Langbroekerdijk 35Foto: Renk Knol 2000

De kleine dwarshuisboerderij dateert in oorsprong uit de achttiende eeuw en heeft bij het landgoed Hardenbroek en het landgoed Leeuwenburg behoord. Het woonhuis is omstreeks 1885 vernieuwd door Pieter de Beaufort. Ook de zijgevels van het achterhuis werden gewijzigd. Het woonhuisgedeelte bestaat uit één bouwlaag onder een mansardedak. De voorgevel is symmetrisch ingedeeld met in het midden een deur geflankeerd door een T-venster, alle voorzien van roeden in de bovenlichten. Boven de ingang is een dakkapel geplaatst. Aardige details zijn de gepleisterde wenkbrauwen boven de vensters, de horizontale band ter hoogte van de onderdorpels en de geprofileerde gootlijst. Van het lagere achterhuis voorzien van een zadeldak is alleen de achtergevel nog achttiende-eeuws.
besluit: 08031994   categorie 1   dbr 211

bron: Monumenten Inventarisatie Provincie Utrecht, 1996; Driebergen-Rijsenburg, Geschiedenis en Architectuur