Traaij Van Heemstrabank
Foto: Renk Knol 2000

Nabij de oude algemene begraafplaats staat binnen een rechthoekig plantsoen de Van Heemstrabank. De bank is gesitueerd aan het einde van een iets uit het midden gelegen pad met aan het begin aan weerszijden een kastanjeboom. De bank bestaat uit een halfellipsvormige muur met een verhoogde middenpartij waarin twee hardstenen platen zijn gemetseld. Binnen de muur staat een houten bank. De platen met de tekst: ‘Huldeblijk van Driebergen en Rijsenburg aan mr. W.H.J. baron van Heemstra bij zijn 25-jarig Burgemeesterschap. 1 jan. 1900’, zijn afkomstig van een fontein. Deze fontein was het oorspronkelijke jubileumgeschenk en heeft gestaan voor het oude raadhuis annex post- en telegraafkantoor op de hoek van de Bosstraat en Hoofdstraat. Zowel het raadhuis als de fontein zijn verdwenen.
Lit: Kraal, 1909, p. 54.
besluit: 00000000  categorie 2  DBR 286

bron: Monumenten Inventarisatie Provincie Utrecht, 1996; Driebergen-Rijsenburg, Geschiedenis en Architectuur