Oranjelaan 10Foto: Renk Knol 1998

Het brede symmetrisch opgezette schoolgebouw is in 1921 gebouwd naar ontwerp van de architect H.E. van Amerongen als christelijke U.L.O.-school in opdracht van het bestuur van de vereniging Een School met den Bijbel. De school omvatte aanvankelijk drie lokalen en een hoofdonderwijzers kamer. In 1936 is het vierde lokaal links aangebouwd waardoor het pand een symmetrische plattegrond kreeg. Een tweede uitbreiding vond in 1937 plaats, waarbij aan de achterzijde twee lokalen werden aangebouwd, eveneens naar ontwerp van architect Van Amerongen. Nadien hebben enkele interne wijzigingen plaatsgevonden. In 1996/1997 heeft het pand een woonfunctie gekregen. Er zijn zeven appartementen in ondergebracht. Deze verbouwing leidde tot enige veranderingen in het aanzicht.
Het gebouw bestaat uit één bouwlaag onder een samengesteld dak met de nokrichting evenwijdige aan de straat. Op het dak zijn kleine dakkapellen onder een schilddakje met piron aangebracht. Aan de voorzijde bevindt zich een risalerende middenpartij waarin een centraal geplaatst rondboogportiek met dubbele toegangsdeur is geplaatst. De omringende boven- en zijlichten hebben een ruitvormige roedenverdeling. Aan weerszijden van het portiek zijn vier smalle hoge schuifvensters geplaatst met roeden bovenlichten. Rechts en links van het middendeel bevindt zich een terugliggende partij met ook vier smalle hoge schuifvensters. Het schoolgebouw vormde een gaaf voorbeeld van een school gebouwd volgens de toen geldende onderwijsopvattingen. Het woonhuis Oranjelaan 8 is in 1921 gebouwd als bijbehorende onderwijzerswoning.
Arch: BV-108.
besluit: 00000000   categorie 2   dbr 252

bron: Monumenten Inventarisatie Provincie Utrecht, 1996; Driebergen-Rijsenburg, Geschiedenis en Architectuur