Traaij 47-49Foto Renk Knol, 24-04-2005

Het dubbele woonhuis in neorenaissancestijl is in 1899 gebouwd door aannemer W.A. Fukkink voor eigen gebruik. Bij het huis behoorde ook de werkplaats van de aannemer. Het pand verving een ouder huis dat al enige tijd door de Fukkinks als woonhuis en werkplaats werd gebruikt. Na de herbouw in 1899 heeft het pand nog talloze verbouwingen ondergaan, hetgeen de architectonische waarde van het geheel niet ten goede is gekomen. Het pand bestaat uit twee bouwlagen onder een zadeldak met evenwijdige nok. Aan weerszijden is een risalerende hoekpartij aangebracht onder een zadeldak haaks op het hoofddak en voorzien van een trapgevel. Trapgevels en de gevel van de middenpartij zijn voorzien van decoratief metselwerk in gekleurde baksteen ter hoogte van onder- en bovendorpels van de vensters. Op de trapgevels zijn voorts hardstenen afdekplaten en schouderstukken en sierankers aangebracht. De onderpui is over de gehele breedte sterk gewijzigd en op zolder is aan de voorzijde een zeer grote storende dakkapel aangebracht.
Arch: Kad. legger art. 664/18 nr. A 1280.
besluit: 0000000  categorie M  DBR 296

bron: Monumenten Inventarisatie Provincie Utrecht, 1996; Driebergen-Rijsenburg, Geschiedenis en Architectuur