Bosstraat 151-153Foto Renk Knol 2006 vergroot foto / enlarge photo

Het evenwijdig aan de weg gelegen dubbel woonhuis is in 1917 in de plaats gekomen van een ouder huis dat in het bezit was van de diaconie van de NH gemeente. De bouw werd uitgevoerd door de gebroeders Fukkink naar de plannen van G.H. Verbeek, in opdracht van Joh. Edelkoort, die het huis in erfpacht had. Aan de voorzijde van het huis ligt een smalle voortuin, rechts voorzien van een ijzeren spijlen hekwerk. Karakteristiek is de symmetrische voorgevelindeling en rijke detaillering. In het midden zie we onder een flauwe boog twee deuren. De rechter deur is nog origineel en heeft een geometrisch motief in Jugendstil. Aan de weerszijden van de ingangspartij zijn twee schuifvensters aangebracht die, evenals de deuren, voorzien zijn van roeden in de bovenlichten. De voorgevel wordt geaccentueerd door horizontale gepleisterde banden ter hoogte van de onder-, boven- en wisseldorpels van de vensters, voorts door ontlastingsbogen met deels gefacetteerde aanzet- en sluitstenen en toogvelden met tegelwerk. Aan de voorzijde zijn op het dak vier dakkapellen geplaatst, met eveneens roeden in de bovenlichten. Het afgeplatte dak is gedekt met rode bouletpannen en heeft een houten goot op klossen.
Arch: BV-77
besluit: 22121998   categorie 2   dbr 30

bron: Monumenten Inventarisatie Provincie Utrecht, 1996; Driebergen-Rijsenburg, Geschiedenis en Architectuur