Rosariumlaan RosariumFoto Robert Zwart 4-9-2004

Het rosarium is in 1936 aangelegd in het kader van een werkverschaffingsproject. De verdiensten bedroegen een rijksdaalder per dag. Aanvankelijk betrof het alleen de aanleg van een laan binnen het plan Sterrenbosch. Dit werd uitgebreid met de aanleg van een rozentuin. De landelijke vereniging van rozenlief hebbers ‘Nos Jungunt Rosae’ had de keus op Driebergen laten vallen voor de aanleg van een rozentuin met een permanente rozenshow. De gemeente Driebergen i.c. grondeigenaar Jan van Selm stelde hiervoor een stuk grond beschikbaar aan de nieuw aan te leggen laan. De heer Abbing, een bekend kweker en hovenier in de gemeente, maakte het ontwerp. De vereniging zorgde voor de keuze van het assortiment en aanschaf van het materiaal. Geheel toevallig was de aanleg van het rosarium in Driebergen niet. Voorzitter van de vereniging was de toenmalige burgemeester van Driebergen, jhr. P.P. de Beaufort. Het rosarium is in 1987 geheel gerenoveerd, waarbij het middendeel opnieuw is ingedeeld in dezelfde formele stijl als het oorspronkelijke ontwerp. Het plan bestaat uit een langwerpig plein met in het midden een formeel aangelegd rosarium met rechthoekige perken en gazons. Rond het rosarium loopt aan alle zijden een weg.
Bron: mededeling dhr. Waanders, chef gem. plantsoenendienst. Lit: Steenwijk, 1992, p.
besluit: 00000000   categorie M   dbr 266

bron: Monumenten Inventarisatie Provincie Utrecht, 1996; Driebergen-Rijsenburg, Geschiedenis en Architectuur