Heidestein 1-2Foto: Renk Knol 2000

Het in het midden van het parkbos gesitueerde witgepleisterde pand is waarschijnlijk in 1907 gebouwd in opdracht van de toenmalige eigenaar, baron Taets van Amerongen, ten behoeve van zijn huurder De Wetstein Pfister. Er is een inscriptie op een balk aanwezig met de datum 30 april 1907. Het geheel omvatte een koetshuis met paardenstal en een dienstwoning. Het pand bestaat uit twee bouwlagen onder een afgewolfd, samengesteld dak, gedekt met rode bouletpannen en voorzien van pirons en een goot op houten consoles. Karakteristiek zijn de witte gevels met de in schoon metselwerk uitgevoerde vensterbekroningen, horizontale banden en plint. Opvallend zijn ook de trapsgewijze topgevelbetimmering en houten balkonhekjes op de verdieping. Op de begane grond zijn rondom getoogde vensters aangebracht. Op de verdieping zijn overwegend kleinere vensters geplaatst met een rechte strek.
besluit: 020796   categorie 2   dbr 112F
bron: Monumenten Inventarisatie Provincie Utrecht, 1996; Driebergen-Rijsenburg, Geschiedenis en Architectuur