Hoofdstraat 90Foto Renk Knol 12-07-2005

Deze bakstenen villa werd in 1905 gebouwd voor A. Floren, een muziekonderwijzer uit Utrecht. Floren liet ook de belendende panden Hoofdstraat 92 en 94-94a op zijn grond bouwen. Van nummer 94-94a is bekend dat dit door de gebroeders Fukkink is ontworpen en gebouwd. Het is logisch om te veronderstellen dat Floren bij dit huis ook gebruik heeft gemaakt van hun diensten. Het pand heeft de voor dit type woning karakteristieke asymmetrische hoofdvorm met samengesteld dak. Het dak is gedekt met grijze bouletpannen en voorzien van kleine dakkapellen. Aan de voorzijde bevindt zich rechts een licht risalerende topgevelpartij met een driezijdige erker. Links hiervan zijn een ingang en een dubbele tuindeur met persiennes gesitueerd. De schuifvensters zijn voorzien van drieruits bovenlichten. Op de verdieping zijn drie schuifvensters geplaatst. Op het balkon boven de erker komt een dubbele deur uit. De gevel is verfraaid met horizontale gepleisterde banden, boogvelden met tegelwerk en windveren met ajour houtsnijwerk als omlijsting van de topgevel.
Arch: Kad. legger art. 256/1 nr. A 970 en 225/6 nr. A 965.
besluit: 22121998   categorie 2   dbr 153
bron: Monumenten Inventarisatie Provincie Utrecht, 1996; Driebergen-Rijsenburg, Geschiedenis en Architectuur