Meenkselaan 14Foto Renk Knol 22-4-2005

De witgepleisterde villa uit 1905 bestaat uit twee bouwlagen onder een pannen samengesteld schilddak met rechts een risalerende hoekpartij. Op het dak is aan de voorzijde een dakkapel geplaatst. Links van het hoekrisaliet bevindt zich de ingang onder een luifel. Daarnaast staat onder een schilddak een erker met opvallende roedenverdeling van de vensters. Luifel en erkerdak zijn gedekt met halfronde daktegels. In het risaliet en op de verdieping zijn draaivensters met schuivend bovenlicht en halve luiken aangebracht. De bovenlichten zijn voorzien van roeden. Aan de linkerzijgevel bevindt zich een uitbouw. De tuin rond het huis wordt aan de straatzijde afgesloten door een ijzeren spijlenhek met zowel links als rechts een toegangshek met decoratieve hekpalen.
Het pand is gebouwd in opdracht van A.F. Isaacs uit Driebergen. Het ontwerp komt hoogstwaarschijnlijk van D. Appels. De villa vertoont namelijk grote stilistische overeenkomst met de villa Sonnevanck, Wilhelminalaan 7, die kort voor de realisatie van de Meenkselaan 14 door de firma Appels werd gebouwd.
Arch: Kad.legger art 996/1 en 2 nr C.996
besluit: 00000000   categorie 2   dbr 236
bron: Monumenten Inventarisatie Provincie Utrecht, 1996; Driebergen-Rijsenburg, Geschiedenis en Architectuur

Vrijstaande villa, gebouwd in de periode 1900-1910. Het pand is asymmetrisch van opzet en heeft twee bouwlagen onder een samengesteld dak, bestaande uit een fors schilddak waarop aan de rechterzijde, haaks gesitueerd een steekkap in de vorm van een schilddak. Het dak is gedekt met rode kruispannen. In het kleine dakschild aan de voorzijde een dakkapel onder een lessenaarsdak.
De gevels zijn uitgevoerd in pleisterwerk en voorzien van een baksteen plint. Ter plaatse van het risalerende rechterdeel van de voorgevel, op de begane grond alsook op de verdieping een stolpvenster met een veel-ruits bovenlicht, ter plaatse van de stolpramen paneelluiken met een geschilderd zandlopermotief. In het terugliggende linkerdeel van de voorgevel een erker voorzien van veel-ruits vensters met een schilddakje, rechts van de erker een deur onder een lessenaardakje. Beide kleine daken zijn gedekt met rode schubvormige daktegels. Op de verdieping in dit geveldeel een tweetal stolpvensters met veel-ruits bovenlichten en paneelluiken ter plaatse van de stolpramen. Aan de linkerzijde van het huis een uitbouw onder een schilddak, gedekt met rode kruispannen. In de gevels van de uitbouw een boogvormige veel-ruits vensters.
Langs de voorzijde van het perceel gietijzeren hekpalen en een siersmeedijzeren hekwerk.

Interieur
Naar informatie van de bewoonster (mei 2005) mevrouw Van Manen-Wandel werd het pand door de familie Van Manen gehuurd van de gemeente Driebergen. Tijdens de oorlog (1943) moest de familie met spoed vluchten en het pand verlaten omdat ze onderduikers hielpen. Hierna is het pand in gebruik genomen door de toenmalige NSB-Burgemeester. Deze heeft helaas verschillende onderdelen uit het interieur verwijderd. Zo bevonden zich oorspronkelijk twee schouwen in het huis, waarvan nu nog maar één over is. Deze hoge schouw met houten omlijsting is uit de bouwtijd van  het huis en is aan de binnenzijde betegeld met hergebruikte tegeltjes met diverse voorstellingen.

Waardering
Vrijstaande villa, van architectuurhistorisch belang vanwege de gave hoofdvorm en detaillering uit de bouwperiode inclusief indeling en schouw, alsook van stedenbouwkundig belang als beeldbepalend onderdeel van de oorspronkelijke bebouwingskarakteristiek van de Meenkselaan, welke zich kenmerkt in de gaafheid en de opzet van de wijk en de karakteristieke architectuur uit de late 19e en vroege 20e eeuw.
Bron: Gemeente Utrechtse Heuvelrug