Sterkenburgerlaan 1Foto: Renk Knol 2000

De monumentale dwarshuishoerderij gelegen op de hoek van de Sterkenburglaan en de Langbroekerdijk dateert in oorsprong van vóór 1669, maar kreeg zijn huidige aanzien in de achttiende eeuw. De boerderij is ook in gebruik geweest als herberg en rechthuis van het gerecht, later de gemeente, Sterkenburg. Nadat Sterkenburg in 1857 bij Driebergen werd gevoegd, verloor het pand deze functie. Rechtsvoor in het woonhuis bevindt zich een grote kelder met daarboven de opkamer. In de kelder zijn nog pekelbakken aanwezig die werden gebruikt voor de kaasbereiding. In de lange voorgevel zien we rechts de twee twaalfruits schuifvensters van de opkamer boven de twee kelderlichten met diefijzers. Verder naar links bevinden zich een groot vijftienruits schuifvenster, een brede deur met bovenlicht en nogmaals twee vijftienruits schuifvensters. Alle vensters op de begane grond zijn voorzien van luiken. Het voorhuis van de boerderij is overkapt met een rieten wolfsdak. Bij het dakschild aan de voorzijde is een smalle strook met dakpannen gedekt. De rechtergevel is gedeeltelijk voorzien van ruw pleisterwerk. Het achterhuis is, gelet op de gevelankers in de thans ingebouwde achtergevel, in 1856 met zo’n elf meter verlengd. Waarschijnlijk zijn tegelijkertijd de zijmuren van de koeienstal verhoogd. Aan de achterzijde is nadien dwars in de richting van de Langbroekerdijk en evenwijdig aan het voorhuis een varkensstal aangebouwd. De aangebouwde schuren rechts van de boerderij dateren van rond 1884 en waren bedoeld als graan- en dorsschuur en als mestput.
Arch: S.H.B.O. 462.
besluit: 00000000  categorie R  DBR 283

bron: Monumenten Inventarisatie Provincie Utrecht, 1996; Driebergen-Rijsenburg, Geschiedenis en Architectuur