Meenkselaan 2-2aFoto Renk Knol 22-4-2005

De evenwijdig aan de weg gelegen dubbele villa is in 1896 gebouwd, zoals op de gevelsteen te lezen is. Het pand werd gebouwd voor J. van Velze, die waarschijnlijk zijn zoon het ontwerp heeft laten tekenen en het werk laten uitvoeren. Het symmetrisch ingedeelde pand bestaat uit een tweelaags hoog middenvolume onder een afgeplat mansardedak met aan weerszijden een volume van één bouwlaag onder een hoog mansardedak. Aan de voorzijde van het middendeel is over de volle breedte een detonerende aanbouw onder een plat dak aangebracht. Op de verdieping bevinden zich twee balkons, waarvan er één geen hek meer heeft. Opvallende elementen vormen de dakkapellen met zinken spitsdakjes en de open houten veranda’s aan de voorzijde. Het pand springt ook in het oog vanwege de rijke detaillering, zoals de rechte en getoogde strekken met siersluitsteen boven de vensters en het gekleurde tegelwerk in de toogvelden en kroonlijst. Verdere verfraaiingen zijn de gepleisterde hoeklisenen voorzien van decoratief stucwerk, de gepleisterde banden en lijsten en de van houtsnijwerk voorziene windveren.
Bij het huis Chenaie (eikenlaantje of -bosje) staat een klein koetshuis of stalling uit 1914, bereikbaar vanaf de Engweg.
Arch: Kad. legger art. 737/1 en 2 nrs. C 967 en C 968
besluit: 00000000   categorie 2   dbr 232
bron: Monumenten Inventarisatie Provincie Utrecht, 1996; Driebergen-Rijsenburg, Geschiedenis en Architectuur

Vrijstaand dubbel woonhuis, uitgevoerd als villa, gebouwd in 1896. Het dubbelpand is symmetrisch van opzet en heeft een centraal bouwdeel van twee bouwlagen onder een flauw hellend mansardedak met aan weerszijden een bouwdeel van één bouwlaag onder een mansardedak. Het hoge dak is gedekt met gesmoorde vlakke Friese pannen de lagere daken zijn gedekt met gesmoorde hollandse pannen. In de dakvlakken aan de voorzijde, in totaal een vijftal dakkapellen met een in zink uitgevoerd tentdakje. Langs de voorzijde geprofileerde bakgoten op klossen, ter plaatse van de topgevels aan de linker – en rechterzijde dakoverstekken met gesneden windveren.
De gevels zijn uitgevoerd in baksteen, ter plaatse van de voorgevels van de lage bouwdelen gepleisterde hoekpilasters en een gepleisterd fries. Het hoge middendeel heeft een gepleisterd fries, voorzien met veelkleurig tegelwerk waarvan een tweetal tegeltableaus met de namen: “Chenaise” en “Mondesir”. Midden onder het fries een baksteen tableau met het jaartal “1896”. Op de begane grond, ter plaatse van het middelste bouwdeel een aangebouwde dubbele serre (invulling niet oorspronkelijk) voorzien van een plat dak met balkon. Op de verdieping dubbel balkondeuren en schuifvensters waaronder schijnbalustertjes. Ter plaatse van beide lage bouwdelen een in houtwerk uitgevoerde veranda onder een lessenaarsdak (linker veranda nog oorspronkelijk). Ter plaatse van de veranda dubbele glasdeuren en een enkele deur als hoofdentree.

Waardering
Vrijstaand dubbel woonhuis, uitgevoerd als villa, van architectuurhistorisch belang vanwege de gave hoofdvorm en vrijwel gave detaillering uit de bouwperiode, alsook van stedenbouwkundig belang als beeldbepalend onderdeel van de oorspronkelijke bebouwingskarakteristiek van de Meenkselaan, welke zich kenmerkt in de gaafheid en de opzet van de wijk en de karakteristieke architectuur uit de late 19e en vroege 20e eeuw.
Bron: Gemeente Utrechtse Heuvelrug