte voor maximaal 300 amateur wielrenners om mee te fietsen. Wilt u meedoen? Meldt u dan aan via www.teamgiantalpecin.com. U kunt natuurlijk ook kijken langs de route, u vindt het routekaartje op www.ede.nl/giro, onder de activiteiten vooraf.

 

Gé Reinders in Beauforthuis  (foto)
AUSTERLITZ  Op zondag 1 mei 'n man, een paar gitaren en een vleugel in het Beauforthuis  in Austerlitz. Hij zingt voor u zijn mooiste liedjes in het Limburgs, ‘t Engels en zelfs in het Nederlands. En hij vertelt weer meeslepende verhalen. Natuurlijk over dagelijkse dingen dicht bij huis als: liefde, ouderschap en afscheid. Het A.D. schreef niet voor niets: Hij babbelt er geregeld lustig en fantasierijk op los, bijna in de geest van illustere streekgenoot Toon Hermans. Bovendien gaat Gé, met behulp van Facebookpagina Gé Reinders Solo, uw verzoeknummers als vast onderdeel in de avond verwerken. Hij zegt hierover: ‘Ik krijg heel vaak aanvragen om bepaalde liedjes te spelen. Maar met een ensemble ben je altijd beperkt qua repertoire. Het is fijn om nu op die verzoeken te kunnen inspelen.’

 

De regie is in goede handen bij Jessica Borst. Zij werkte met o.a. Brigitte Kaandorp, Dolf Jansen en Sara Kroos. Tot slot: het Amsterdamse Parool schreef over deze Limburgse zanger: Hij heeft lol voor tien en vertelt met het enthousiasme van een jonge hond.
zondag 1 mei 18:30; Gé Reinders, 'n man, een paar gitaren en een vleugel

 

26 april 2016 19e jaargang nummer 5830

'Gemeente Ede int teveel belasting'
EDE Dit jaar heeft de gemeente Ede per ongeluk 750.000 euro te veel belasting geïnd. Dat stelt de Edese D66-fractie. De gemeenteraad had bedongen dat er over 2016 een korting van 750.000 euro zou worden gegeven op de OZB. Dit was het gevolg van een amendement ingediend door Stephan Neijenhuis (D66). ,,De gemeente heeft door een intern misverstand deze korting niet doorgevoerd in de tarieven'', stelt D66.   Lees verder

 

Provincie wil extra treinen Valleilijn in spits
EDE Provincie Gelderland, het rijk en vervoerder Connexxion stellen gezamenlijk een bedrag van bijna twintig miljoen euro beschikbaar voor de aanschaf van twee nieuwe treinstellen op de Valleilijn. Aanvankelijk was het plan om drie nieuwe treinen te kopen, maar dat blijkt nu te duur te zijn.   Lees verder

 

Ontslagen docenten Cultura richten Muziekplein Ede op
EDE Alle 22 muziekdocenten aan de muziekafdeling van Cultura krijgen per 1 september 2016 ontslag. De docenten pakken nu zelfstandig de draad op en de meesten gaan samenwerken in het nieuwe collectief Muziekplein Ede. Ze gaan individueel ruimtes huren in Cultura.   Lees verder

 

'Nog steeds angstcultuur bij Zorggroep Charim'
VEENENDAAL Bij Zorggroep Charim, met meerdere vestigingen in Veenendaal, is sprake van een problematische situatie in de arbeidsverhoudingen en cultuur. Dit blijkt uit een rapport van bureau Basis&Beleid. Het personeel voelt op een aantal plekken daadwerkelijk angst en intimidatie.   Lees verder

 

Burgemeester Naafs reikt elf lintjes uit
UTRECHTSE HEUVELRUG  Burgemeester Frits Naafs heeft dinsdag elf Koninklijke onderscheidingen uitgereikt tijdens de jaarlijkse lintjesregen.   Lees verder

 

Koninklijke onderscheiding voor 18 inwoners gemeente Ede en één oud-inwoner
EDE  Negentien mensen hebben dinsdag 26 april in Ede een Koninklijke onderscheiding ontvangen. Dit gebeurde tijdens de jaarlijkse Lintjesregen ter gelegenheid van de viering van Koningsdag op 27 april. Het gaat om 18 inwoners van de gemeente Ede en een oud-inwoner van Ede.   Lees verder

 

Hoofdkantoor PKN misschien naar Doorn
DOORN De Protestantse Kerk in Nederland (PKN) overweegt haar landelijke hoofdkantoor op termijn naar Doorn te verplaatsen. Momenteel is het landelijke dienstencentrum van de kerk nog gevestigd in Utrecht, Maar volgens een vastgoednota van de PKN zou een boerderij op landgoed Hydepark over drie tot vijf jaar wellicht mogelijkheden voor het vestigen van het kerkelijke hoofdkwartier bieden.   Lees verder

 

Elf Veenendalers onderscheiden tijdens Lintjesregen
VEENENDAAL Elf Veenendalers hebben dinsdagmorgen 26 april een lintje gekregen uit handen van een Koninklijke onderscheiding ontvangen uit handen van burgemeester Wouter Kolff. Dit gebeurde tijdens de jaarlijkse Lintjesregen in theater De Lampegiet, ter gelegenheid van de viering van Koningsdag op woensdag 27 april.  Lees verder

 

Zeister Lintjesregen telt 7 Koninklijke Onderscheidingen
ZEIST  Vanochtend reikte burgemeester Koos Janssen in de Kerk van de Evangelische Broedergemeente aan het Zusterplein in Zeist een Koninklijke Onderscheiding uit aan 7 inwoners van de gemeente Zeist.
Onderstaande personen werden onderscheiden: mevrouw M.H. Bikker-van Neuren, de heer A.R.H. Brouwer, de heer J. Oostenbruggen, mevrouw T.E.A. Postma-van der Meijde,  de heer G.J.M. Versteeg,  de heer A.J. van der Wel en de heer A.A. Werner.

 

Tien lintjes voor inwoners van Bunnik
BUNNIK  Vanochtend ontving tien inwoners van de gemeente Bunnik een Koninklijke Onderscheiding.  Het betreft Dhr. S.M.M. Archbold (1961),  Mw. A.M. Beemer-van Rijkom (1939), Dhr. J.F.A.M. ten Berg (1941), Dhr. A.A. Boereboom (1935), Mw. J.M.E. Colard-Extercatte (1943), Dhr. M.A. Fonville (1950), Mw. A.J.M. van Oostrom-de Vos (1943), Mw. C.T. Spruit-van den Engel (1927), Dhr. D.G.G. Toonen (1934) ewn Mw. M.M. van Wijk (1937).

 

Afscheidstour Peter Pan Speedrock  (foto)
ZEIST  “It was loud, mean, fast & dirty.” Een internationale afscheidstournee in 2016 wordt het laatste hoofdstuk in het jongensboek van ’s lands hardst werkende rockband Peter Pan Speedrock. Alle dromen zijn uitgekomen, alle ambities waargemaakt. Het sympathieke rocktrio (officieus aangevuld met bandmascotte Dikke Dennis) groeide uit tot een begrip in de internationale rockscene. Live een waar fenomeen. Was grondlegger en naamgever van het muzikale genre speedrock dat tientallen bands inspireerde om zelf ook muziek te gaan maken. Op vrijdag 28 oktober in Pop- & Cultuurpodium De Peppel! Houd www.peppel-zeist.nl of www.facebook.nl/poppodium.depeppel in de gaten voor meer informatie en de voorverkoop.

 

Voor zanger-gitarist Peter van Elderen, bassist Bart Geevers en drummer Bart Nederhand is het na twintig jaar tijd om nieuwe (muzikale) horizons te gaan verkennen. Het iconische met diverse prijzen bekroonde rocktrio dat Nederland internationaal op de kaart zette als rock-n-roll hofleverancier stopt er na twintig jaar mee. Het afscheid markeert ‘an end of an era’. Want Peter Pan Speedrock is meer dan slechts een rockband. Het is een sonische natuurkracht die het gebrek aan aardbevingen en orkanen in Nederland ruimschoots compenseert.
Twintig jaar Peter Pan Speedrock betekent een omvangrijk oeuvre; vijftien edities van hun eigen festivals (vijf keer Koningsdagfestival Klok Rock Orange en tien maal Speedfest); Premium Speedrock Heavy Lager bier; alle shows bij elkaar opgeteld ruim een miljoen bezoekers; honderdduizenden kilometers en vooral ontelbaar veel avonturen.

 

Tijdelijk foto's bij oorlogsgraven
VEENENDAAL De werkgroep Graven Oorlogsslachtoffers Munnikenhof plaatst dit jaar voor het eerst bij een vijftigtal graven een tekstbord met foto van het slachtoffer. Totaal heeft de werkgroep van de Historische Vereniging Oud Veenendaal (HVOV) tot nu toe 88 oorlogsslachtoffers gevonden die begraven liggen of hebben gelegen of wiens naam als memoriam vermeld is op een gedenksteen op de Algemene Begraafplaats.    Lees verder

 

Ede krijgt weer subsidie-regeling voor woningisolatie
EDE Ede krijgt ook in 2016 een subsidie voor woningisolatie door eigenaren van particuliere koopwoningen. De start van de subsidieregeling is pas mogelijk na vaststelling door gemeenteraad van de Subsidieregeling woningisolatie 2016 in juni. De vorige regeling (voor het jaar 2015) is al afgelopen.   Lees verder

 

25 april 2016 19e jaargang nummer 5829

Plan Parklaan Ede stilgelegd door Raad van State
EDE  Het bestemmingsplan voor de nieuwe rondweg in Ede-Oost, de Parklaan, is maandag in een zogenoemde tussenuitspraak geschorst door de Raad van State in Den Haag. De gemeente Ede kan hierdoor niet met de aanleg van de weg tussen A12 en N224 beginnen tot de Raad van State definitief uitspraak doet.   Lees verder

 

Jenny Arean & Marijn Brouwers
AUSTERLITZ  Jenny Arean en haar rijke oeuvre zijn van onschatbare waarde in het Nederlandse theater. Vluchten kan niet meer, Zing dan, Amsterdams parfum het zijn inmiddels klassiekers. Marijn Brouwers oogstte vorig seizoen veel lof met zijn theatrale odes aan Frans Halsema en Charles Aznavour. In de pers werd hij een moderne chansonnier met een fris geluid genoemd. Brouwers nam het initiatief en benaderde Arean met het verzoek of ze samen met hem op wilde treden.

 

Jenny en Marijn kennen elkaar uit de musical Foxtrot uit 2001. Al zongen ze toen maar vijf regeltjes samen, het smaakte naar meer. Volgend seizoen staan ze na 15 jaar weer samen op toneel. In een sprankelende muzikaal programma hoort u Jenny's eigen favorieten en spiksplinternieuwe liedjes voor en door Marijn. Ze worden muzikaal bijgestaan door Marc-Peter van Dijk op piano, Reyer Zwart op Bas/gitaar en Peter van Os op accordeon/trombone. De teksten zijn van o.a.George Groot, Ivo de Wijs en Marijn. De regie is in handen van Ruut Weissman. Jenny en Marijn zingen. En hoe!
zaterdag 30 april in het Beauforthuis Austerlitz  20:15

 

Nieuwe cultuurnota 'met visie' door iedereen gewenst
VEENENDAAL Enkele jaren geleden is de cultuurnota door de raad vastgesteld. Die haalde het met de hakken over de sloot. Nu zou een zogeheten herijking plaatsvinden. Maar daar komt het niet van.   Lees verder

 

Ede wil afscheid nemen van Permar
EDE De gemeenteraad moet binnenkort toestemming verlenen aan het college van burgemeester en wethouders om aan het algemeen bestuur van Permar een verzoek te doen tot uittreding uit de gemeenschappelijke regeling Permar per 1 januari 2018 als er geen gemeenschappelijk besluit tot stand komt over de opheffing van de gemeenschappelijke regeling Permar.   Lees verder

 

Ondernemer Ede in conflict met gemeente over mestopslag
EDE  Een Wekeromse ondernemer zag recent niet alleen een streep getrokken door zijn plannen voor een mestvergister, hij is ook in conflict geraakt met de gemeente over de huidige mestopslag op zijn terrein. Dat bleek vrijdag bij een zitting van de bezwarencommissie van de gemeente Ede.   Lees verder

 

De tijd staat even stil in Bennekom, voor het milieu
BENNEKOM  Voor inwoners van Bennekom staat maandag de tijd even stil. De kerkklok van de Gereformeerde Brinkstraatkerk moet 's middags even worden uitgeschakeld, omdat er zonnepanelen op het dak worden geplaatst.   Lees verder

 

24 april 2016 19e jaargang nummer 5828

FC Driebergen behaalt een verdienstelijk 0-0   (foto1)  (foto2)

DRIEBERGEN  In een vooral in de 1e helft matig spelend FC Driebergen die zich liet wegdrukken door een feller Hoevelaken die met veel windvoordeel het beste van het spel had.
Al in de 1e minuut was er groot gevaar voor het doel van Michel van Bruggen de eerste inzet van de wedstrijd was al bijna raak maar de ketste tegen de paal en sprong het veld weer in.
Maar de rebound werd hoog voorgegeven en maar ternauwernood uit het doel gekopt door aanvoerder Michel Hoekstra.
Zoals gezegd de wind stond van doel tot doel en wat FC Driebergen ook probeerde verder dan de 16 meter lijn van het doel van de tegenstander kwamen de Driebergse voorwaartse niet.
Met sterk verdedigend werk werd de rust bereikt met een 0-0.

 

De 2e helft had FC Driebergen het windvoordeel en dat kon men goed gebruiken met een tomeloze inzet werd aan deze helft begonnen wat direct al gevaar bracht voor het doel van Hoevelaken.
Door keihard te vechten voor elke meter werd er veel bal bezit gewonnen en vooral de goed spelende Joeri Vonk op het middenveld onderschepte menige bal.
Het was jammer dat vooral bij Kevin van Woudenberg het vizier niet op scherp stond, hij kreeg tot wel 3 maal toe een kans maar schoot te haastig of te zacht.
Het was in deze wedstrijd vooral aan de sterk spelende achterhoede te danken dat Hoevelaken gevaarlijk kon worden en vooral in de slotfase werden er diverse vrije trappen onschadelijk gemaakt.
Ook een compliment te geven aan doelman Michel van Bruggen die de nul hield door diverse malen op het juiste moment zijn doel uit te lopen.

 

Nog 3 competitie wedstrijden as zaterdag 30 april de thuiswedstrijd tegen koploper CJVV uit Amersfoort aanvang 15.00
Dan 7 mei aanvang 14.30 weer thuis tegen het al gedegradeerde Maarssen en tot slot 14 mei de uitwedstrijd tegen VOP in Amersfoort aanvang 14.30

 

Aanhouding na steekincident in GVVV-kantine
VEENENDAAL In de sportkantine van voetbalclub GVVV heeft de politie na een steekincident één persoon aangehouden. Na het duel tussen GVVV en Lisse ontstond er even voor half acht een conflict, waarbij één persoon met een kapotgeslagen glas in het gezicht gestoken werd. ,,Wat wij tot nu toe hebben begrepen is dat hij het zicht aan een oog is verloren", aldus perswoordvoerder Youri van Doorn.  Lees verder

 

Trio opgepakt na winkelinbraak Leersum
LEERSUM – De politie heeft zondagochtend drie mannen opgepakt na een inbraak in een winkel aan de Honingstraat. Het drietal werd in de kraag gevat nadat iemand het alarmnummer had gebeld.  Lees verder

 

Historische parel al 87 jaar in verval
VEENENDAAL  Vanaf de openbare weg is de historische parel in verval niet te zien. Dat was ook precies de bedoeling bij de bouw van het afscheidingskerkje Eben Haëzer, achter de Zandstraat 39. Anderhalve eeuw geleden werd de kerk in gebruik genomen. Inmiddels dient het gebouw alweer 87 jaar als opslagplaats.  Lees verder

 

23 april 2016 19e jaargang nummer 5827

Veel schade bij ongeval op Westzoom in Lunteren
LUNTEREN Bij een ongeval op de kruising van de Westzoom met de Klomperweg waarbij twee personenauto's waren betrokken zijn zaterdagochtend alle inzittenden, waaronder meerdere kinderen, ongedeerd gebleven.  Lees verder

 

Bij uitvoering Jeugdwet 'nog een slag maken'
VEENENDAAL ,,We erkennen dat we op sommige terreinen nog een slag moeten maken", zegt het college in antwoord op schriftelijke vragen van de PvdA over de uitvoering van de Jeugdwet door de gemeente.  Lees verder

 

Wethouder teleurgesteld in raad na Maarsbergens tunnelbesluit
MAARSBERGEN De tunneldiscussie in Maarsbergen kan voorlopig worden gesloten. Donderdagavond sprak de gemeenteraad haar definitieve voorkeur uit: de dorpsvariant – waarbij er een tunnel recht onder het spoor en het centrum wordt doorgetrokken – moet dé uitkomst zijn voor de verkeersproblemen. Een uitkomst waarvoor aan het begin van de vergadering nog ruim honderd handtekeningen werden aangeboden door bezorgde inwoners uit Maarn en Maarsbergen.  Lees verder

 

Burgemeester opent Uitvaartcentrum Utrechtse Heuvelrug
LEERSUM Na drie jaar leegstand kan de Leersumse gemeenschap eindelijk weer gebruik maken van de aula op de Nieuwe Algemene Begraafplaats.   Lees verder

 

William dook onder in de Witte Huisjes
BUNNIK De Tweede Wereldoorlog is alweer 71 jaar geleden en steeds minder mensen kunnen uit eerste hand vertellen over die tijd. Historicus Henk Blok sprak in maart met een van hen die dat nog wel kunnen. William, inmiddels 93 jaar oud, wilde nog eensmaal langs de plekken waar hij ondergedoken zat in de oorlog. De Witte Huisjes en de Oude Dorpskerk. Henk Blok schreef er een verhaal over.   Lees verder

 

Ede verliest muziekschool en krijgt muziekplein terug
EDE  Ede kent vanaf 1 september 2016 geen muziekschool meer. Maar dat betekent niet, dat de bijna 1.000 leerlingen die nu bij Cultura les volgen straks op straat staan. Er is een oplossing voor een gedwongen bezuiniging. De raad heeft in 2015 de subsidie voor naschools muziekonderwijs geschrapt. Dat zorgde voor onrust bij Cultura en de 22 docenten die nu nog in dienst zijn bij Cultura.   Lees verder

 

 

22 april 2016 19e jaargang nummer 5826

Foutparkeerder door het lint in Zeist
ZEIST  Bij een aanhouding op parkeerterrein De Clomp in Zeist is donderdagmiddag een agent door een 29-jarige man uit Zeist mishandeld. De agent trok zijn wapen om de verdachte aan te kunnen houden.   Lees verder

 

Ondertekening intentieovereenkomst haalbaarheidsonderzoek Houtenergiestation
 ZEIST  Het bedrijf Bio Forte, woningbouwvereniging de Kombinatie, woningcorporatie De Seyster Veste, en gemeente Zeist gaan samen onderzoek doen naar de haalbaarheid van een houtenergiestation in Dijnselhoek. Dit wordt vastgelegd in een intentieovereenkomst. Deze intentieovereenkomst wordt officieel door de partijen getekend op donderdag 28 april, om 15.30 uur in het gemeentehuis van Zeist.

 

Nog 40.000 euro beschikbaar voor JES-gebied
VEENENDAAL Voor het JES-gebied (Jan Roeckplantsoen, Engelenburg-Noord, Schrijverspark) is nog circa 40.000 euro beschikbaar uit een pot waaruit in de afgelopen jaren bewonersinitiatieven zijn bekostigd. De financiën dateren nog van 2011 toen de gemeente voor deze wijken geld ontving van de rijksoverheid. Van de 100.000 euro is inmiddels 60.000 euro uitgegeven aan allerlei maatschappelijke en fysieke projecten.   Lees verder

 

Particuliere parkeergarages hebben last van gratis parkeren
VEENENDAAL De particuliere parkeergarages hebben last van het gratis openstellen op zaterdagen van de drie gemeentelijke parkeergarages. Zowel Q-park als Punt Beheer lieten de raadscommissie donderdagavond weten dat er sprake is van een terugloop van betalende klanten. ,,Er wordt gemonitord, er is financiële schade", zegt Punt Beheer.   Lees verder

 

COA aast op Doornse kazerne
DOORN Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) aast op de Doornse Van Braam Houckgeestkazerne, zo meldde wethouder Gerrit Boonzaaijer (SGP) donderdagavond tijdens de raadsvergadering. Door een omstreden verhuizing van de kazerne naar Vlissingen komt het terrein binnen enkele jaren vrij.   Lees verder

 

Utrechtse Heuvelrug kiest voor tunnel dwars door Maarsbergen
MAARSBERGEN – De gemeenteraad van Utrechtse Heuvelrug kiest voor een spoortunnel dwars door het dorp van Maarsbergen. Een meerderheid van de raad heeft zich daar donderdagavond over uitgesproken.   Lees verder

 

21 april 2016 19e jaargang nummer 5825

Harde Duitse rock in De Peppel in Zeist  (foto)
ZEIST  Voor liefhebbers van bands als Rammstein heeft Pop- & Cultuurpodium De Peppel een goed alternatief! Op zaterdag 23 april komt Ost+Front naar Zeist: harde, Duitse shockrock en live een spectaculaire happening. Met als support het helse lawaai van metalheads Devil-M. Dit is een avond die je niet wil missen als je houdt van harde, handmade Duitse rockmuziek! De deuren op de Montaubanstraat 106 gaan open om 20.30 uur en de entree is € 11,00 in de voorverkoop en € 15,00 aan de deur. Kijk op www.peppel-zeist.nl of bel 030 – 69 35 000 voor meer informatie.

 

Ost+Front komt naar je toe met harde riffs, indrukwekkend krachtige elektronische muziek met verdorven Duitse lyrics en sinistere looks rechtstreeks uit de hel. Deze Duitse band laat de hele Duitse muziekindustrie schokken. Oft+Front is niet bang om te beledigen. Ze gaan net altijd een stapje verder, daar waar andere bands niet durven te gaan.
Maar dat is niet alleen pure provocatie; ze zeggen gewoon wat ze willen en stellen de pijnlijke vragen. Dit vieren ze met brute gitaar riffs, een stem waar de dondergod zelf bang van zou worden en elektronische sounds met een catchy karakter. Oft+Front’s debuutalbum Ave Maria belandde direct in de Media Control Charts en de eerste tour werd goed ontvangen.

 

Devil-M “True-rounder op het gebied van hels lawaai” – zo beschrijft gothic magazine Sonic Seducer de Duitse metalheads Devil-M. Invloeden als Psyclon Nine en Marilyn Manson zie je terug in de krachtige muziek, maar ook op het podium.

 

Meer peuters met taalachterstand
VEENENDAAL Meer peuters krijgen van het Centrum voor Jeugd en Gezin een indicatie omdat zij een taalachterstand hebben. Het neemt volgens wethouder Arianne Hollander in het algemeen toe. Dat heeft enerzijds te maken met een vroegtijdig signaleren en anderzijds omdat kinderen van nieuwkomers ook meer in aanmerking komen voor de voorschoolse en vroegschoolse educatie (VVE).   Lees verder

 

Winnaar fotowedstrijd Mijn Mooiste Plek  (foto)
 UTRECHT  Dick Jeukens maakte de winnende foto voor de fotowedstrijd Mijn Mooiste Plek van Utrechts Landschap. Hij fotografeerde landgoed Heidestein in mysterieus ochtendgloren. Utrechts Landschap heeft de fotowedstrijd georganiseerd in het kader van de tv-serie Mijn Mooiste Plek op RTV Utrecht. De winnende foto wordt gepubliceerd in ons donateurs magazine Mijn Utrechts Landschap.

In de maand maart riep Utrechts Landschap bewoners en bezoekers van natuurgebieden uit de provincie Utrecht op om de mooiste plekken te delen. De fotowedstrijd sloot aan op de tv-serie van RTV Utrecht ‘Mijn Mooiste Plek’. Hier waren natuurgebieden van Utrechts Landschap te zien, zoals Plantage Willem III en Park Vliegbasis Soesterberg.
De fotowedstrijd Mijn Mooiste Plek leverde ruim 100 prachtige foto’s op van natuurgebieden uit de provincie Utrecht. Bewoners en natuurliefhebbers stuurde hun favoriete foto’s op van de plekken die zij het liefst bezoeken. Het was niet makkelijk een winnaar te kiezen. De provincie Utrecht heeft zoveel mooie natuur en buitengewoon goede natuurfotografen. Natuurgebied Heidestein is een populaire fotoplek voor veel van de natuurliefhebbers. We ontvingen veel foto’s die gemaakt zijn in dit gebied.

 

Uitstel van betaling voor Klomp Groepsvervoer Ede
EDE  Klomp Groepsvervoer in Ede heeft uitstel van betaling gekregen van de rechtbank. Dat heeft de directie van het bedrijf bevestigd. De belangrijkste reden voor de surseance is volgens algemeen directeur Johan van Praet dat de kredietruimte voor het bedrijf was gekoppeld aan de omzet, die de afgelopen periode fors is teruggelopen.    Lees verder

 

Veenendaalse vrijwilligers voelen zich gepasseerd
VEENENDAAL  Veel vrijwilligers in Veenendaal voelen zich gepasseerd door wethouder Marieke Overduin. Die wil een ton uittrekken voor een nieuw project, maar heeft daarbij de bestaande vrijwilligersorganisaties genegeerd.   Lees verder

 

Bronzen Uil landt definitief
ODIJK Conny Tukker-Van Nieuwkerk heeft de allerlaatste Bronzen Uil gewonnen. Zij ontving het beeld op 20 april uit handen van kunstenares Annelies Soomers, de maakster van de Uil. Omdat het de laatste uitreiking was, mag de winnares het kunstwerk houden.   Lees verder

 

Zwembad Dijnselburg opent zomerseizoen spectaculair met roofvogelshow
ZEIST  Zo vrij als een vis in het water, zo vrij als een vogel in de lucht! Onder dit motto opent het Zeister zwembad Dijnselburg het zomerseizoen 2016. Op zondag 24 april geeft Reinier de Valkenier een roofvogelshow bij de ligweide van het zwembad.
Wethouder Sander Jansen (sport) opent samen met Reinier de Valkenier en de roofvogels officieel het buitenbad met een spectaculaire show. De bezoekers van het zwembad kunnen kennis maken met de roofvogels en ze van dichtbij zien tijdens de show. Ook mogen de badgasten op de foto met de valkenier en zijn vogels. Vragen over de roofvogels beantwoordt Reinier graag.
De opening van het zomerseizoen 2016 is op zondag 24 april van 9.00 tot 17.00 uur na aankoop van een entreebewijs van het zwembad.
Reinier de Valkenier is van 11.00 tot 15.00 uur aanwezig. Hij geeft één show, maar bij genoeg animo zal hij een tweede show geven.

 

20 april 2016 19e jaargang nummer 5824

Restaurant L'Orage sluit magere jaren af en wordt Klein Zwitserland
EDE  Restaurant L'Orage net ten noorden van Ede heeft de deuren gesloten. Dat geldt ook voor partycentrum Flora. In het karakteristieke pand aan de Lunterseweg komt een nieuw restaurant: Klein Zwitserland.
Uitbater Hans van Tiel van L'Orage beleefde magere jaren met het bedrijf en heeft besloten het restaurant over te doen aan een nieuwe eigenaar. Deze nieuwe uitbater heeft al een restaurant in Driebergen met dezelfde naam. Deze eigenaar opent volgende week de deuren onder de naam Klein Zwitserland.  Lees verder

 

Op donderdag 21 april in het Beauforthuis Austerlitz. (foto)
ZEIST  Zangeres Janne Schra releaset in april een 10" vinyl, met huiskamer versies van liedjes van haar laatste album. Ze maakt daarbij een klein rondje door Nederland.

 

In februari 2015 kwam het album 'PONZO' uit van de zangeres Janne Schra. Op 15 april 2016 kwam de nieuwe EP van de zangeres 'PONZE LIGHT' uit. Op de EP staan zomerse versies van de nummers 'Carry On', 'Filthy Rich', 'Good Now', 'Scare Me' en 'Everything I Do Ooh Ooh', een cover van From the Sun en haar nieuwe nummer 'Memory Steel'.

Ter ere van het uitkomen van PONZO LIGHT, die verschijnt in gelimiteerde oplage van 500 stuks op 10 inch vinyl inclusief een gesigneerde zeefdruk, zal Janne Schra ook een korte tour langs Nederlandse podia doen. En gezien het intieme karakter van de EP, is er gekozen voor  intieme locaties

 

Backstage Muziekschool in De Peppel
ZEIST  Backstage Muziekschool, al jaren een begrip in Zeist, laat op vrijdag 22 april in Pop- & Cultuurpodium De Peppel zien wat ze in huis hebben. Verschillende pop- en rockbands vanuit de muziekschool zullen het podium van de Peppel betreden: meidenband van 12 tot 14 jaar, popband scholieren van 14 tot 15 jaar, alternatieve rockband Blue Monday, rock coverband High Class, keiharde rock van Noise Express en als gastband treedt de alternatieve, soms experimentele rockband Anthracite op.
De deuren op de Montaubanstraat 106 gaan open om 19.30 uur en de entree is € 5,00 aan de deur. Kijk op www.peppel-zeist.nl, www.muziekschoolbackstage.nl of bel 030 – 69 35 000 voor meer informatie.

 

Woningbouw Nieuwe Steeg definitief van de baan
LEERSUM De plannen van Landgoed Zuylestein om woningen te bouwen nabij de Nieuwe Steeg zijn afgelopen donderdag definitief van tafel geveegd door de gemeenteraad. Dit besluit werd met luid applaus ontvangen door de volgestroomde publieke tribune, die vooral gevuld was met het actiecomité tegen de woningbouw en haar supporters. Ondanks dat de woningbouw aan de Leersumse zijde geen doorgang krijgt, is er wel een akkoord gegeven voor de bouw van vijf á zeven woningen aan de Amerongse zijde van het landgoed.  Lees verder

 

Leerlingen Revius Doorn in actie na uit de hand gelopen stunt
DOORN  Leerlingen van het Revius College in Doorn gaan vrijdag het sportveld schoonmaken. Die ligt bezaaid met glas van kapotte drankflessen na een uit de hand gelopen eindexamenstunt afgelopen weekend. De leerlingen komen in actie na een moreel appel van de schooldirectie.   Lees verder

 

Stadsstrand moet blijvertje worden
VEENENDAAL Het op de plek van het voormalige Rabo-terrein geschapen stadsstrand moet een blijvertje worden. Dat is althans de mening van drie coalitiepartijen die een initiatiefvoorstel presenteren over verlevendiging van het centrum van Veenendaal.  Lees verder

 

Aanvraag bomenkap stationsomgeving Driebergen-Zeist (foto)
DRIEBERGEN  ProRail heeft een aanvraag ingediend om 64 bomen te kappen in de stationsomgeving van Driebergen. Deze kap is nodig om ruimte maken voor het nieuwe station Driebergen-Zeist dat in 2020 wordt opgeleverd.
Delen van de ecologische hoofdstructuur die voor het station moeten wijken, worden gecompenseerd door nieuwe groenaanleg ten zuiden van het stationsgebied, grenzend aan de A12. Ook worden twee faunapassages aangelegd, één onder de Hoofdstraat en één onder het spoor.
Het nieuwe station wordt verdiept uitgevoerd om het landschappelijke, groene karakter van de omgeving recht te doen. Daarbij sluit ook een nieuwe groenstructuur aan. Bomen zijn hierbij essentieel: deels worden bestaande bomen verplaatst, deels nieuwe aangeplant.

 

Tentoonstelling over Kraal in het gemeentehuis Zeist
ZEIST  Vandaag, op woensdag 20 april open  M. Fluitman, wethouder Zorg, Ouderen en Cultuur, om 11.00 uur de tentoonstelling over boekhandel Kraal in het gemeentehuis. Van 1904 tot 1968 was deze boekhandel een begrip in Zeist. Mede door de vele kaarten, gidsen en prentbriefkaarten die in eigen beheer werden uitgegeven.  Lees verder

 

Rabobanken Utrechtse Heuvelrug en Kromme Rijnstreek willen samen gaan
REGIO  Rabobank Utrechtse Heuvelrug en Rabobank Kromme Rijnstreek zijn voornemens samen te gaan. Met het tekenen van de intentieverklaring op 13 april door de directie en Raad van Commissarissen van beide banken is de verkenning gestart om mogelijk per 1 november 2016 samen te gaan  Lees verder

 

Wethouder enthousiast over publiek ondernemerschap
VEENENDAAL De samenleving verandert snel. Om aansluiting te houden moet de overheid mee veranderen. Wethouder Frits Beckerman kan er enthousiast over vertellen: publiek ondernemerschap. Recent is een digitaal meldpunt de lucht ingegaan: Veenendaal goed geregeld. Laagdrempelig, om de gemeentelijke organisatie te voorzien van signalen van buitenaf.  Lees verder

 

Geen aanleiding voor misdrijf gewonde man in Driebergen
DRIEBERGEN De politie heeft onderzoek gedaan naar de toedracht van de verwondingen van de gewonde man Tim Ploeg uit Driebergen . Hieruit bleek dat er geen aanwijzingen zijn dat er sprake zou zijn geweest van een misdrijf.  Lees verder

 

Ontdekkingsreis mag 'eindelijk' gaan verhuizen
DOORN Een lange strijd is er aan voorafgegaan, maar afgelopen donderdag kon het dossier van De Ontdekkingsreis worden afgesloten. De gemeenteraad besloot tijdens de raadsvergadering dat de basisschool – die anders per 1 augustus 'dakloos' was geweest – definitief mag verhuizen naar de Driebergse locatie aan het Jagerspad.   Lees verder

 

Volksuniversiteit mogelijk eind dit jaar opgeheven
VEENENDAAL De financiële positie van de Veenendaalse Volksuniversiteit (VU) is al vele jaren zorgwekkend en het voortbestaan is serieus in gevaar. Dat zei penningmeester A. van Kooten van de VU dinsdagavond tegen de raadscommissie. Een financiële injectie van 25.000 euro op korte termijn is nodig. Ook zou de bezuiniging die voor 2017 zou moeten worden doorgevoerd, niet moeten doorgaan. Wanneer aan deze wensen geen gevolg wordt gegeven vindt het bestuur van de VU het niet langer verantwoord door te gaan.   Lees verder

 

19 april 2016 19e jaargang nummer 5823

Veenendaal start unieke pilot dementievriendelijke wijk

VEENENDAAL  Een dementievriendelijke gemeente, dat is wat Veenendaal nastreeft. Een gemeente waarin mensen met dementie zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen, in een gemeenschap waar hun dagelijkse leven zo makkelijk mogelijk wordt gemaakt. Met dit uitgangspunt start Veenendaal een unieke pilot in de wijk het Franse Gat, met de intentie om op termijn heel Veenendaal dementie vriendelijk te maken.

In 2015 woonden in Veenendaal 910 mensen met dementie. In de komende jaren neemt dit aantal toe tot 2000 mensen in 2040.


In 2015 heeft de gemeenteraad het Wmo beleidskader 2015-2019 ‘Stimuleren en ondersteunen’ vastgesteld. Eind vorig jaar is gestart met de Innovatieagenda Wmo, met als doel om samen met de betrokkenen in de Wmo kennis en ervaring uit te wisselen en het beleidskader handen en voeten te geven. Eén van de concrete projecten die hieruit voortvloeit is de pilot dementievriendelijke wijk.


Op dit moment werken veel verschillende (zorg) organisaties binnen de gemeente Veenendaal met mensen met dementie. Toch bestaat er nog onvoldoende samenhang tussen het werk van deze organisaties. Daarnaast is er in de samenleving nog veel onwetendheid over dementie en rust er een taboe op het onderwerp. Omwonenden weten vaak nog onvoldoende hoe ze moeten omgaan met mensen met dementie. En er is sprake van schaamte bij mensen met dementie en de direct betrokkenen, waardoor de stap naar de openbaarheid niet of te laat wordt gemaakt.


Bij de pilot dementievriendelijke wijk zijn de gemeente Veenendaal, Alzheimer Nederland afdeling Veluwe Vallei Grebbe, Patrimonium woonservice, Veens, politie en de zorgpartners RST Zorg, QuaRijn, Opella, Vitras, King Arthur Groep, Joost Zorgt, en Charim betrokken. Deze organisaties willen met elkaar de aanwezige kennis, ervaring en werkzaamheden bundelen. Ook wordt samenwerking gezocht met cliënten en mantelzorgers en andere partijen in de samenleving, zoals ondernemers en scholen. De pilot wordt uitgevoerd in het Franse Gat, een wijk waar veel ouderen zelfstandig wonen, waar het thema dementie speelt en die qua aard en omvang geschikt is voor een pilot.


De belangrijkste doelstellingen van de pilot zijn het realiseren van een wijk waarin mensen met dementie zo lang als mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. En het creëren van een dementievriendelijke gemeenschap, waarin het dagelijks leven van mensen met dementie zo gemakkelijk mogelijk wordt gemaakt. Dit begint bij bewustwording in de samenleving, maar ook het zoeken naar slimme oplossingen die bijdragen aan het dagelijks zelfstandig functioneren. Ook het organiseren van een dagbesteding kan hierbij helpen.

Volgens wethouder Marieke Overduin voorziet de pilot in een belangrijke behoefte. “In Veenendaal stimuleren we inwoners om vanuit eigen kracht en met behulp van hun netwerk langer zelfstandig te functioneren. Voor kwetsbare doelgroepen, zoals mensen met dementie, is dit een moeilijke opgave. Door middel van dit unieke project kunnen we anticiperen op de toekomst en ook écht het verschil maken voor mensen met dementie.”


Tijdens deze pilot worden meerdere activiteiten opgepakt die bijdragen aan de gestelde doelstellingen. Zoals het aanbieden van trainingen aan winkeliers en scholen. Het oplossen van knelpunten in het dagelijks leven voor mensen met dementie. Het op elkaar afstemmen van werkzaamheden en het maken van werkafspraken. En op 18 mei wordt er een netwerkbijeenkomst dementie georganiseerd voor mensen die wonen en/of werken in het Frans Gat.

 

Gemeente stelt nieuw informatiebeveiligingbeleid vast
EDE  Gemeenten beschikken over verschillende computersystemen waarin privacygevoelige gegevens van burgers liggen opgeslagen.
Op het gebied van werk en inkomen, is dit vastgelegd in het systeem Suwinet. Om die informatie zo goed mogelijk te beveiligen, moeten gemeenten voldoen aan zeven normen voor veilig gebruik van Suwinet. Het college van Burgemeester en Wethouders stelde op 18 april het nieuwe informatiebeveiligingbeleid voor het gebruik van Suwinet vast. Daarmee voldoet de gemeente Ede aan alle eisen die aan het gebruik van Suwinet verbonden zijn.

 

In 2014 heeft de Rijksoverheid eisen gesteld aan het gebruik van Suwinet. Met deze applicatie worden gegevens van inwoners gecontroleerd en gebruikt wanneer ze een uitkering aanvragen. Veel informatie is privacygevoelig en daarom moet zorgvuldig met die gegevens worden omgegaan. In 2015 is een security-officer aangesteld om te bewaken dat we op de goede manier met privacygevoelige gegevens omgaan. Ook werd vastgesteld dat het informatiebeveiligings-beleid verouderd was en vernieuwd moest worden. Het beleid is nu aangepast aan deze tijd en wordt voortaan elk jaar geëvalueerd. Als het nodig is wordt het beleid daarna weer aangepast.

 

'Ik weet zeker dat onze samenleving dit aan kan'
EDE Bewoners rond de toekomstige drie asielzoekerscentra (azc) hebben afgelopen weekend een informatiebrief ontvangen van burgemeester Cees van der Knaap. Tijdens de inspraakbijeenkomst op woensdag 6 april vonden veel omwonenden dat zij door de gemeenteraad stelselmatig niet, dan wel onjuist, werden geïnformeerd. In de brief licht de burgemeester toe wat er de komende periode gaat gebeuren en welke rol omwonenden daarin kunnen spelen.   Lees verder

 

Agressieve hond ontsnapt uit hok en valt scholieren aan
LEERSUM  Een agressieve hond heeft maandagmiddag in het buitengebied van Leersum een groep scholieren aangevallen. De hond ontsnapte uit zijn hok bij een woning aan het Oudenhorsterpad en stormde op het fietspad af op de scholieren. Die waarschuwden de politie.   Lees verder

 

Recordaantal bezoekers voor Kröller-Müller Museum
OTTERLO De tentoonstelling 'Barbara Hepworth: Sculpture for a Modern World' in het Kröller-Müller Museum in Otterlo sloot zondag af met een recordaantal van 113.275 bezoekers. Sinds de eerste telling in 1958 is het bezoekcijfer in deze periode niet zo hoog geweest.  Lees verder

 

Woonpark Veenderhorst bereikt hoogste punt
EDE  Op 18 april is, na een bouwtijd van slechts 5 maanden, het hoogste punt bereikt van de bouw van Woonpark Veenderhorst Ede. De vlag werd in top gehesen door Marian Teer, directeur van Woonstede, en Antje de Groot directeur van Trebbe Oost & Noord.   Lees verder

 

'Examenstunt' op Revius loopt uit de hand
DOORN Wat afgelopen vrijdag begon als een 'goed georganiseerde' examenstunt, eindigde dit weekend in een ware ramp voor het Revius Lyceum in Doorn. Afgelopen zondagnacht heeft volgens de school een groep van vijftig leerlingen 'de beest uitgehangen' op het schoolterrein.   Lees verder

 

Inbraak bij juwelier in Driebergen
DRIEBERGEN  Een juwelierszaak in het centrum van Driebergen is bestolen van meerdere sieraden. Eén of meerdere dieven braken in in de nacht van maandag op dinsdag. Rond 4.30 zou de inbraak hebben plaatsgevonden in de zaak aan de Traaij.   Lees verder

 

Zeshonderd seniorenwoningen nodig
VEENENDAAL  Door de verdergaande vergrijzing is er in Veenendaal tot 2030 een gewenste toename van zeshonderd seniorenwoningen. Ook is er de wens om reguliere woningen geschikt te maken voor ouderen wanneer bewoners daar behoefte aan hebben.   Lees verder

 

Nieuwe parkeerbeleid werkt eenzaamheid ouderen in hand
EDE Het nieuwe parkeerbeleid van de gemeente Ede, waarbij vooraf moet worden betaald, is niet alleen schandalig voor de middenstand, maar ook voor de ouderen. Dat vindt de 84-jarige Gerard van Ginkel, bewoner van een appartement bij het Van Dijkeplein. ,,De gemeente werkt daarmee de eenzaamheid van de ouderen in de hand. Dat is heel slecht.   Lees verder

 

VVD: 'Voorkom heksenjacht bij bewoning recreatieterreinen'
EDE In de oordeelvormende vergadering van de Edese gemeenteraad wordt donderdagavond een voorstel van de VVD behandeld om het handhavingsbeleid op recreatieterreinen meer te faseren. Nieuwe gevallen moeten volgens de VVD'er Evert van Milligen in overeenstemming met de nieuwe handhavingregels afgewikkeld worden. ,,Bestaande gevallen moet je in plaats van een jaar, een termijn van vijf jaar toestaan om de overtreding te beëindigen."   Lees verder

 

Oud-burgemeester Driebergen en Maarn volgt 'beschonken burgemeester' op
DRIEBERGEN-RIJSENBURG/MAARN  Hein Bloemen, oud-burgemeester van Driebergen-Rijsenburg en Maarn, gaat tijdelijk aan de slag in Renkum. De CDA'er volgt burgemeester Jean Paul Gebben op, die in opspraak kwam door het 'uitgaansincident' in Arnhem.   Lees verder

 

18 april 2016 19e jaargang nummer 5822

'Forten van Boven' geopend
BUNNIK De luchtfototentoonstelling Forten van Boven werd afgelopen zondag geopend tijdens speelmanifestatie Kinderfort bij Waterliniemuseum Fort bij Vechten.  Gedeputeerden Josan Meijers (Gelderland) en Henry Swinkels (Noord-Brabant) verrichtten, samen met de kinderen, de opening.  Lees verder

 

Meisje van 2 overleden na ongeval vorige week in Ede
EDE – Het meisje van 2 dat vorige week zwaargewond raakte bij een ongeluk in Ede is aan haar verwondingen overleden. Dat meldt de politie.  Lees verder

 

Overdracht Mausoleum aan leerlingen Prins Florisschool
EDE  Leerlingen van groep acht van basisschool De Vuursteen in Ede dragen dinsdag 19 april 2016 het Mausoleum op de Paasberg in Ede symbolisch over aan leerlingen van groep zeven van de Prins Florsisschool in Ede.

 

De overdracht bestaat uit een kort programma, waarbij de kinderen stilstaan bij thema’s als oorlog, vrede en veiligheid. Er worden bloemen gelegd bij het monument. Burgemeester Cees van der Knaap van Ede opent de bijeenkomst bij het Mausoleum met een korte toespraak.

Adoptie

 

Het Mausoleum wordt elk jaar geadopteerd door een basisschool in het kader van het Project ‘Adopteer een monument’. Dit is in 1985 opgezet door Stichting Februari 1941. Vorig jaar adopteerde groep zeven van de De Vuursteen het monument. Deze groep, inmiddels groep acht, draagt het Mausoleum nu over aan leerlingen van groep zeven van de Prins Florisschool.

Vrijheid
Doel van de adoptie is leerlingen vertrouwd te maken met de ontstaansgeschiedenis van een monument. Zo kunnen ze leren begrijpen waarom er mensen in de Tweede Wereldoorlog bereid zijn geweest, en er ook vandaag de dag nog mensen bereid zijn, hun leven te geven voor vrijheid.

 

Michiel Rietveld neemt afscheid van Kraaybeekerhof te Driebergen.
DRIEBERGEN  Landgoed Kraaybeekerhof is al 40 jaar jaren toonaangevend in opleidingen en cursussen over natuurvoeding, begeleiden in de natuur en de biologisch-dynamische landbouw. Oprichter van dit studiecentrum en drijvende kracht is Michiel Rietveld. In vele hoedanigheden heeft hij al die jaren onafgebroken initiatiefkracht en bezieling betoond voor de toekomstgerichte landbouw en voeding.

 

Op 29 en 30 april aanstaande neemt Michiel Rietveld afscheid van Kraaybeekerhof. Kraaybeekerhof biedt hem – samen met de mensen die hem en elkaar daar graag weer ontmoeten – een mooi programma aan. Er zijn gastsprekers, Michiel Rietveld houdt zelf een boeiend afscheidsreferaat en er is een informatiemarkt. Natuurlijk is de verzorging van de inwendige mens in de vertrouwde handen van het restaurant van het landgoed.
Wilt u daar ook bij zijn, kijk dan voor het gehele programma en de mogelijkheid tot inschrijving op www.kraaybeekerhof.nl/salut

 

Weinigen doen iets terug voor uitkering in Veenendaal
VEENENDAAL  Het loopt nog niet hard met de verplichte tegenprestatie die Veenendalers met een bijstandsuitkering moeten leveren. Slechts 18 mensen zijn daar in 2015 mee in aanraking gekomen. Lees verder

 

17 april 2016 19e jaargang nummer 5821

Graffiti fleurt tunnel op
EDE Wethouder Leon Meijer kwam zaterdag zelfs een kijkje nemen. Maar liefst 32 vermaarde graffiti-artiesten spoten met hun bussen een bonte verzameling taferelen op de muren van het fietstunneltje dat onder de N224 doorgaat in het verlengde van de Bospoort naar de Otterloseweg.  Lees verder

 

16 april 2016 19e jaargang nummer 5820

Vandaal trekt spoor van vernieling door Amerongen
AMERONGEN  In Amerongen heeft een onbekend persoon op een trekker een spoor van vernieling achtergelaten. Meerdere slagbomen in het Amerongse bos werden kapot gereden, evenals een bankje langs de provinciale weg N225 en een verkeersbord. Lees verder

 

Lente op de Laarsenberg

RHENEN  Om weer eens een echte lentedag in het Laarsenbos te beleven bent u van harte welkom op woensdag 20 april a.s. Om  14.00 uur staat één van onze gidsen voor u klaar op de parkeerplaats naast de erebegraafplaats op de Grebbeberg, Grebbeweg 123, 3911 AV Rhenen.

 

Al zijn de uitzichten wat minder spectaculair dan vanaf de Grebbeberg, na afloop zult u de liefde van de gids voor de Laarsenberg zeker delen. Overal rondom ons komt op deze lentedag het jonge leven weer tevoorschijn. De prachtige uitzichten op de Gelderse Vallei laten ons verbaasd staan, het zogenaamde graftenlandschap is voor de meesten van u volkomen nieuw, de eikenhakhoutpercelen herinneren aan vroeger tijden en alles wat de gids ons te melden heeft wordt begeleid door het eigen lentelied van de verschillende bosvogels.

 

Kosten zijn er niet, van tevoren afspreken is niet nodig, maar van een warme verwelkoming door de vertegenwoordiger van Utrechts Landschap kunt u zeker zijn.

 

Fort bij Rijnauwen wordt opgeknapt
BUNNIK Het Fort bij Rijnauwen wordt aangepakt. De brug is vernieuwd en de toiletten zijn gerenoveerd. Om ook andere zaken te verbeteren op het fort, zoekt beheerder Staatsbosbeheer naar financiële middelen. Maar voor activiteiten is er altijd het spanningsveld tussen recreatie en natuur.  Lees verder

 

Veenendaal bundelt krachten om werkgelegenheid te versterken
VEENENDAAL Vertegenwoordigers van de gemeente Veenendaal, Bedrijvenkring Veenendaal (BKV), de Coöperatieve Verenigingen Bedrijventerreinen, Winkelstad Veenendaal, ICT-Valley, ZZP-Valley en onderwijsinstellingen hebben donderdag 14 april het convenant Taskforce Ondernemend Veenendaal ondertekend. Het doel van dit convenant is om door bundeling van krachten de werkgelegenheid in Veenendaal te behouden en verder te versterken.  Lees verder

 

Ede raakt op stoom met extra goedkope huurhuizen
EDE  Inwoners van Ede met niet veel te besteden, hebben als het goed is binnenkort sneller een huis. Ede raakt op stoom met het, door de hele gemeente heen, toevoegen van extra goedkope woningen aan de huizenmarkt.  Lees verder

 

15 april 2016 19e jaargang nummer 5819

Overstekende eenden in Maarsbergen veroorzaken verkeersongeluk
LEERSUM  Bij een aanrijding op de provinciale weg bij Maarsbergen zijn drie gewonden gevallen. Overstekende eendjes zorgden voor afleiding en daardoor botsten uiteindelijk drie auto's op elkaar.  Lees verder

 

Onvolledig onderzoek met onduidelijke conclusies
VEENENDAAL Het vorig jaar uitgevoerde cliëntervaringsonderzoek voldeed volgens zowel het college als het Wmo-forum niet aan wat ervan mocht worden verwacht en leverde dan ook moeilijk te duiden conclusies op. Het college stuurde het terug naar het betreffende onderzoeksbureau, waarna een tweede versie volgde waar beter mee te werken was.  Lees verder

 

Zes huurwoningen in plan Weerdenburg in Werkhoven

WERKHOVEN  In 2017 is men voornemens in Werkhoven met de bouw te beginnen van zes sociale huurwoningen binnen het plan Weerdenburg. In dat plan wordt de verplichting om sociale woningbouw te realiseren niet afgekocht. Dat vloeit voort uit de overeenkomst die de familie Van Echtelt en de gemeente Bunnik gisteren hebben afgesloten. Deze overeenkomst is het eerste resultaat van het Actieplan Sociale Woningbouw.

 

De overeenkomst is een aanvulling op een reeds bestaande samenwerkingsovereenkomst tussen de familie Van Echtelt en de gemeente Bunnik. Tot dusver was nog onduidelijk of er sociale woningbouw gerealiseerd zou worden in het plan Weerdenburg of dat die verplichting afgekocht zou worden.

 

Het college heeft in zijn recente Actieplan Sociale Woningbouw aangegeven nadrukkelijk meer in te zetten op sociale woningbouw en bij nieuwe projecten vast te houden aan de verplichting van dertig procent sociale woningbouw. In de aanvullende samenwerkingsovereenkomst met de familie van Echtelt heeft het college dit voornemen voor het eerst in de praktijk gebracht.

Wethouder Rob Zakee van volkshuisvesting is blij met de aanvullende overeenkomst. “Onder andere door de economische crisis is de norm van 30 procent sociale woningbouw de afgelopen jaren geregeld losgelaten. Daardoor hebben wij nu een flinke achterstand bij sociale woningbouw. Die willen we inlopen, hebben we in het Actieplan Sociale Woningbouw aangegeven. Ik ben heel blij dat we in goed overleg met de familie Van Echtelt, concreet uitvoering aan het Actieplan geven. Met als resultaat een goed plan voor Werkhoven.”

 

Verouderde flitspaal bij ziekenhuis in Ede vervangen
EDE  De flitspaal op de Dr. W. Dreeslaan richting de A12, ter hoogte van Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede, is donderdag vervangen door een nieuw exemplaar. Volgens de beheerder van flitspalen CJIB behoorde de paal tot een verouderde generatie.  Lees verder

 

Plek voor 900 vluchtelingen in de gemeente Ede
EDE  De gemeente Ede gaat op drie plekken vluchtelingen opvangen. Het voorstel van het college van B en W voor het huisvesten van 900 vluchtelingen heeft de gemeenteraad met een meerderheid aanvaard. De fracties van SGP, VVD en Burgerbelangen stemden tegen.
De drie locaties waar een asielzoekerscentrum (azc) komt zijn: voormalig woon- en zorgcentrum De Klinkenberg aan de Van Heutszlaan in Ede (400 vluchtelingen), recreatie- en kampeerterrein De Braamhorst aan de Zonneoordlaan in Ede (300 vluchtelingen) en recreatiecentrum De Goudsberg aan de Hessenweg in Lunteren (200 vluchtelingen).

 

De gemeenteraad stelt € 673.000 beschikbaar voor allerlei maatregelen om de azc’s zo goed mogelijk in te passen. Deze maatregelen gaat de gemeente Ede bepalen in nauw overleg met omwonenden en andere belanghebbenden. Via een breed gesteund amendement zijn daar nog kaders en aandachtspunten aan toegevoegd. Zoals het vormen van een klankbordgroep per locatie, afspraken met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) over het beschermen van minderheden in de azc’s en het opnemen van een einddatum van vijf jaar na opening van het azc en een jaarlijkse evaluatie.

 

14 april 2016 19e jaargang nummer 5818

Auto's botsen tussen Leersum en Overberg
LEERSUM  Tussen Leersum en Overberg (gemeente Utrechtse Heuvelrug) zijn donderdagmiddag twee auto's op elkaar gebotst. Niemand is gewond geraakt maar de blikschade is enorm. Het ongeluk gebeurde rond 12.00 uur op de kruising van de Haarweg met de Ginkelseweg, vlakbij de A12.   Lees verder

 

Accordeonvereniging Crescendo bestaat zestig jaar
LEERSUMCrescendo is één van de oudere accordeonverenigingen van Nederland. Al zestig jaar delen de leden behalve hun passie voor muziek, lief en leed met elkaar. Erelid Piet Willemsen, voorzitter Rineke Rijksen-van Veenendaal en dirigent Jorind Josemans blikken terug, en kijken vooruit op het jubileumconcert.   Lees verder

 

Eeuwfeest voor Ontmoetingskapel in Maarn
MAARN Het witte kerkje aan de Kapelweg in Maarn is een markante plek. Het kerkje draagt sinds 2013 de naam Ontmoetingskapel. Voorheen stond het bekend als De (Hervormde) Kapel. ,,Nu staat het midden tussen de huizen, maar 100 jaar geleden is het gebouwd midden op de hei.    Lees verder

 

'We zijn bijna halverwege'
DOORN Hij wordt vijftig meter breed, 4.30 meter hoog en bestaat uit 33 panelen. Nog ruim een jaar hebben de drie initiatiefnemers nodig om Panorama Heuvelrug af te ronden en omtrent 2019 moet het kunstproject voor bezoekers toegankelijk worden. Heidi Zoestbergen, Leo Dekker en José Raayman zijn trots op het voorlopige resultaat.    Lees verder

 

Vier ton voor veranderende gemeente
ODIJK Er is 4 ton nodig om de komende drie jaar stappen te zetten richting veranderingen op het gemeentehuis. Binnen de gemeente is in 2015 is gewerkt aan het Organisatieperspectief 2021 en de bijbehorende Veranderagenda 2016-2021. De focus voor de toekomst van de gemeente ligt op regie houden en wendbaar zijn.    Lees verder

 

Veenendaler steelt auto als 'verjaardagscadeau' voor zichzelf
VEENENDAAL  Na een achtervolging door Veenendaal, kon de politie in de nacht van dinsdag op woensdag een 26-jarige Veenendaler oppakken. De man was onder invloed van alcohol en de auto waarin hij reed bleek gestolen. Daarnaast was hij jarig, aldus de politie.   Lees verder

 

Regio FoodValley wil 4 ton extra van gemeenten
EDE  De 8 gemeenten in de Regio FoodValley gaan komend jaar volgens plan 2,95 euro per inwoner afdragen aan de Regio FoodValley. Dat bedrag is nu nog 1,81 euro per jaar per inwoner. Op een totaal van 330.000 inwoners in de regio betekent de verhoging dat FoodValley een kleine 4 ton extra binnen zal krijgen.   Lees verder

 

Oevers Veense sloten moeten natuurlijker
VEENENDAAL  Sloten en waterpartijen in delen van Oost-Veenendaal krijgen een andere oever. De gemeente Veenendaal gaat 170.000 euro steken in natuurlijke begroeiingen.   Lees verder

 

Nico van der Poel nieuwe fractievoorzitter SGP Ede
EDE Nico van der Poel wordt de nieuwe fractievoorzitter in de SGP-fractie van de gemeente Ede. De huidige fractievoorzitter, Breunis van de Weerd, hoopt namelijk op 27 mei geïnstalleerd te worden als burgemeester van Nunspeet. Hij zal daarom afscheid nemen van de Edese gemeenteraad.   Lees verder

 

 

 

13 april 2016 19e jaargang nummer 5817

Recreatiebedrijven in Ede bang dat gasten wegblijven om asielzoekers
LUNTEREN – Morgen is het D-day in Ede. Komen er meerdere opvangplaatsen voor asielzoekers? Recreatieondernemers zitten niet te springen.   Lees verder

 

Miniconferentie Vrede en Vrijheid
EDE  Vrijdagmorgen 15 april start voor de tweede keer de miniconferentie Vrede en Vrijheid. Dit jaar buigen 18 scholieren zich over het vraagstuk: ‘Wat is voor jou zo waardevol dat je het mee zou nemen als je zou moeten vluchten’. Dit thema is onderdeel van een wedstrijd onder scholieren. Na het eerste plenaire deel kiezen de leerlingen drie winnaars uit de inzendingen. De conferentie start om 10.45 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

 

In september wordt de leerlijn Erfgoed voor basisscholen gelanceerd. Om deze alvast onder de aandacht te brengen, is een wedstrijd georganiseerd. Leerlingen uit alle groepen van alle basisscholen in Ede zijn gevraagd om een werkstuk in te leveren. Het thema is: ‘wat is voor jou zo waardevol dat je het mee zou nemen als je zou moeten vluchten’. Uit de beste inzendingen kiezen de achttien vredesambassadeurs vrijdag drie winnaars.
Het eerste deel van de conferentie wordt geleid door Jan Durk Tuinier van de Stichting Vredeseducatie. Hij gaat in op het thema 'Vluchtelingen toen en nu'. Bevrijding van Ede, 16 april rondleiding Mausoleum

 

Op 17 april 1945 is Ede bevrijd. Reden om dat jaarlijks te vieren. Dit jaar staat vooral het Mausoleum in de schijnwerpers. De leerlingen krijgen daarom voorafgaand aan de conferentie een rondleiding over het Memorial park. Alle oorlogsmonumenten worden toegelicht.
Ook op zaterdag 16 april is iedereen welkom op het Memorial park. Van 10.30 uur tot 15.00 uur organiseert het Platform Militaire Historie Ede rondleidingen voor jong en oud. Vanaf de Oude Kerk kan men gratis gebruik maken van bijzonder vervoer. Daar staan oude legervoertuigen klaar om belangstellenden naar het Memorial park te brengen.

 

The Revivalists in Champ ‘Aubert  Driebergen (foto)
DRIEBERGEN  Zondag middag 17 april alweer de laatste Jazz op zondagmiddag van het 25ste seizoen in Champ ‘Aubert met een optreden van The Revivalists  The Revivalists brengt New Orleans Jazz & Blues zo krachtig en fris, als muziek van vandaag en zijn dan ook hard bezig de hottest rootsjazz-formatie te worden.

 

Hun unieke stijl kent zijn oorsprong in de vintage blues, jazz en gospel uit het diepe zuiden van de Verenigde Staten van Amerika en de bakermat van de jazz, New Orleans. Een jonge formatie met louter bekende gezichten uit de Enkhuizer jazzscene.  Overal waar The Revivalists spelen wordt het publiek door de zeer swingende muziek van hun stoel getild en in beweging gezet. Muziek voor jong en oud.
Zaal open   14.00 uur     € 12,50 per persoon         

 

Vanaf thuis de gemeenteraad adviseren
ZEIST  De gemeenteraad van Zeist beoordeelt raadsvoorstellen en neemt er een besluit over. Bij grotere onderwerpen hoort een Ronde Tafel. Dat is een vergadering, waarin raadsleden extra informatie krijgen van inwoners en organisaties en vragen kunnen stellen aan de ambtenaren en de wethouder die het voorstel hebben gemaakt.

 

U kunt nu ook meedoen aan de Ronde Tafel zonder naar het gemeentehuis te komen. Via een vragenlijst hieronder kunt u een bijdrage leveren aan de Ronde Tafel over het Afvalstoffenbeleidsplan dat zich richt op meer afval scheiden en beter hergebruik in de gemeente Zeist.
De vragenlijst staat op www.zeist.nl/digitaleraad en kan ingevuld worden tot en met 30 april.
Persoonlijk inspreken kan natuurlijk ook: aanmelden voor de Ronde Tafel-bijeenkomst op 21 april kan bij de griffie (telefoon 14 030).

De politieke fracties in de gemeenteraad gebruiken de informatie voor het bepalen van hun standpunt. Het debat over dit onderwerp is op 17 mei en naar verwachting wordt in de raadsvergadering van 31 mei definitief besloten over dit voorstel.
Deze digitale Ronde Tafel is een proef. Na afloop wordt geëvalueerd en besloten of deze vorm van inspreken vaker ingezet gaat worden.

 

Ede beslist over locaties azc
EDE De gemeenteraad van Ede neemt op donderdag 14 april een besluit over het locatievoorstel van het college van burgemeester en wethouders over de opvang van asielzoekers. Een veelbesproken voorstel, maar wat ging eraan vooraf? Hoe ziet het voorstel eruit? En hoe staan de verschillende politieke partijen er tegenover?   Lees verder

 

Bunnikers Schuiven al tien jaar Aan
BUNNIK Al tien jaar kunnen bewoners van Bunnik eens per maand in de Witte Huisjes aanschuiven voor een gezellige maaltijd. Dit jubileum van Schuif Maar Aan werd maandag gevierd met een extra feestelijke maaltijd in De Landgoederij."   Lees verder

 

Meidenfestival bij de Basiliek
VEENENDAAL De populaire meidengroep K3 heeft sinds kort een nieuwe samenstelling en zij zullen mede hierom de hoofd-act gaan worden bij het Meidenfestival van De Basiliek in Veenendaal. ,,Het gaat een feest worden voor alle meiden, met K3 als absolute publiekstrekker."   Lees verder

 

Driebergen krijgt eigen diabeteschallenge
DRIEBERGEN Steeds meer mensen gaan met het auto van A naar B, sporten steeds minder en werken gedurende de dag achter een bureau. Om iedereen weer meer in beweging te krijgen wordt er vanaf 17 mei in Driebergen gestart met wekelijkse wandelbijeenkomsten en een landelijk georganiseerde afsluiting bij Paleis het Loo. Dit alles onder de noemer van de 'Nationale Diabetes Challenge'.   Lees verder

 

Onduidelijkheid over gewonde man in Driebergen
DRIEBERGEN Grote onduidelijkheid over wat er is gebeurd met Tim Ploeg uit Driebergen. Hij had zaterdagavond een feestje in Driebergen, maar is daarna nooit thuis gekomen. Hij werd de volgende ochtend wakker in het UMC in Utrecht. Niemand weet wat er gebeurd is. Zijn broer Rick wil graag weten wat er gebeurd is en doet een oproep op Facebook.   Lees verder

 

12 april 2016 19e jaargang nummer 5816

Inwoners Maarsbergen roepen raad bijeen om tunnel
MAARSBERGEN  Een groep inwoners van Maarsbergen organiseert woensdagavond een besloten bijeenkomst voor burgemeester, wethouders en gemeenteraad. Ze willen de politici warm maken voor hun variant van een tunnel onder het spoor.   Lees verder

 

KNVB Campus bereikt hoogste punt
ZEIST  Met het plaatsen van twee vlaggen op het dak van het nieuwe Trainingscentrum, is dinsdag het bereiken van het hoogste punt van de KNVB Campus gevierd. De nieuwe sportcampus moet het kloppend hart worden van het Nederlandse voetbal. Ook het Nederlands Elftal moet er weer gaan trainen.  Lees verder

 

800 kinderen in Veenendaal doen fietsexamen 'nieuwe stijl'
VEENENDAAL  Ruim 800 kinderen hebben in Veenendaal maandag en dinsdag hun fietsexamen gedaan. Dankzij een nieuwe groep vrijwilligers en steun van de gemeente kon het praktijkexamen doorgaan.   Lees verder

 

Fantasieland voor het laatst op voormalig SOMA-terrein
EDE Kinderspelweek Fantasieland vindt dit jaar voor het laatst plaats op het voormalige SOMA-terrein aan de Verlengde Maanderweg te Ede. De organisatie is nog op zoek naar een nieuwe locatie.   Lees verder

 

Aanbesteding Het Burgje rond
ODIJK De aanbesteding voor de nieuwe woonwijk die rondom boerderij Het Burgje zal worden gebouwd, is vorige week rondgekomen. De gemeente wil echter nog niet zeggen wie als de winnaar uit de bus is gekomen. Pas als er getekend is, ergens begin mei, komt het gemeentebestuur met meer informatie naar buiten.   Lees verder

 

HartslagNu maakt afspraken voor reanimatie
ODIJK De burgerhulpverlening werd afgelopen vrijdag naar een hoger plan getrokken. De EHBO vereniging Bunnik heeft, in overleg met gemeente en ambulancedienst RAVU, een reanimatienetwerk opgezet, met de naam HartslagNu. Vrijdag werd hiervoor de overeenkomst getekend tussen betrokken partijen.   Lees verder

 

'Wij hebben ook last van dit cultuurbeleid'
VEENENDAAL  ,,Iedereen heeft last van het huidige cultuurbeleid, wij ook. Wat in Veenendaal ontbreekt is visie. Ik wilde een cultuurdebat, maar het veld is zo versplinterd, het kwam niet van de grond. Nu dreigt er een situatie waarin we weer jaren voort blijven modderen. Wanneer hebben wij een goed cultuurbeleid? Die vraag wordt niet gesteld.''   Lees verder

 

Salve Regina – Marialiederen uit de barok
DRIEBERGEN  Op zondagmiddag 17 april is er een muziekuitvoering in de Pauluskerk in Driebergen.  Uitvoerenden zijn Claudia Witlam sopraan, Inge van Keulen alt en Henk Veldman kistorgel. Uitgevoerd wordt muziek van vader en zoon Alessandro en Dominico Scarlatti, Vivaldi en Pergolesi.
Liederen gewijd aan de moederfiguur Maria zijn wereldwijd geliefd omdat mensen zich ten opzichte van Maria van hun kwetsbare kant laten zien.
Plaats: Pauluskerk, Rijsenburgselaan 2a, 3972 EJ Driebergen. Aanvangstijd 15.30 uur.
Toegangsprijs € 10 pp. , kinderen gratis Inlichtingen: Rob Steinbuch, tel. 0343-512491.

 

32 graffiti-artiesten tillen Bospoorttunnel in Ede naar wereldniveau
EDE  Op zaterdag 16 april toveren 32 bekende en onbekende graffiti-artiesten de tunnel in de wijk Bospoort in Ede om tot een kunstwerk.
 
De 29-jarige Xander van Soelen uit Ede kwam met het initiatief om de tunnel op te knappen. De tunnel ziet er nu niet fraai uit, met snelle teksten en geklieder. De graffiti-artiesten gaan de 140 meter lange tunnel opknappen met ontwerpen die je als kunst kunt beschouwen. De artiesten krijgen allemaal een eigen stuk van vijf meter breed bij tweeënhalf meter hoog om te bespuiten.
 
Voor dit project komen grote namen als Simian Switch, Show4 en Ives.One, eigenaar van Amsterdam street art naar Ede. Het werk van Ives.One is te zien over de hele wereld. De Edese organisatoren hebben aanmeldingen gekregen uit heel het land. Ook komen er artiesten uit Spanje.

 

Hedda is actief bij gym en hockey
WERKHOVEN Hedda Brink (42) geeft gymnastiekles bij Hygiëa in Werkhoven en Zeist. Ook zit ze in de technische commissie en de wedstrijdcommissie van Hockey Club Kromme Rijn in Bunnik. Voor Hedda is het heel vanzelfsprekend allemaal. "Ik ben betrokken bij de plekken waar mijn kinderen zijn."    Lees verder

 

Meisje (1) rent plots weg op en wordt geschept door auto
EDE  Een 1-jarig meisje is dinsdagmorgen vlak voor 9.00 uur ernstig gewond geraakt bij een aanrijding op de Proosdijerveldweg in Ede. Het meisje werd geschept toen zij plots de weg overstak, meldt de politie ter plaatse.    Lees verder

 

Schrappen huizen geluidswal A30 dure grap voor Ede
EDE  De bouw van tientallen woningen in de geluidswal van de snelweg A30 in de wijk Kernhem is van de baan. Dat is het gevolg van nieuwe afspraken die de gemeente Ede heeft gemaakt met 3 betrokken ontwikkelaars. De ingreep kost de gemeente Ede 9 miljoen euro.    Lees verder

 

11 april 2016 19e jaargang nummer 5815

Oud-wethouder Leo Hokke overleden
BUNNIK  Na een kort ziekbed is op 29 maart oud-wethouder Leo Hokke overleden. Leo Hokke was begin jaren ‘80 raadslid voor de PAK, het Progressief Akkoord. Dat was een samenwerkingsverband van de PvdA, D66 en de PPR in de gemeente Bunnik. Van 1982 tot 1986 was Hokke wethouder.   Lees verder

 

Uitbrander voor Seyster Veste
DOORN Wethouder Gerrit Boonzaaijer (SGP) vindt dat woningcorporatie Seyster Veste haar leegstaande appartementen in Park Boswijk moet verhuren. De huisvester uit Zeist is eigenaar van 199 serviceflats en ruwweg de helft daarvan is al geruime tijd onbewoond. Boonzaaijer vindt het niet juist dat deze appartementen langdurig aan de sociale woningvoorraad van Utrechtse Heuvelrug worden onttrokken.   Lees verder

 

Utrechts Landschap en actiegroep overleggen over MTB-route
AMERONGEN In het geschil tussen het Utrechts Landschap (UL) en de actiegroep 'Amerongse Bos' over de aanleg van een nieuwe mointainbikeroute (MTB-route) zijn twee stappen gezet. Er heeft overleg plaatsgevonden tussen diverse partijen en de nieuwe route is voor gebruikers vrijgegeven.   Lees verder

 

Inhaalrace van FC Driebergen? Nu weer 2-0 winst

DRIEBERGEN  In een wedstrijd die FC Driebergen begon met 4 invallers (1 schorsing en 3 mede spelers door werk afwezig) was het vanaf het begin van de wedstrijd dat de thuisclub de toon zette om de tegenstander SEC(Soest) op eigen helft te laten voetballen.
Door de bal het werk te laten doen kregen we al diverse kleine kansen in de beginperiode van deze wedstrijd.

 

Het was vooral Nessi Alshiekhy die in de beginfase diverse reële kansen onbenut liet.
Een veel beter voetballend FC Driebergen die tegen een te hard spelend SEC kans op kans kreeg maar ook verdiend op voorsprong kwam, daar moest wel een strafschop (overens wel terecht) aan te pas komen doordat die zelfde Nessi omver werd gekegeld binnen de beruchte 16 meter. En het was Robin Notenboom die dit buitenkansje niet onbenut liet 1-0.
FC Driebergen kregen kans op kans om de voorsprong nog voor de pauze te verhogen en jammer dat de goed spelend Joeri Vonk zijn Aktie niet beloond zag door na 4 man gepasseerd te hebben gewoon in de voeten van de keeper te spelen.

 

In de 29e minuut bijna dezelfde minuut als tegen Jonathan dat de tegenstander met een man minder verder moest doordat de laatste man van SEC zijn 2e gele kaart kreeg en kon vertrekken.
Even later was het de mee naar voren gekomen Maarten Noordijk die zijn goede Aktie hoog over zag gaan en zo niet de welverdiende voorsprong zag uitbreiden. Rust 1-0
De 2e helft was er een om snel te vergeten ,beide teams bakte er weinig van FC Driebergen had nog wel geluk dat in de 57e minuut in een scrimmage niet de gelijkmaker werd gescoord door de gasten uit Soest.

 

Voor de enige opleving zorgde de na rust ingevallen Elmar van Doorn(Jelle Adema geblesseerd achtergebleven in de kleedkamer) die in de 60e minuut na goed voorbereidend werk van Nessi Alshiekhy met een geweldige kopstoot de stand van 2-0 op het scorebord bracht.
Hierna was de wedstrijd gespeeld en werd het even later ook nog 11 tegen 9 toen een 2e speler van SEC zijn 2e gele kaart kreeg en ook kon vertrekken door rood te krijgen van de uitstekende leiding van de Hr.Smit(Amersfoort).
En zo eindigde dit saai treffen in wederom een overwinning voor FC Driebergen.

 

Buurman verzet zich tot uiterste tegen hotel Ede
EDE  De eigenaar van bioscoop CineMec in Ede verzet zich tot het uiterste tegen de bouw van een viersterren hotel met 120 kamers pal naast het bedrijf aan de Laan der Verenigde Naties in Ede. Namens eigenaar Taxon Groep is bij de Raad van State beroep ingesteld tegen de bouwvergunning voor het hotel.  Lees verder

 

10 april 2016 19e jaargang nummer 5814

 Lente in de Blauwe Kamer
WAGENINGEN  Zaterdag 16 april om 10.00 uur organiseert Utrechts Landschap een excursie in de Blauwe Kamer, het unieke rivieroeverreservaat aan de Nederrijn.
Een ervaren gids vertelt dan allerlei wetenswaardigheden over de natuur, die zichtbaar en hoorbaar in lentesferen verkeert. Met vers gras, bloeiende planten, verschillende kleine zangvogels, broedende lepelaars en kwaakconcerten.

De excursie begint bij het informatiecentrum de Blauwe Kamer, Blauwe Kamer 15, 6702 PA Wageningen. De wandeling duurt circa 2 uur.
U bezoekt de vogelobservatiehut Blauwe Kijk, van waaruit u een groot gedeelte van de Blauwe Kamer kunt overzien.
Reserveren is niet nodig. Deelname is gratis.
Zorg zo nodig voor warme kleding, stevige waterdichte schoenen of laarzen en een verrekijker.

Voor meer informatie over de activiteiten van Utrechts Landschap kijk op: www.utrechtslandschap.nl

 

9 april 2016 19e jaargang nummer 5813

Eerste lustrum Historisch Café
WERKHOVEN  Tijdens deze feestelijke bijeenkomst heeft burgemeester Ostendorp  een Koninklijke Onderscheiding uitgereikt aan Johan van Impelen (1952) uit Werkhoven. Hij wordt onderscheiden tot Lid in de Orde van Oranje Nassau
 
De heer Van Impelen is al jaren een zeer actieve vrijwilliger op diverse terreinen maar hij is vooral bekend als (autodidact) historicus. Vijf jaar geleden richtte hij samen met René van Duist het Historisch Café op. Hij weet alles over de geschiedenis van Werkhoven. Hij geeft lezingen en is actief op Open Monumentendagen.
 
In het verleden was hij twee keer VVD-raadslid. In die periodes heeft hij zich volop ingezet voor de gemeente Bunnik, met name voor de monumentenzorg en de restauratie van de Werkhovense molen.
 
Daarnaast is hij vrijwilliger bij de Zonnebloem. In 2008 kreeg hij voor zijn vele vrijwilligerswerk op het gebied van de geschiedschrijving van Werkhoven de Bronzen Uil, een wisseltrofee van politieke partij P21.

 

Inloopavond Koningsweg N411 en kruispunt Vroeg dinsdag 12 april
BUNNIK De provincie Utrecht is al langere tijd bezig met plannen om de verkeersveiligheid op de provinciale weg Utrecht – Bunnik, de N411, te verbeteren. Op dinsdagavond 12 april presenteert de provincie hun plan op een inloopavond bij restaurant Vroeg van 19.30 – 21.30 uur.  Lees verder

 

Nu ook brandbrief over parkeren in Ede-Centrum
EDE Voor de 2e keer in korte tijd klinkt protest vanuit Ede-Centrum tegen het beleid van de gemeente Ede, vooral op het gebied van betaald parkeren. Na een online petitie is dit keer een brandbrief opgesteld die rondgaat in het winkelhart. Volgens een initiatiefnemer zijn er inmiddels ruim 50 handtekeningen van ondernemers ingezameld.  Lees verder

 

8 april 2016 19e jaargang nummer 5812

Digitaal Meldpunt ‘Veenendaal goed geregeld’ gelanceerd

VEENENDAAL  Donderdag 7 april lanceerde wethouder Frits Beckerman het digitale meldpunt ‘Veenendaal goed Geregeld’. Via www.veenendaalgoedgeregeld.nl kunnen inwoners, ondernemers en organisaties hun ervaringen met onnodige regelgeving melden en ideeën ter verbetering  aandragen.

 

De gemeente wil de samenleving niet onnodig belasten met regels en procedures. En is daarom druk bezig om op dit gebied verbetering te realiseren. De gemeente ontvangt graag input van de Veense samenleving. Wethouder Frits Beckerman, verantwoordelijk voor onder andere gemeentelijke dienstverlening en bedrijfsvoering licht toe: “Een wereld zonder regels zal niet bestaan, maar bij onnodige regelgeving is niemand gebaat. We hebben in Veenendaal al veel zaken goed geregeld, alleen kan het natuurlijk altijd beter. Als gemeente willen wij daarnaast ruimte bieden aan intiatieven van bewoners, ondernemers en (maatschappelijke) organisaties. Dit past ook helemaal in deze tijd, waarin  de samenleving steeds vaker zelf initiatief en de regie neemt  en de overheid faciliteert. Kortom, we zorgen er samen voor dat het in Veenendaal goed geregeld is.”

 

De afdeling waaraan de melding wordt toegewezen, neemt deze in behandeling en onderzoekt het effect en de haalbaarheid van de suggestie. De afdeling neemt contact op met de melder over de voortgang en het resultaat. Wanneer dit positief is dan wordt de suggestie meegenomen bij de eerstvolgende aanpassing van de betreffende verordening.

 

Bouwplan Nieuwe Steeg van de baan
LEERSUM De bouw van vijf woningen aan de Nieuwe Steeg is van de baan. De Heuvelrugpolitiek wil de vrije zichtlijnen aan de zuidrand van Leersum behouden en steekt daarom een stokje voor de plannen van landgoed Zuylestein. Het Actiecomité Nieuwe Steeg is opgetogen over de stellingname van de gemeenteraad.  Lees verder

 

Twee arrestaties na ontdekking hennepkwekerij in Bennekom
BENNEKOM De politie heeft donderdag een hennepkwekerij ontdekt bij een huis aan de Bovenbuurtweg in Bennekom. Twee verdachten zijn aangehouden. In de kwekerij stonden ruim zevenhonderd planten.  Lees verder

 

Dré Hazes, Waylon, Ali B en 2Unlimited naar Heideweek
EDE Ali B, Waylon, 2Unlimited en André Hazes junior zijn de meest opvallende namen die deze zomer tijdens de Heideweek van 19 tot en met 27 augustus op het marktplein zullen zingen.  Lees verder

 

Eigenaar chalet Goudsberg: 'Ze zijn mij vergeten'
LUNTEREN  Tot voor kort werd door de meeste politici en Edenaren gedacht dat er alleen Poolse arbeidsmigranten woonden op het beoogde azc-terrein op de Goudsberg in Lunteren. 3 van de chalets, midden op het terrein, zijn echter eigendom van particulieren.  Lees verder

 

Lezing ‘De keizer in Nederland’ in Leersum
LEERSUM  Donderdagochtend 21 april geeft Hans van den Berg tijdens de Zoute Inval in de bibliotheek Leersum de lezing ‘De keizer in Nederland’. Een lezing vol historische, kunstzinnige en anekdotische wetenswaardigheden over een prominent allochtoon, die zijn sporen op de Utrechtse Heuvelrug nadrukkelijk heeft nagelaten. In de eindfase van de Eerste Wereldoorlog wordt in Berlijn de republiek uitgeroepen. De Duitse keizer Wilhelm II meldt zicht op 10 november 1918 als asielzoeker aan de Nederlandse grens. Hij blijft tot zijn dood op 4 juni 1941 in ons land, in Doorn. Wie was deze man? Hoe raakte hij in Doorn verzeild? Wat was zijn relatie tot de Oranjes? En waarom koos hij voor Nederland? Deze vragen en meer komen tijdens de lezing aan bod.
De lezing wordt gehouden in bibliotheek Z-O-U-T, vestiging Leersum, Hoflaan 31,  en duurt van 10:00 tot 12:00 uur. De toegang is gratis. Voor meer info: www.rbzout.nl

 

Steengooier burgemeester Ede voor politierechter
ZUTPHEN  De politierechter in Zutphen buigt zich vandaag over 'de steen van Van der Knaap'. Het gaat om een incident tijdens afgelopen nieuwjaarsnacht. Toen werd een politieauto bekogeld met een baksteen.  Lees verder

 

7 april 2016 19e jaargang nummer 5811

Ede houdt 10 miljoen over op sociaal domein
EDE  De gemeente Ede heeft in 2015 dik 10 miljoen euro overgehouden op de taken die vallen onder het sociaal domein. Het bedrag gaat naar de algemene reserve. Dat blijkt uit de jaarrekening van de gemeente, die donderdag is gepresenteerd. In totaal hield Ede (112.000 inwoners) 19,2 miljoen over op een begroting van 330 miljoen.  Lees verder

 

"Oost-Europese arbeiders in Amrâth Maarsbergen"
MAARSBERGEN  Er zijn vergaande plannen om arbeiders uit onder meer Polen in het Amrâth hotel in Maarsbergen te huisvesten. Dat zegt de gemeente Utrechtse Heuvelrug tegen RTV Utrecht.  Lees verder

 

Edese winkeliers zeggen vertrouwen op in wethouder Leon Meijer
EDE  Morgen bieden ondernemers van Ede Centrum een petitie aan bij wethouder Leon Meijer. Onderstaand volgt een persbericht van de ondernemers.  Lees verder

 

Ondertekening Samenwerkingsovereenkomst Henschotermeer  (foto)
WOUDENBERG  Op 6 april jl. hebben landgoed Den Treek-Henschoten, de gemeente Woudenberg, de gemeente Utrechtse Heuvelrug en de provincie Utrecht een samenwerkingsovereenkomst ondertekend over het toekomstige beheer, het onderhoud en de exploitatie van het Henschotermeer.

 

Het Recreatieschap Utrechtse Heuvelrug, Vallei- en Kromme Rijn gebied, de huidige huurder van het Henschotermeer, wordt op 1 januari 2018 opgeheven en daarmee eindigt het huidige beheer en onderhoud van het Henschotermeer. Landgoed Den Treek-Henschoten is eigenaar van het Henschotermeer met omringend recreatieterrein. Het landgoed zal in de nabije toekomst een nieuwe private exploitant selecteren die het recreatieterrein zal gaan beheren, waarbij het uitgangspunt is dat het strand volledig vrij toegankelijk blijft en een ‘rondje om het meer’ mogelijk blijft.
In de ondertekende samenwerkingsovereenkomst zijn de mogelijkheden voor toekomstige exploitatie en beheer door de betrokken partijen in kaart gebracht. Tevens is afgesproken dat het Henschotermeer in de toekomst opengesteld blijft voor publiek. De huidige uitstraling van het meer en het boslandschap blijven behouden. Het terrein blijft dus openbaar toegankelijk. Wel is het mogelijk dat bezoekers in de toekomst een toegangskaartje dienen te kopen om de exploitatie en het beheer te kunnen bekostigen.

 

"Alle kerken in Veenendaal betrokken bij zorg en welzijn"
VEENENDAAL  In Veenendaal blijken alle kerkgenootschappen zeer actief te zijn in het sociaal domein. Dat staat in een rapport van de lokale ChristenUnie, dat woensdag werd gepresenteerd.  Lees verder

 

Raad verdeelt meevaller van 1 miljoen
ZEIST  De gemeente Zeist krijgt de komende jaren meer geld van het rijk. In 2016 gaat het om 1 miljoen euro, en het college van b. en w. wilde dat bedrag nog dit jaar besteden.   Lees verder

 

De Ritmeester in Veenendaal: tien jaar na de grote schok…
VEENENDAAL  Ontmoeten en bijpraten. Dat zijn de belangrijkste ingrediënten van de Ritmeester-reünie die komende vrijdag wordt gehouden bij IW4 aan de Wageningselaan.   Lees verder

 

Omwonenden Klinkenberg furieus
EDE ,,Het college heeft een politiek doodzonde gepleegd door haar burgers en de gemeenteraad stelselmatig niet danwel onjuist te informeren." Woorden van Pieter de Vries tijdens de inspraakavond over de mogelijke hoofdlocatie van asielzoekerscentra: de Klinkenberg. Als omwonende veegde hij woensdag de vloer aan met de handelwijze van het gemeentebestuur. En hij kreeg volop steun van veel andere insprekers.  Lees verder

 

Partners onderzoeken haalbaarheid houtenergiestation
ZEIST  Het bedrijf Bio Forte, woningbouwvereniging de Kombinatie, woningcorporatie Seyster Veste, en gemeente Zeist gaan samen onderzoek doen naar de haalbaarheid van een houtenergiestation in Dijnselhoek (bij het zwembad). Dit wordt vastgelegd in een intentieovereenkomst. Het houtenergiestation kan de L-flat, de Geroflat, het zwembad en sporthal Dijnselburg voorzien van duurzaam opgewekte energie.
 
Seyster Veste is eigenaar van de Geroflat, de Kombinatie is eigenaar van de L-flat, de gemeente Zeist is eigenaar van het zwembad en de sporthal en Bio Forte is een bedrijf dat houtenergiestations ontwikkelt en exploiteert.
 
De partijen ondertekenen op 28 april een intentieverklaring rondom het houtenergiestation. De gemeente wil met een dergelijk station het gebruik van duurzame energie in Zeist een impuls geven. Voor de corporaties is medewerking het met name interessant, als het voor de bewoners van hun flats een verlaging van hun maandelijkse energielasten betekent.
 
Het onderzoek richt zich op Dijnselhoek als locatie voor het houtenergiestation (naast de sporthal). Deze locatie is uniek door de strategische ligging, waardoor een grote hoeveelheid afnemers via het warmtenet op één centraal punt aangesloten kunnen worden. Ook is de locatie goed bereikbaar voor de bevoorrading. Als het doorgaat, worden circa 1100 appartementen van de twee flats, het zwembad en sporthal Dijnselburg voorzien van duurzaam opgewekte energie. Daarmee wordt in één keer een forse reductie gerealiseerd in de CO2-uitstoot, vergelijkbaar met 20 miljoen autokilometers per jaar.

 

6 april 2016 19e jaargang nummer 5810

Mathijs den Ouden laat van zich horen
EDE In het verleden ging de familie Den Ouden kijken bij Dalto. Vooral ook omdat Jos Roseboom en Henriët Brandsma daar speelden. Dat is nog steeds zo. Alleen nu naar zoon Mathijs (19). De talentvolle korfballer vestigde de aandacht op zich. Een basisplaats bij Dalto, aanvoerder van Nederland onder 19 die wereldkampioen werd, en ook geselecteerd voor Nederland onder 23.  Lees verder

 

Insprekers aan het woord tijdens marathon-bijeenkomst over azc
EDE Liefst 41 insprekers doen woensdag hun zegje over de mogelijke komst van een of meerdere asielzoekerscentra (azc) in de gemeente Ede. De inspraakbijeenkomst belooft een lange zit te worden voor de deelnemers, op de planning staat een duur van 16.00 tot 23.00 uur.  Lees verder

 

Tijd dringt voor beter centrum in Veenendaal
VEENENDAAL  De plannen om het winkelhart van Veenendaal te verbeteren waren er al. Nu hangt er ook een eerste prijskaartje aan: 225.000 euro. Volgens VVD raadslid Dylan Lochtenberg begint de tijd te dringen om deze verbeteringen door te voeren.  Lees verder

 

Politie Zeist komt vaakst op tijd bij noodgevallen
ZEIST  Van alle gemeenten in Nederland komt de politie in Zeist het vaakst op tijd bij noodgevallen. Dat blijkt uit cijfers die RTL Nieuws heeft opgevraagd bij de politie.   Lees verder

 

Boswijkruzie naar climax
DOORN Het hoog opgelopen conflict over de toekomst van de serviceflats Park Boswijk heeft dinsdag een nieuwe climax bereikt. Drie kantonrechters van de Utrechtse rechtbank reisden af naar Doorn, om in een hoorzitting de projectontwikkelaar ABC, woningcorporatie Seyster Veste maar vooral de bewoners aan het woord te laten over het geschil.   Lees verder

 

Treinen uitgevallen na aanrijding met persoon in Zeist
ZEIST  Het treinverkeer rond station Driebergen-Zeist is woensdagochtend en -middag ontregeld vanwege een botsing met een persoon. Het slachtoffer is overleden. De botsing gebeurde rond 11.30 uur op de Tiendweg, tussen de stations Bunnik en Driebergen-Zeist.   Lees verder

 

Filmhuis is weer 'up and running'
ODIJK Na twee maanden is het Filmhuis in Odijk weer terug van weggeweest. In februari werd de vertoning van de film gestaakt wegens technische problemen en ook de filmmarathon in maart ging niet door. Vrijdag genoten aanwezigen weer van een Oscarwinnende film, 'Capote' van Bennett Miller.  Lees verder

 

Azc-locatie De Braamhorst stopt campingexploitatie
EDE  Kampeerders van De Nederlandse Caravan Club (NCC) hebben half maart al te horen gekregen dat camping de Braamhorst in Ede vanaf 1 juni niet meer door hen te gebruiken is. Volgens de NCC heeft dat met een beeogd azc niets van doen.  Lees verder

 

Veenendaal krijgt tóch 'Glazen Huis'
VEENENDAAL Wat de gemeente niet is gelukt, hebben Ruben Kooij en Leon Hardeman wel voor elkaar gekregen. Het 'Glazen Huis' komt toch naar Veenendaal en zal vanaf vrijdag 22 tot en met woensdag 27 april in het centrum te bewonderen zijn. Echter zal het niet het huis van Serieus Request zijn, maar dat van Stichting Notera. ,,We willen op het Horecaplein zoveel mogelijk geld inzamelen voor KiKa.''  Lees verder

 

ROC A12 tijdelijk in voormalige Ford-garage Ede
EDE – Studenten van de afdeling Techniek verhuizen later dit jaar naar het voormalige pand van garage Van der Kolk aan de Klaphekweg in Ede. Mbo-school ROC A12 heeft het pand gehuurd als tijdelijk onderkomen tijdens de geplande nieuwbouw van de school, die volgens plan komend najaar begint.  Lees verder

 

Vitras zet koor op voor dementerenden in Zeist
ZEIST  Zorginstelling Vitras in Zeist heeft een koor voor demente mensen opgericht. De zorgorganisatie merkt namelijk dat muziek heel positief werkt voor mensen met deze ziekte.  Lees verder

 

5 april 2016 19e jaargang nummer 5809

Dutch Housing Company gaat Veldjesgraaf in Ederveen afronden
EDERVEEN  Projectontwikkelaar Dutch Housing Company gaat de laatste woningen bouwen in de wijk Veldjesgraaf in Ederveen.
De gemeente Ede heeft op 22 maart 2016 de grond voor 6 vrijstaande woningen verkocht aan de Haagse projectontwikkelaar.

Dutch Housing Company past voor de ontwikkeling en realisatie van haar woningen de 'Trias Energetica' toe. Dit is een duurzaamheid strategie, ontwikkeld door de Technische Universiteit Delft. De woningen in Ederveen worden optimaal geïsoleerd met natuurlijke materialen. Door optimale isolatie van de woningen met natuurlijke materialen en door minimaal gebruik van ingewikkelde en dure installaties ontstaat een gezond woonklimaat.

 

De wijk Veldjesgraaf ligt in het zuidwesten van Ederveen. Deze woonwijk is vanaf 2006 gerealiseerd. De bouwwerkzaamheden voor de laatste zes woningen zullen naar verwachting in november dit jaar starten en de woningen kunnen medio 2017 opgeleverd worden.
Wethouder Vreugdenhil is tevreden: “zes duurzaam gebouwde woningen vormen een mooie afronding van Ederveens jongste wijk”.

 

Jolanda Braber Lid in de Orde van Oranje-Nassau (foto)

EDE  Mevrouw J.W.S. (Jolanda) Braber (57 jaar) uit Wageningen is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Cees van der Knaap heeft haar vrijdag 1 april 2016 de versierselen opgespeld die horen bij deze Koninklijke onderscheiding.

 

Mevrouw Braber ontving de onderscheiding voor haar werkzaamheden voor de bewoners van woon- en zorgcentrum Het Maanderzand in Ede, waar zij meer dan 40 jaar als vrijwilliger werkzaam is. Haar activiteiten hebben voor de samenleving een bijzondere waarde en deze onderscheiding is daarvoor een erkenning. De uitreiking vond plaats in Het Maanderzand te Ede.

Zij weet persoonlijke aandacht te schenken aan zowel de medewerkers als de bewoners. Door haar inzet en betrokkenheid is ze van grote betekenis voor Het Maanderzand.
Mevrouw Braber was van mening dat ze vanwege haar verstandelijke beperking en doofheid nooit zelfstandig zou kunnen wonen. Door haar doorzettingsvermogen en hulp van haar partner is zij steeds beter in staat haar eigen leven vorm te geven en ook om anderen tot steun te zijn.

 

Henk Meerman Lid in de Orde van Oranje-Nassau (foto)
De heer ir. H.J. (Henk) Meerman (73 jaar) uit Ede is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Loco-burgemeester Leon Meijer heeft hem zondag 3 april 2016 de versierselen opgespeld die horen bij deze Koninklijke onderscheiding.

Hij kreeg de onderscheiding voor zijn bijzondere verdiensten, die een uitstraling hebben naar de lokale samenleving. De uitreiking van de onderscheiding gebeurde tijdens een dienst in De Schuilplaats in Ede.

 

De heer Meerman was tot 2000 werkzaam bij het Ministerie van Landbouw, aansluitend was hij tot 2013 zelfstandig ondernemer, daarnaast heeft hij zich vanaf 1978 ingezet als vrijwilliger bij de Schuilplaats.
Na zijn start als lid van het leidersteam breidde hij in 1988 zijn werkzaamheden uit. Hij werd penningmeester, lid van de bouwcommissie en lid van de commissie van beheer. Bouwplannen De afgelopen 40 jaar is De Schuilplaats gegroeid van 40 naar bijna 900 leden. Deze groei had diverse verhuizingen en drie grote verbouwingen tot gevolg, waarbij de heer Meerman altijd betrokken is geweest bij zowel het ontwerpen als de uitvoering van de (ver)bouwplannen.
Na een periode van 38 jaar gaat de heer Meerman stoppen met zijn vrijwilligerswerk en draagt hij het penningmeesterschap over aan een financieel team

 

Dagvaarding voor Edenaar wegens opruiing bij demonstratie
LUNTEREN Een 45-jarige inwoner van Ede zal zich binnenkort voor de rechter moeten verantwoorden wegens opruiing. De man had tijdens een demonstratie tegen een azc op de Goudsberg op 26 maart in Lunteren opruiende teksten geroepen richting het openbaar bestuur van de gemeente Ede.  Lees verder

 

Patrick Koeleman, alias Erik Eekhoorn, neemt na 18 jaar afscheid van De Boswerf (foto)

ZEIST  Op 6 april 2016 neemt  Patrick Koeleman afscheid bij De Boswerf. Kinderen en ouders uit Zeist kennen hem vast en zeker als gastheer en vertrouwd gezicht van De Boswerf. Daarnaast kennen velen hem als Erik Eekhoorn, de mascotte van De Boswerf die bij speciale gelegenheden wordt ingezet. Na 18 jaar gastheerschap heeft Patrick Koeleman een nieuwe uitdaging gevonden: hij wordt conciërge bij basisschool Wereldkidz Het Spoor. 

 

Bijna duizend reeën gespot rond Kromme Rijn
LANGBROEK – In de Kromme Rijnstreek zijn afgelopen weekend 987 reeën geteld. Jagers van de lokale wildbeheereenheid gingen op pad voor een jaarlijkse inventarisatie.  Lees verder

 

'Veenendaal heeft te weinig speelvoorzieningen'
VEENENDAAL  In Veenendaal zijn te weinig speelvoorzieningen. Dat is het oordeel van Veenendalers, opgetekend in het door RIGO (markt- en beleidsonderzoek) gehouden leefbaarheidsonderzoek. Hierbij gaat het erom hoe mensen hun woon- en leefomgeving waarderen: de kwaliteit van de woningen, groen, speelvoorzieningen, veiligheidsgevoel, overlast en contacten met buurtbewoners.  Lees verder

 

Voorstel aan raad: minder vaak kapvergunning aanvragen
 ZEIST Het college van B&W legt een nieuwe ‘Bomenverordening Zeist 2016’ als voorstel voor aan de raad. Het voorstel is tot stand gekomen na vooroverleg met een groep belanghebbenden uit de Zeister samenleving. Als de raad instemt, hoeven inwoners niet meer voor elke boom in Zeist een kapvergunning aan te vragen. Bijzondere, groene gebieden worden beschermd.
 
Daarnaast legt het college nog de zogeheten ‘Groene kaart’ ter inzage. Daarop staat in welke delen van Zeist wel of geen kapvergunning aangevraagd hoeft te worden. Nadere informatie daarover volgt later.
 
Belangrijkste voorstellen in de nieuwe bomenverordening:

  • Onderdeel van de nieuwe bomenverordening wordt de Groene Kaart van de gemeente Zeist. De kaart bevat groene en witte gebieden. In de groene gebieden moeten inwoners een kapvergunning aanvragen voor het kappen van particuliere bomen. In de witte gebieden hoeven inwoners géén vergunning aan te vragen.
  • Er hoeft geen kapvergunningen meer te worden aangevraagd voor bomen die op 1,30 meter hoogte een omtrek hebben van minder dan 80 centimeter. En ook niet voor dode bomen, populieren, wilgen, berken en schubconiferen.
  • Mensen die een boom kapten, moeten tot nu toe een nieuwe boom planten, of een financiële vergoeding betalen. De financiële vergoeding wordt afgeschaft. En alleen in bijzondere gevallen kan de gemeente iemand nog verplichten een nieuwe boom te planten.
     

Wethouder Sander Jansen, verantwoordelijk voor bomenbeleid: “Zeist is een groene gemeente en dat willen we zo houden. Zoals het nu is geregeld, moeten inwoners voor bijna elke te kappen boom een kapvergunning aanvragen. Maar in de praktijk worden er heel veel toegekend. Dat kan slimmer, en met minder werk voor inwoners én gemeente. We stellen daarom in de nieuwe Bomenverordening voor, dat inwoners in veel minder situaties een kapvergunning hoeven aan te vragen.”

 

Scholen: ‘Gym in Steinheim is een ramp’
‘De zaal in Sporthal Steinheim is verouderd en het materiaal ontoereikend’’, zegt een schooldirecteur. ‘‘Allerlei nieuw kleinmateriaal is nu al verdwenen’’, zegt de beheerder.
Doorn – Sporthal Steinheim is geen ideale zaal om kinderen te laten gymmen. De zaal is verouderd en matig onderhouden. Toch moet een aantal Doornse scholen er gebruik van maken, omdat de gymzaal van De Kameleon niet meer beschikbaar is  Lees verder

 

Bio-varken ruim in het stro
LUNTEREN Het liep behoorlijk storm tijdens de open dag op de biologische varkenshouderij van Herman van de Munt (31) aan de Nederwoudseweg 1. Van de Munt kocht de locatie samen met zijn jongere broer Elbert. ,,Hij wil hier ook nog een schuur bouwen voor 15.000 biologische legkippen.''  Lees verder

 

'We zijn dol op alles wat Ede leuker maakt'
EDE Woensdag 17 april is een grote dag voor GemeenteBelangen (GB). Op die dag bestaat de oudste Edese lokale politieke partij op de kop af vijftig jaar. Met een receptie wordt bij dit gouden jubileum stil gestaan in restaurant Vroeger aan de Otterloseweg.  Lees verder

 

Pianoduo speelt Moessorgsky
WERKHOVEN Op zondag 10 april treedt het pianoduo Lestari Scholtes en Gwylim Janssens wederom op in Werkhoven. Zij spelen de Schilderijententoonstelling van Moessorgsky en de Cinderella suite van Prokofiev, twee bekende stukken die zeer de moeite waard zijn om te komen beluisteren.   Lees verder

 

Spoorwegovergang bleef hele middag dicht
BUNNIK  De spoorwegovergang in Bunnik bleef maandag de hele middag dicht. Vanaf 12.15 uur tot net voor de spits bleven de bomen naar beneden en brandden de lampen rood. De oorzaak was een kabelbreuk, aldus een woordvoerder van Prorail, die een storing opleverde.   Lees verder

 

Spinningmarathon Amerongen brengt 9000 euro op
AMERONGEN De eerste Spin For Life Spinningmarathon van Sport & Health Workout in Amerongen was een groot succes. In totaal werd er 9.000 euro bij elkaar gefietst voor Villa Joep.   Lees verder

 

'Geen verkoop Vestia-woningen'
LEERSUM De Leersumse huurhuizen van woningcorporatie Vestia moeten behouden blijven voor de sociale woningmarkt in Utrechtse Heuvelrug, zegt wethouder Gerrit Boonzaaijer (SGP). Als gevolg van financiële problemen wil Vestia een deel van haar woningbezit verkopen aan buitenlandse beleggers.   Lees verder

 

'Slag' om Parklaan in Ede nadert beslissing
EDE  Binnen enkele weken is duidelijk of het verzet tegen de nieuwe rondweg in Ede-Oost, de Parklaan, stand houdt. De tegenstanders hebben de Raad van State verzocht het bestemmingsplan te laten schorsen.   Lees verder

 

4 april 2016 19e jaargang nummer 5808

Inwoners Maarsbergen boos om uitbreiding tankstations
MAARSBERGEN  Inwoners van Maarsbergen zijn boos. Het Shell-pompstation aan de Woudenbergseweg heeft namelijk een vergunning ontvangen van de gemeente Utrechtse Heuvelrug om uit te breiden. Nu Shell mag uitbreiden, wil de TinQ tegenover de Shell dat ook. Dat terwijl de bewoners juist wilden dat de pompstations uit het dorp zouden verdwijnen.   Lees verder

 

Niet genoeg steun voor rondweg
MAARSBERGEN De politieke operette rond de spoortunnel en een mogelijke rondweg bij Maarsbergen nadert haar ontknoping. De kans dat de gezamenlijke voorkeursvariant van de provincie, het Heuvelrugcollege en ProRail op een meerderheid in de gemeenteraad mag rekenen, lijkt verkeken.  Lees verder

 

Gemeente pakt wateroverlast aan in Amerongen
AMERONGEN Gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft in februari en maart een start gemaakt met de aanpak van de wateroverlast in Amerongen. De belangrijkste knelpunten 'De Ds. Keppellaan, De Del, De Oude Wei en Het Vossenhol zijn als eerste aangepakt. Dit project is een onderdeel van de aanleg van een infiltratiesysteem waarmee hemelwater in de bodem wordt afgevoerd.   Lees verder

 

Kantoor Rabobank Harskamp gaat dicht
HARSKAMP Rabobank Gelderse Vallei sluit het kantoor in Harskamp per 31 december dit jaar vanwege ,,afnemend klantbezoek''. Vanaf 1 juni gelden aangepaste openingstijden: maandag en donderdag van 13.00 tot 17.00 uur en dinsdag, woensdag en vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur. De geld- en sealbagautomaat bij het pand aan de Edeseweg 141A blijven na de sluiting in gebruik.    Lees verder

 

Volksuniversiteit Veendaal wankelt vanwege bezuinigingen
VEENENDAAL  Haalt de Veenendaalse volksuniversiteit 2017? "Niet als er verder bezuinigd moet worden", zegt voorzitter Rein Bijkerk. "We zijn door onze reserves heen en dan val je op een gegeven moment om", aldus Bijkerk.    Lees verder

 

Ambtenaren Ede en Wageningen gaan een stuk slimmer rijden
WAGENINGEN  Slimmer auto rijden en geld besparen, wie wil dat nou niet? Om dat voor elkaar te krijgen gaan 30 medewerkers van de gemeenten Ede en Wageningen én van twee bedrijven uit die regio proefrijden met de EcoBox.  Lees verder

 

3 april 2016 19e jaargang nummer 5807

Herboren FC Driebergen in semiderby
ZEIST / DRIEBERGEN  FC Driebergen heeft afgelopen zaterdag een uitstekende prestatie verricht door in Zeist Jonathan te verslaan met 0-2 een uitslag die zeer zeker hoger had moeten zijn vooral na aanleiding van de vele kansen die de voorwaartse kregen.
Kansen die men zelf schiep maar of te gehaast of niet zuiver geschoten werd.

 

Al in de 1e minuut gaf de matig leidende arbiter een gele kaart aan onze rechtsachter Thomas Meeles wegens een overtreding( een beetje kinderachtig gegeven ) Maar Meeles heeft ondanks dat hij eigenlijk met de handrem verder moest spelen om geen 2e kaart te pakken zeer goed gespeeld en samen met Maarten Noordijk de verdediging goed gesloten hield.
Maar de absolute man van de wedstrijd werd Jeffrey Veenendaal die over de hele wedstrijd een uitstekende indruk maakte door veel met goede passes te strooien en keihard werkte.
Het was FC Driebergen die van af het begin de toon zette met al binnen 15 minuten 4-5 dotten van kansen kreeg.

 

Wat uiteindelijk in de 22e minuut beloond werd, een diepe bal van achter uit werd uitstekend door Mathijs Brink die vanwege zijn snelheid zijn tegenstander geheel voorbij liep en beheerst in de linker beneden hoek scoorde 0-1 een dik verdiende voorsprong.
Toen brak er een fataal moment aan het was de 24e minuut toen een zeer harde actie van de nr 5 Bart Rijnja van Jonathan
met een terechte rode kaart bestraft werd,dus 10 tegen 11.
Er brak door de meerderheid meer ruimte voor FC Driebergen aan die daar gretig van gebruik maakten en de ene na de andere kans kregen maar zonder resultaat. Er kwamen bijna allemaal doelrijpe kansen voor Pascal van Doorn(4) ,Mathijs Brink(3), Jeffrey Veenendaal(2) maar allen misten jammerlijk.

 

In de 38e minuut de eerste echte kans voor Jonathan die zagen hun inzet boven op de lat belanden.
Maar het verdiende antwoord kwam aan de andere kant een geweldige pass van Jeffrey Veenendaal kwam bij Pascal van Doorn terecht en deze speler deed zijn werk nu goed en passeerde de Jonathan keeper beheerst 0-2.

De 2e helft was er een van mindere kwaliteit, je zag dat Jonathan probeerde de aansluittreffer snel te forceren maar de al geroemde achterhoede deze middag van FC Driebergen gaf geen krimp. Heel langzaam kreeg FC Driebergen weer het overwicht en de al besproken vele kansen die een groter voorsprong in de weg stonden waren de vele missers die dit veroorzaakten. Jonathan kreeg deze 2e helft nog wel een paar kansjes maar zagen deze net naast en over het doel gaan.

 

Halverwege deze helft werd het iets grimmiger en zag je dat Jonathan niet opgewassen was tegen deze achterstand en de frustratie toenam wat leidde tot wat onenigheid op het middenveld maar na dit was opgelost zag je dat het er niet vriendelijker op werd.De inmiddels ingevallen Nessi Alshiekhy (oud lid van Jonathan) kreeg nog een hele grote kans maar miste jammerlijk om even later na een overtreding geel te krijgen samen met zijn tegen speler en deze laatste speler nr 3 van Jonathan Frank Bosman kon dit niet aan en trapte de bal naar het andere veld en kreeg hierbij zijn 2e gele kaart en kon ook met rood vertrekken dus nu 9 tegen 11. En nog geen 3 minuten later was het dezelfde speler die zijn tegenstander weg duwde onnodig en zo ook Nessi Alshiekhy zijn 2e gele kaart kreeg en kon ook met rood vertrekken en zo eindigde deze wedstrijd met 9 tegen 10 spelers maar voor FC Driebergen wel dik verdiende overwinning door hun tomeloze inzet.
Zaterdag as 9 april de thuiswedstrijd aanvang 15.00 uur op sportpark De Woerd   FC Driebergen –SEC(soest). (foto1  foto2  foto3  foto4  foto5)

 

Drietal gooit GHB in drankjes in horecazaak Ede
EDE  Op het Museumplein in Ede heeft de politie in de nacht van zaterdag op zondag 3 personen aangehouden, die in een horecazaak de harddrug GHB in drankjes hebben gegoten. Dat meldt de politie. De verdachten komen uit Barneveld en zijn 23, 24 en 26 jaar oud.  Lees verder

 

Def P 30 jaar in het vak (foto)
ZEIST  Schrijver, schilder en hiphoppionier Def P (Osdorp Posse), zit binnenkort dertig jaar in het vak. Om dit te vieren kondigt hij voor 2016 een tour en een nieuw soloalbum aan onder de titel “30xPi”. Op zaterdag 9 april bouwt hij er in Pop- & Cultuurpodium De Peppel een feestje van samen met een paar vette special guests: zwartgallige, poëtische rapper Spinal (Nul7Negen en Steen), rauwe rap en beats van McGyver & Rickz, rauwe boombap hiphop van Engel & Just en ook DJ Daan is van de partij. Kortom; een hardcore hiphop-dreamteam die de liefhebber niet mag missen! De deuren op de Montaubanstraat 106 gaan open om 20.30 uur en de entree is € 9,00 in de voorverkoop en € 14,00 aan de deur. Kijk op www.peppel-zeist.nl of bel 030 – 69 35 000 voor meer informatie.

 

Spinal is bekend van de rapformatie Nul7Negen en zijn samenwerking met Steen, ‘Kadaverrap’. Hij staat vooral bekend om zijn harde, zwartgallige, poëtische, en emotionele rapstijl die ook als kunstzinnig te beschrijven is, donker en grauw.

 

De set-up? Twee emcees en één deejay. De style? Een zeer energieke tag-team performance met zo af en toe freestyle rap van een hoog niveau. Hun hart? Pompende boom bap beats.

 

Engel & Just maken dat waar hun hart ligt: rauwe boombap hiphop waarbij samples, scratches en rapflows de muziek bepalen. Maar het zijn ook meer muzikale raptracks, die gedefinieerd worden door melodie, inhoudelijke teksten, zang en instrumenten.

 

2 april 2016 19e jaargang nummer 5806

Vier scenario's voor toekomst zwembad De Peppel
EDE Volgens een rapport van ICS Adviseurs zijn er voor de gemeente Ede vier scenario's voor het toekomstperspectief van zwembad De Peppel. In de plannen houdt Ede er volgens wethouder Johan Weijland rekening mee dat Polar Bears ook in de toekomst gebruik blijft maken van De Peppel.   Lees verder

 

Frisse wind door Stratentoernooi
MAARN ,,Met dorpsgenoten ludieke spellen spelen, de ultieme manier om (nieuwe) buren, buurt- en dorpsgenoten op een ontspannen, gezellige en licht sportieve manier beter te leren kennen", dat is – volgens Dorien Schults de voorzitter van het Stratentoernooi Maarn-Maarsbergen – de kern van het Stratentoernooi.   Lees verder

 

Het Doelenplein is helemaal gebruiksklaar
EDE  Het centrum van Ede is weer een gezellig plein rijker. Met het mooie weer in aantocht, komt de afronding van het Doelenplein precies op tijd. Samen met eigenaren en omwonenden werden er plannen gemaakt voor een nieuwe inrichting van het pleintje aan de Achterdoelen. Door het gebruik van hout, door de beplanting en de bijzondere verlichting, kreeg het plein de facelift die het verdiende. Nu kunnen mensen er zitten, kinderen kunnen er spelen en de omwonenden kijken op een stukje groen.

 

Wethouder Weijland ‘opende’ vrijdag 1 april officieel het vernieuwde plein. Het plein nodigt uit om even lekker uit te rusten. Te genieten van een zonnestraal die tussen de gebouwen door piept. Terwijl ouders op de omliggende terrassen zitten, kunnen kinderen er heerlijk spelen.

Het plein kent, door het gebruik van identieke materialen, veel overeenkomsten met het pleintje bij de oversteek van de Molenstraat bij de Grotestraat. Beide pleinen zijn onderdeel van het project Levendig Centrum. Door onder andere fysieke aanpassingen aan de openbare ruimte moet het centrum van Ede een plek worden waar mensen graag verblijven.

 

Raad schrapt woord allochtoon uit beleidskader
VEENENDAAL Bij meerderheid (22 tegen 10 stemmen) heeft de raad van Veenendaal donderdagavond het woord allochtoon uit het beleidskader sport 2016-2019 geschrapt. Het betrof een voorstel van de VVD, gesteund door de PvdA. Alleen ProVeenendaal, CDA, Lokaal Veenendaal en GroenLinks waren tegen.  Lees verder

 

1 april 2016 19e jaargang nummer 5805

Wandelaars moeten omlopen: onbewaakte treinovergang in Ede dicht
EDE  De onbewaakte overweg bij de Wildzoom in Ede is vanaf nu afgesloten met hekken. ProRail en de gemeente besloten vorig jaar om de overweg af te sluiten. (zie ook)   Lees verder

 

'We worden steeds serieuzer genomen'
DRIEBERGEN Het is bij het vrouwenelftal van Driebergen meer dan alleen maar een wedstrijdje spelen op de zaterdagmiddag. Het team kenmerkt zich door zijn leuke uitjes, de teamgeest en de enorme drive om te winnen. Dat wil het team nog jaren volhouden en daarom hoopt het op nieuwe speelsters.   Lees verder

 

Uitstel voor kunstenaars in voormalig gemeentekantoor
DRIEBERGEN Er is nog hoop voor de tijdelijke gebruikers van het oude gemeentekantoor aan de Bosstraat. Hoewel wethouder Gerrit Boonzaaijer (SGP) zich hard maakt voor de verkoop van het pand aan een projectontwikkelaar, wil de gemeenteraad het definitieve besluit uitstellen.   Lees verder

 

Lichaam dode vrouw gevonden in Lunterse bos
LUNTEREN  Wandelaars hebben vrijdagmorgen rond 8.00 uur het stoffelijk overschot van een vrouw gevonden in het bos nabij de Willem Welgravenlaan en Bosrand. De precieze identiteit van de vrouw wordt nog onderzocht, aldus de politie.    Lees verder

 

Veenendaal gaat opnieuw praten over rondwegverbreding
VEENENDAAL  De gemeenteraad van Veenendaal gaat nog voor de zomer in gesprek met het college om tot overeenstemming te komen over de verbreding van de Rondweg Oost. Dat zegt raadslid Jaap Pottjewijd van Lokaal Veenendaal.     Lees verder

 

Overname thuishulpen TSN kost Ede halve ton
EDE  De gemeente Ede betaalt dit jaar 50.000 euro aan zorginstellingen Het Maanderzand en Opella in Ede voor de overname van 70 huishoudelijke hulpen (30 fte) van TSN, dat onlangs failliet werd verklaard. Het geld is volgens de gemeente nodig om de overname soepel te laten verlopen.      Lees verder

 

Senioren langer thuis met Blijverslening
VEENENDAAL In de raadsvergadering van donderdag 31 maart is het raadsvoorstel Blijverslening Veenendaal aangenomen. De fractie van ProVeenendaal heeft bij de Kadernota 2016 – 2019 een motie ingediend waarin de wethouder opgeroepen werd om te onderzoeken of het invoeren van een Blijverslening in Veenendaal mogelijk zou zijn.     Lees verder