Hoofdstraat 262-264Foto Renk Knol 2000

De op ruime afstand van de Hoofdstraat gelegen langhuisboerderij met afgewolfd zadeldak is in 1859 gebouwd voor landbouwer Willem Davelaar en zijn vrouw Luitje van den Berg. De boerderij heeft dienst gedaan als chauf f eurs- en tuinmanswoning bij villa de Lindenhorst en is daartoe in tweeën gesplitst. Zowel links als rechts is een aanbouw aangebracht onder een zadeldak met een ingangspartij. Linksvoor in het woonhuis bevindt zich een kelder met opkamer. De symmetrisch ingedeelde voorgevel heeft in het midden twee schuifvensters met luiken, geflankeerd door een smal venster. Het linkervenster van de opkamer is -hoger in de gevel geplaatst. Rechtsachter de boerderij staat het zomer/bakhuis.
Arch: Kad. legger art. 272/5 en 13 nrs. C 252 en C 641.
besluit: 00000000   categorie M   dbr 188
bron: Monumenten Inventarisatie Provincie Utrecht, 1996; Driebergen-Rijsenburg, Geschiedenis en Architectuur