Mevr van Vollenhovenpark 21-22 en 23-24Foto: Renk Knol 2000

Beide aan weerszijden van de straat gesitueerde dubbele woonhuizen zijn rond 1906 gebouwd. Gelijk andere  panden in dit park zijn ze gebouwd voor ‘Stad en Land’ naar de plannen van J.M. Paap. De verdiepingloze panden onder een mansardedak springen vooral in het oog door de rijke detaillering in neorenaissancestijl.


Foto: Renk Knol 2000

Op de begane grond zien we in het midden twee paneeldeuren met smeedijzeren traliewerk en bovenlicht. Rechts en links van de deuren is een drielichtvenster met schuiframen aangebracht. De detaillering bestaat uit siermetselwerk in gekleurde baksteen, toegepast in horizontale banden en boogvelden, voorts uit smeedijzeren sierankers en decoratieve aanzet- en sluitstenen. Iedere woning heeft aan de voorzijde een door een trapgevel omlijste dakkapel. De trapgevel is eveneens rijk geornamenteerd en wordt bekroond met een smeedijzeren versiering. Aan de straatzijde worden de smalle voortuinen afgesloten door een ijzeren spijlenhek met een tweevleugelig toegangshek tussen gedecoreerde hekpalen.
Arch: Kad. legger art. 935/48-51 nrs. B 2117-B 2120.
besluit: 01031999  categorie R  DBR 324

bron: Monumenten Inventarisatie Provincie Utrecht, 1996; Driebergen-Rijsenburg, Geschiedenis en Architectuur