Van Vrijberghestraat 16Foto: Renk Knol 2000

In 1880 bouwde aannemer M.F. Geytenbeek op land dat hij pachtte van J. van Rijckevorsel, een kleinzoon van P.J. van Oosthuyse en geestelijke bij de orde der Redemptoristen, een huis met schuur. Niet lang daarna kocht Geytenbeek het perceel grond waarop zijn woning en werkplaats stonden. Het woonhuis is sterk gewijzigd en architectuurhistorisch niet waardevol. Interessanter is de op enige afstand van de weg gelegen voormalige timmerwerkplaats, die thans in gebruik is als smederij. De schuur is op de begane grond bepleisterd met als decoratieve elementen de in schoon metselwerk uitgespaarde strekken en horizontale banden. De topgevel is voorzien van een houten betimmering. Aan de voorzijde zien we een dubbele deur met aan weerszijden twee smalle schuitvensters met gemetselde tussenstijl. Boven de deuren is in smeedwerk het woord smederij aangebracht. Op de zolder zijn enkele in- en uitvliegopeningen aanwezig voor duiven. Het pand is een aardig voorbeeld binnen de gemeente van een laatnegentiende-eeuws bedrijfspandje.
Arch: Kad. legger art. 113/1 en 2 nrs. A 598 en A 676 (Rijsenburg
besluit: 00000000  categorie 2  DBR 327

bron: Monumenten Inventarisatie Provincie Utrecht, 1996; Driebergen-Rijsenburg, Geschiedenis en Architectuur