Arnhemsebovenweg 253-255Foto Renk Knol 2006       vergroot foto / enlarge photo

Vrijstaand dubbel woonhuis, gebouwd in de periode 1895-1915. Het bouwjaar vermoedelijk 1904; dit staat binnen in nr. 255 op een balk geschreven Het pand is symmetrisch van opzet en heeft één bouwlaag onder een dwars geplaatst mansardedak (nok parallel aan de straat). Het dak is gedekt met gesmoorde kruispannen. In het dakschild aan de straatzijde een tweetal dakkapellen onder een tentdakje. De dakkapellen zijn voorzien van dubbele draaivensters en klauwstukken. Onderlangs de langs dakvlakken een geprofileerde bakgoot.

De voorgevel is uitgevoerd in pleisterwerk, de zijgevels zijn uitgevoerd in baksteen en voorzien van een gepleisterde plint. Aan de straatzijde, ter breedte van de voorzijde, een tweetal serres met een gepleisterde plint en een flauw hellend lessenaarsdak. De serres zijn niet oorspronkelijk; van oorsprong was er een open veranda. De serre rechts is voorzien van dubbele deuren met aan weerszijden een venster; deuren en vensters zijn voorzien van glas in lood bovenlichten. De linker serre is ingrijpend gewijzigd, evenals de linkerzijgevel. Ter plaatse van de rechter zijgevel een paneeldeur met aan weerszijden een schuifvenster, deur en vensters zijn voorzien van glas in lood bovenlichten. Ter plaatse van de topgevels twee draaivensters. Aan de ‘achterzijde’ van de zijgevels springt het muurwerk iets terug en bestaat uit 2 bouwlagen met plat dak. Volgens de opgave van de huidige bewoners bevinden zich in nr.253 geen oorspronkelijke bouwdetails meer. Nr. 255 bevat nog wel vele originele interieurdetails en er is tevens een opkamer aanwezig. 

Waardering 

Vrijstaand dubbel woonhuis, van architectuurhistorisch belang vanwege de gave hoofdvorm en deels gave detaillering uit de bouwperiode alsook van stedenbouwkundig belang als beeldbepalend onderdeel van de oorspronkelijke bebouwings- en ontwikkelingskarakteristiek van de Arnhemsebovenweg, welke zich kenmerkt in bebouwing voornamelijk uit de periode van de late 19e en de vroege 20e eeuw.

besluit:            categorie 2   dbr 15
Bron: Gemeente Utrechtse Heuvelrug