Hoofdstraat 43Foto Renk Knol 2000

Het witgepleisterde neoclassicistisch herenhuis dateert uit 1860 en is gebouwd door
H.J.F. Munzebroek, een koopman uit Amsterdam. Munzebroek kocht het perceel land van J. van Rijckevorsel, één van de nazaten van P.J. van Oosthuyse. Latere eigenaren van Mariënburg hebben meerdere verbouwingen doorgevoerd, maar de eenheid van het gebouw is hierdoor niet verstoord. Eén van die latere eigenaren is Theodor Brands, een commissionair uit Amsterdam. Hij heeft waarschijnlijk de vijfzijdige paviljoenvormige aanbouw aan de rechterzijde toegevoegd. Van hieruit had men een vrij uitzicht over de Hoof dstraat. Ook de serres aan de achterzijde zijn een latere toevoeging; waarschijnlijk hebben de bouwkundigen Jan en Dirk Appels, die het pand in eigendom hebben gehad, deze toegevoegd. Het oorspronkelijke herenhuis heeft de karakteristieke blokvormige hoofdvorm, bestaande uit twee bouwlagen onder een afgeplat leien schilddak en symmetrisch ingedeelde voorgevel van vijf traveeën breed. Boven de centraal geplaatste ingangspartij is een balkon met smeedijzeren hekwerk aangebracht. De openslaande balkondeuren worden bekroond door een palmetvormige stucdecoratie. Aan weerszijden zien we dubbele draaivensters met bovenlichten en perslennes. Een sobere cordonband en kroonlijst geven het gebouw een horizontale geleding. De gevelhoeken worden gemarkeerd door geblokte lisenen op de begane grond en door paneellisenen op de verdieping. De paviljoenvormige aanbouw bestaat uit twee bouwlagen en een mezzanino onder een gedrukt tentdak met grote overstek. Op de verdieping is een balkon aangebracht op consoles voorzien van een balusterhek en siervazen. Het huis is fraai gesitueerd in een landschappelijk aangelegde tuin. De toegang wordt gemarkeerd door gotisch aandoende hekpalen.
Arch: Kad. legger art. 20/37 nr. A 298, 50/1 en 9 nrs. A 439 en A 475 (Rijsenburg).
besluit: 00000000   categorie R   dbr 130
bron: Monumenten Inventarisatie Provincie Utrecht, 1996; Driebergen-Rijsenburg, Geschiedenis en Architectuur