Sterkenburgerlaan 2-6Foto: Renk Knol 2000

Het brede driebeukige pand gelegen bij de brug over de Langbroekerwetering dateert deels van vóór 1669 en deels uit 1771. De achterste twee beuken zijn in de zeventiende eeuw gebouwd als onderdelen van een driebeukige langhuisboerderij met de nok evenwijdig aan de Sterkenburglaan. De beuk langs de laan werd in 1771 vervangen door een nieuwe, apart overkapte beuk, eveneens evenwijdig aan de Sterkenburglaan. In de nieuwe beuk werden drie woningen gerealiseerd en de oude boerderij werd achter de woningen in drie kleine stallen opgedeeld. De huizen waren bestemd voor werklui van Sterkenburg. In de negentiende eeuw woonde op nummer 2 de beurtschipper en tolgaarder, op nummer 4 een timmerman en op nummer 6 de rentmeester van Sterkenburg. Het jaartal van de verbouwing en uitbreiding is aangegeven op een kleine steen in het midden van de voorgevel, rechtsboven van het middelste venster. De initialen A.I.V.W. staan voor Jan André van Westrenen, de toenmalige eigenaar van ridderhofstad Sterkenburg.

Het pand is een driebeukig pand van één bouwlaag hoog en overkapt met twee pannen schilddaken, waarvan het achterste dakschild is doorgetrokken tot over de smalle derde beuk. Aan de voorzijde zien we vijf vijftienruits schuifvensters met geheel rechts een deur met bovenlicht. Op de plaats van het meest linkse venster en het derde venster van links bevonden zich oorspronkelijk de ingangen tot de andere woningen. Op het dak zijn twee dakkapellen aangebracht. In de rechterzijgevel zijn diverse vensters en een deur aangebracht. Opmerkelijk zijn de vlechtingen in het metselwerk van de derde beuk. Dergelijke vlechtingen zijn eveneens aanwezig in de linkerzijgevel. In 1952 zijn de stallen tot woonruimte gemaakt en is de indeling van de achtergevel enigszins gewijzigd door toevoeging van een extra venster. Aan de achterzijde van het pand staat een grote, sterk verbouwde negentiende-eeuwse schuur. Op het erf staan nog enkele bijgebouwen, waaronder een hooiberg.
Arch: S.H.B.O. 472.
besluit: 00000000  categorie R  DBR 284

bron: Monumenten Inventarisatie Provincie Utrecht, 1996; Driebergen-Rijsenburg, Geschiedenis en Architectuur