Meenkselaan 20Foto Renk Knol 22-4-2005

Deze witgepleisterde villa is in 1906 gebouwd voor G.J. Boevé uit Hilversum. Hij gaf de Hilversumse bouwkundige J. Schipper jr. de ontwerpopdracht en liet het werk door de Driebergse aannemer Appels uitvoeren. Karakteristiek is de asymmetrische hoofdvorm. Links is een risalerende gevelpartij met een uitgebouwde erker waarboven een balkon overhuifd wordt door een kleine afgewolfde kap die insteekt op de hoofdkap. De hoofdkap is een pannen schilddak. De schuifvensters in de erker zijn voorzien van roeden in de bovenlichten. Tegen de linkerzijgevel is een serre aangebouwd eveneens met roeden in de bovenlichten. De ingang rechts van de erker is voorzien van panelen met houtsnijwerk. Op de verdieping is langs de gehele voorgevel een balkon aanwezig. Rechts tegen het huis staat een tweelaags aanbouw met een plat dak, waarin zich onder andere de garage bevindt.
Arch: BV-doos ongeïnventariseerd.
besluit: 00000000   categorie 2   dbr 238
bron: Monumenten Inventarisatie Provincie Utrecht, 1996; Driebergen-Rijsenburg, Geschiedenis en Architectuur

Vrijstaande villa, gebouwd in de periode 1900-1910. Het pand is asymmetrisch van opzet en heeft twee bouwlagen onder een samengesteld dak, bestaande uit een centraal tentdak waarop aan de linkerzijde, haaks gesitueerd een steekkap in de vorm van een schilddak. Het dak is gedekt met rode, geglazuurde kruispannen.
De gevels zijn uitgevoerd in pleisterwerk en voorzien van een baksteen plint en horizontale baksteen gevelbanden. Ter plaatse van het risalerende linkerdeel van de voorgevel een driezijdig uitgebouwde erker waarboven een balkon. In de voorgevel van de erker een samengesteld kozijn voorzien van een schuifvenster en geflankeerd door smalle schuifvensters. In de twee aangrenzende gevelvlakken schuifvensters. Alle bovenlichten hebben een veel-ruits roedenverdeling.
In het terugliggende rechter geveldeel een paneeldeur met een smal glas in lood venster, beiden met bovenlicht en geheel rechts toogvormig afgesloten garagedeuren. Ter plaatse van het oorspronkelijke rechter geveldeel een ondiepe veranda waarboven een balkon. Boven de erker dubbele balkondeuren met aan weerszijden een smal venster. Boven de veranda een ondiep balkon voorzien van een houten balustrade, gelijk als van het linker balkon. Op de verdieping (dubbele) glasdeuren.
De garage opbouw boven de zijn niet oorspronkelijk. Langs de voorzijde van het perceel een siersmeedijzeren hekwerk.

Waardering
Vrijstaande villa, van architectuurhistorisch belang vanwege de vrijwel gave hoofdvorm en detaillering uit de bouwperiode, alsook van stedenbouwkundig belang als beeldbepalend onderdeel van de oorspronkelijke bebouwingskarakteristiek van de Meenkselaan, welke zich kenmerkt in de gaafheid.
Bron: Gemeente Utrechtse Heuvelrug