Tweedeling

Even een tweedeling maken: aan de ene kant Nederlanders die uit principe met het openbaar vervoer reizen, die niet roken en drinken en die (naar zij denken) heel gezond leven. Aan de andere kant Nederlanders die zich voornamelijk per auto verplaatsen en daarbij roken en drinken en er een mentaliteit op na houden van ‘na ons de Zondvloed’.

Wat is nu het grote verschil tussen deze twee typen Nederlanders. Het eerste verschil is dat mensen van de eerste soort gezond leven en die van de tweede ongezond. Maar belangrijker is dat wie tot het eerste type behoort een profiteur is van de bovenste orde terwijl het tweede type zich mag beroepen op een zeer hoog solidariteitsgehalte. Want de laatste levensstijl brengt belastinginkomsten op, terwijl de eerste voornamelijk subsidies opstrijkt. Maar dat is nog niet het ergste: het ergste is dat die gezond levende Nederlander ook nog veel ouder wordt en daardoor een, naar verhouding, veel te groot beslag legt op de uitkeringen uit de zorgpot.

Kortom, de zogenaamde geitenwollensokken-types die vaak afgeschilderd worden als de beste burgers die een samenleving zich kan wensen, zijn eigenlijk de grootste profiteurs die verreweg het minst bijdragen aan de samenleving: het zijn de ultieme egoïsten.

Daarentegen, hoe gek het ook klinkt, is het rokende, drinkende en zich per auto verplaatsende klootjesvolk erg solidair met de samenleving. Zij betalen waarschijnlijk bijna 90% van alle belasting die in Nederland geheven wordt; ze betalen verreweg de meeste zorgpremie en ze maken het minst gebruik van de overheidsvoorzieningen en subsidies. En dit om de doodeenvoudige reden dat ze korter leven.
Renk Knol, 25 mei 2008


Bijna mijn hele leven worstel ik met de vraag in welke twee groepen Nederlanders kunnen worden ingedeeld. Maar gelukkig komt Renk, na jaren van vorsen, met de ultieme uitslag: Hij is tot de opzienbarende ontdekking gekomen dat de groep per openbaar vervoer reizende Nederlanders (zou dat in het buitenland anders zijn?) niet rookt en niet drinkt. Ik mag overigens aannemen dat Renk met dat laatste het drinken van alcohol bedoelt. Gelukkig heeft onze hobbywetenschapper het hierbij niet laten zitten; verder diepgravend onderzoek leerde hem dat autorijdende medelanders, de tweede groep, roken en drinken. Voorwaar, dit alles vraagt om mondiale publicatie. Maar Renk is nog verder gegaan, zo is hij erachter gekomen welke effecten de gewoontes van deze twee groepen hebben op de kosten van de gezondheidszorg. Zal Driebergen nu eindelijk wereldwijd bekend worden als Renk binnenkort hiervoor de Nobelprijs in ontvangst mag nemen?
Laten we één ding afspreken Renk, dat we alle rokers en zuipschuiten in dit land, je weet wel, de allesbetalende ‘solidaire’ groep, dan ook lekker laten creperen als ze longkanker hebben of aan het Korsakovsyndroom lijden. Ik denk niet dat de ‘profiteurs’ daar moeite mee zullen hebben.
Hans Hermans, 25 mei 2008

Mosterd na de maaltijd

Doordat Sybe Streekstra door omstandigheden deze week geen column schreef wil ik graag deze plek benutten voor het volgende.
De Stichtse Courant had de afgelopen weken een paar artikelen over de C1000. Deze zou zijn overgenomen door Albert Heijn. Op de bibliotheek na, zouden de kantoorruimten leeg staan. Wat er allemaal van waar is weet ik niet.
Ook zijn er plannen om dit gebouw af te breken en er een soort kultuurhuis te bouwen. Lijkt mij financieel niet haalbaar, maar je weet nooit.

Wat ik wel weet is dat de gemeente Utrechtse Heuvelrug vindt dat ze een nieuw gemeentehuis nodig heeft. Of dat echt nodig is laat ik in het midden. Wat ik ook weet is dat Albert Heijn zijn vestiging aan het Binnenhof drastisch wil verbouwen en daarvoor al voorbereidingen treft. Wat ik ook weet is dat de gemeente Utrechtse Heuvelrug eigenlijk te weinig woningbouwlocaties heeft.

Daarom het volgende voorstel. De gemeente verbouwt het C1000 pand tot een nieuw gemeentehuis met op de begane grond de nieuwe Albert Heijn. Op de plaats van het parkeerterrein wordt een ondergrondse parkeergarage gebouwd met een capaciteit van ongeveer vier keer het huidige. Met een voetgangerstunnel wordt dit complex verbonden met de Traaij. De parkeercapaciteit maakt het mogelijk dat het parkeerterrein Appelgaard gebruikt kan gaan worden voor woningbouw, eventueel gecombineerd met winkels.

De bibliotheek verhuist naar het oude gemeentekantoor aan de Bosstraat en de huidige locatie van Albert Heijn wordt ook gebruikt voor de bouw van woningen.
De plannen zullen echter wel al zover zijn, dat mijn idee mosterd na de maaltijd is.

Renk Knol, 31 maart 2008


Ik blijf mij altijd weer verbazen over de vindingrijkheid van mensen. Daar ben ik wel eens jaloers op.
Ik heb ook geen idee of de gemeente al vergevorderde plannen heeft, maar het zou getuigen van goed rentmeesterschap als ze de door Renk genoemde optie eens serieus zouden bekijken. Beter ten halve gekeerd als ten hele gedwaald.
De omwonenden van de huidige Albert Heijn zul je er zeker een plezier mee doen. Er zijn daar best wel mogelijkheden. De bibliotheek naar de Bosstraat is ook een goed idee. Dan is deze bijna weer terug op de plaats waar ik hem ooit als kind voor het eerst bezocht (oude nuts-bioscoop). En de combinatie van Albert Heijn en gemeentekantoor op deze plek is natuurlijk ook niet verkeerd. Dat er eindelijk eens iets zinnigs moet gebeuren met het parkeertterrein is ook duidelijk.
Ik wil Renk een compliment maken voor zijn creativiteit en hoop dat het college eens durf toont.
Jan-Koert Lange, 31 maart 2008

Renk, je blijft me verbazen! Lijkt mij een prima idee. Ik kan me alleen maar bij de wens van Jan-Koert aansluiten en hopen dat ons gemeentebestuur eens lef zal tonen en het serieus zal overwegen.
Mike van Milligen, 1 april 2008

Stiller

Het zou best wat stiller kunnen. Te denken valt aan:

 • Muziek in winkels
 • Opgevoerde scooters
 • Brandweer met sirene op weg naar wateroverlast
 • Sommige politici
 • Afschuwelijke ringtones
 • Gepimpte auto’s
 • Zondagse klokgelui
 • Beschonken jongelui na een avondje stappen
 • Kettingzagen
 • Telefoneren in openbare ruimten
 • Sportvliegtuigen
 • Ophalen chemisch afval
 • Stofzuigers
 • Praatgroepen
 • Wekkers
 • Ipods
 • Driebergse kauwtjes

Renk Knol, 14 augustus 2006


Hans Hermans voegt daar op 14-8-2006 aan toe:

 • Politiehelicopters;
 • Soesterberg-helicopters;
 • verlegde luchtroutes vanaf Schiphol;
 • hard optrekkende vuilnisauto’s;
 • nachtelijke sirenes;
 • maandelijkse testsirenes;
 • winkelwagentjes;
 • ’s avonds of ’s nachts toeterend vertrekkend bezoek;
 • datzelfde bezoek dat de autodeuren hard dichtsmijt;
 • ouders die hun kinderen in de winkel laten doorkrijsen;
 • bouwvakkersradio’s;
 • buren die ’s nachts met harde hakken over hun parket rennen;
 • minimotorfietsen;
 • elektrisch tuingereedschap.

 •  

  Rest mij hier nog aan toe te voegen:

  – Hans Hermans op zaterdagmorgen bij AH.
  – Krekels en vogels in het natuurgebied van mijn huis in Frankrijk.
   
  Zonder dollen; wat wordt er nu bereikt met die stilte. Juist het feit dat genoemde geluiden er zijn maakt het zo fijn om in de vakantie te kunnen genieten van de stilte van de natuur. Mee eens dat een groot deel van genoemde zaken best wat minder kan, maar door het opvangen van betreffende geluiden weten we ook dat we leven……….
  Henk-Jan Versluis, 14-8-2006

  Het kan ook anders

  Toen de nieuwe gemeente Utrechtse Heuvelrug van start ging werden er allerlei zaken in het vooruitzicht gesteld. Een van die zaken betrof verbetering van de dienstverlening aan de burger. Daarbij werd gewag gemaakt van een moderne en grootschalige inzet van internet.

  We zijn nu bijna een jaar verder, en ik kan niet zeggen dat ik erg onder de indruk ben van de prestaties van de gemeente op ICT-gebied. Ik ben er ook niet ontevreden over, maar ik zit er ook niet op te wachten dat de dienstverlening via internet gaat. En waarom zit ik daar niet op te wachten? Gewoon omdat ik maar eens in de 5 jaar de gemeente nodig heb voor verlenging van rijbewijs en paspoort. En daarvoor wil ik best in de rij staan. Ik vind dan ook dat de gemeente niet te veel moet investeren in die elektronische dienstverlening. Het zijn in het algemeen nogal grote investering met maar een gering rendement.

  Ik zie liever dat de ICT-investeringen van de gemeente zich richten op de interne werkprocessen en op het intranet: het interne internet van de gemeente. Door hierin te investeren zal de efficiency toenemen en wordt het mogelijk dat veel ambtenaren via telematica hun werkzaamheden voor een groot deel thuis kunnen verrichten. En ik heb lang genoeg bij een gemeente in de keuken kunnen kijken om te stellen dat minstens 50% van alle ambtelijke werkzaamheden gewoon thuis kan worden uitgevoerd.

  Door ambtenaren thuis te laten werken, zou het best eens kunnen zijn dat de bouw van een nieuw gemeentekantoor overbodig wordt. En het inhuren van ‘kantoorruimte’ bij de ambtenaren lijkt mij goedkoper dan de bouw van een nieuw gemeentekantoor. Een bijkomend effect is dat er minder gereisd hoeft te worden (goed voor het milieu) en dat er dus ook minder geld gaat zitten in reiskosten vergoedingen.

  De nieuwe gemeente moet niet proberen met moderne middelen een ouderwets arbeidsmodel in te vullen maar moet een modern arbeidsmodel ontwikkelen met gebruikmaking van nieuwerwetse technieken.
  Overigens: het uitbesteden van werk is toch eigenlijk ook een vorm van thuiswerken.

  Renk Knol, 6 augustus 2006


  Tja Renk, je weet wat voor grapjes er altijd worden gemaakt over ambtenaren. Is het dan wel verstandig om ze thuis te laten ‘werken’? Korter, werkt thuiswerken werkelijk?
  Hans Hermans, 6-8-2006

  Hans, ik heb een aantal jaren zo’n drie dagen per week thuis gewerkt. Dat scheelde mij per week 5 uur  reistijd, 210 km autorijden en waar ik acht uur over deed op kantoor was nu in vijf uur te doen. Er zit een enorme tijdwinst in het niet zinloos kletsen met je collega’s. Bovendien werk je op mementen dat het jou uitkomt, bij mij was dat meestal ’s avonds, zodat ik nagenoeg de hele dag voor mijzelf had.
  Renk Knol, 6-8-2006

  De ambtenarengrapjes zijn nimmer door mij verzonnen, ik hoor ze slechts aan en geef ze soms door. Maar het doet mij goed dat jij aangeeft dat er bij thuiswerk een enorme tijdwinst wordt behaald omdat er dan geen sprake meer is van zinloos kletsen met de collega’s.
  Hans Hermans, 6-8-2006

  Pijpen

  Als men mij 40 a 50 jaar geleden had gevraagd: “wat ZIJN pijpen?”, had ik waarschijnlijk geantwoord: “buizen”. In mijn omgeving bestond toen nog niet de vraag wat IS pijpen. Ik kom hier op omdat het tegenwoordig erg in is om situaties en andere zaken te beoordelen met “dat is kut”. Ik doe dat zelf ook. En als ik dat doe in vrouwelijk gezelschap hoor ik vaak “dat is kloten zal je bedoelen”. Een duidelijk geval van verruwing van de omgangsvormen, lijkt me.

  In mijn pubertijd was elk gladgeschoren gemeentelijk plantsoen voorzien van een bordje ‘verboden te betreden’. En als je toch dat plantsoen betrad, was je in de ogen van je vriendjes een held. Eind jaren 60 en begin jaren 70 van de vorige eeuw verdwenen die bordjes. Het werd heel normaal gevonden dat je gebruik maakte van dat plantsoen om te zitten of te voetballen. Met het verdwijnen van de bordjes ‘verboden te betreden’ verdween bij veel gemeentebesturen ook de animo om plantsoenen te onderhouden. Het resultaat daarvan is dagelijks zichtbaar: veel van de plantsoenen zijn geworden tot opslagplaatsen van hondenpoep of het zijn verwilderde grasvlaktes waarvan het bestaan door gemeenten gerechtvaardigd wordt met de term ‘ecologisch duurzaam beheer’.

  Het verloederen van het hedendaags taalgebruik wordt tegenwoordig goedgepraat door kreten als “Ik zeg wat ik denk en doe wat ik zeg” onder het mom van vrijheid van meningsuiting. Sommigen gaan daarbij zelfs zo ver dat het opzettelijk beledigen van mensen hoort bij diezelfde vrijheid van meningsuiting.

  Ik weet niet wat u er van vindt, maar ik geef toch de voorkeur aan de omgangsvormen van vroeger. De vraag is alleen: hoe krijgen we de wereld zo ver?
  Mijn stelling: het zou best eens kunnen zijn dat een beter onderhoud van de openbare ruimte als bijkomend gevolg heeft een verbetering van ‘hoe we met elkaar omgaan’. De bordjes mogen dus terug op het gazon, en je zal zien, dan zijn pijpen gewoon weer buizen.
  Renk Knol, 16 april 2006

  Kapitaalkrachtige figuren

  Laatste bouwkavels Doorn gaan naar hoogste bieder

  DOORN  Geïnteresseerden die zelf een woning willen bouwen op een stuk grond in Doorn, krijgen een kans. De gemeente geeft binnenkort tien bouwkavels uit aan de Oude Rijksstraatweg. De minimum vierkante meter prijs bedraagt 600 euro.
  Utrechts Nieuwsblad 16-7-2005

  Bovenstaand krantenbericht deden mijn wenkbrauwen fronsen. Het kan toch niet zo zijn dat een gemeente het belangrijker vindt om zoveel mogelijk geld te innen, dan dat ze alles in het werk stelt om zoveel mogelijk inwoners een kans te geven te kunnen (blijven) wonen in Doorn en voor de toekomst Heuvelrug.

  Je kunt op je klompen aanvoelen dat die tien bouwkavels naar kapitaalkrachtige figuren gaan en daarbij is de kans groot dat die figuren van buiten de regio komen.

  Ik hoop nu maar dat Heuvelrug Wonen zich ook beschouwt als kapitaalkrachtig figuur en gewoon al die tien bouwkavels koopt. Ze gaat daarna maar met de gemeente Doorn of Heuvelrug in discussie om er geen tien maar dertig woningen te bouwen die ze vervolgens verkoopt of verhuurt aan de minder kapitaalkrachtige figuren in Doorn of Heuvelrug.
  17 juli 2005


  Renk,
  Goed idee, dat ook veel meer in de lijn van het woningbouwbeleid van Driebergen-Rijsenburg en hopelijk ook in dat van de nieuwe gemeente Heuvelrug (?) zou passen.
  Kees Geveke, 18-7-2005

  Bestoken

  De Stichtse Courant kopte afgelopen week met ‘Driebergen gaat fracties in de Tweede Kamer bestoken’. Dit bestoken houdt in dat het college van b&w de vermetele moed heeft de fracties in de Tweede Kamer een brief te sturen waarin zij vermelden dat het stationsgebied een onlosmakelijk onderdeel is van de gemeente Driebergen en dat het niet zo kan zijn dat dit gebied overgaat naar de gemeente Zeist. Eerder al hadden namelijk de gemeente Zeist en het Bestuur Regio Utrecht de Kamer bestookt met een brief waarin zij aangaven dat het stationsgebied juist geen onderdeel moest worden van de nieuw te vormen gemeente Heuvelrug.

  In de eerste betekenis van het woord ‘bestoken’ vermeldt de Grote van Dale ‘voldoende verwarmen’. Nu lijkt het mij dat het verbranden van drie brieven de vergaderzaal van de Tweede Kamer nauwelijks kan verwarmen. Dus die betekenis zal het wel niet zijn.

  Als tweede betekenis vermeldt Van Dale ‘vijandelijk aanvallen’. Tenzij de Tweede Kamer een vijand is van de gemeente Driebergen, lijkt ook deze betekenis niet van toepassing.

  Als de kop in de Stichtse Courant had geluid ‘Driebergen gaat fracties in de Tweede Kamer met vragen bestoken’ dan legt Van Dale dat uit met ‘hem veel vragen stellen (en het hem daarmee lastig maken)’. Hoewel ik de inhoud van de brief niet ken, kan ik mij niet voorstellen dat in deze brief vragen zijn gesteld. Het zal veel meer in de trant zijn van ‘Wij vinden….., wij willen, enz.’.

  In wat voor betekenis je het woord bestoken ook gebruikt, het is altijd negatief naar de Tweede Kamer toe. Een slechte vorm van lobbyen.

  Maar om op het stationsgebied terug te komen. Waarom moet dat beslist onderdeel zijn van de gemeente Driebergen (Heuvelrug). Een gemeente die expliciet als haar missie ‘het groen’ ziet en eigenlijk afstand wil nemen van allerlei stedelijke ontwikkelingen. Een gemeente die streeft ook haar ambtenarencorps kwalitatief te willen verbeteren en ook nog eens minder gebruik wil maken van externe expertise. Zo’n gemeente moet toch juist blij zijn als ze verlost wordt van het enige stedelijk onderdeel.

  Het idee van het Driebergse Seniorenplatform is zo gek nog niet: ruil met Zeist Austerlitz om voor het stationsgebied. Daarmee wordt de gemeente Heuvelrug nog meer Heuvelrug en landelijk en wordt Zeist nog meer stedelijk.

  Als de gemeente Driebergen of de gemeente Heuvelrug verstandig wil zijn, dan doet zij er goed aan het stationsgebied over te dragen. De gemeente Zeist en de provincie Utrecht zijn zeer wel in staat dit gebied duurzaam te ontwikkelen. Als ‘compensatie’ zou de gemeente Heuvelrug kunnen aandringen op extra gelden ter versterking van haar groene karakter.

  Mocht de grenscorrectie niet plaatsvinden dan is te voorzien dat weliswaar het stationsgebied bij Driebergen blijft, maar dat het station verplaatst wordt naar de gemeente Zeist. Abbing is er klaar voor.

  15 mei 2005

  Komkommertijd ?

  Vorige maand waren de wethouders van Doorn allebei tegelijk op vakantie. Het dagelijks bestuur van de gemeente werd overgelaten aan de burgemeester. Een benoemde en geen gekozen bestuurder dus, althans op dit moment nog. Volgens de Gemeentewet kan het zo. Maar getuigt het wel van gezond bestuurlijk verstand? Volgens mij niet. Goed, het was zomervakantie en dan gebeurt er toch meestal niets, maar een echt excuus is dat natuurlijk niet.

  In Driebergen maakt het college het nog een graadje bonter. Daar vindt de gemeenteraad het blijkbaar normaal dat de meerderheid van wethouders (let wel: de raad heeft ze zelf uitgekozen!) met vakantie is. Want dat staat de komende maand te gebeuren: Driebergen wordt in september bestuurd door een benoemde burgemeester van het CDA en een door de raad aangewezen wethouder van ….. ook het CDA. De wethouders van VVD en PDR doen in deze maand niet mee. En dat op een moment dat de voorbereidingen voor de begroting 2004-2005 beginnen.

  Ik gun iedereen zijn of haar vakantie. Maar het kan niet zo zijn dat de vakanties van de wethouders de continuïteit van het bestuur van een gemeente in het gedrang brengen. In dit geval had de Driebergse gemeenteraad erop moeten toezien dat er maar één wethouder tegelijk op vakantie kan gaan. Zeker in een maand als september: de komkommertijd is nu toch echt voorbij.

  2 september 2004

  Ochtendrust verstoord

  Na zeven jaar werd mijn eerste maandag van de maand ruw verstoord. Normaal lig ik tot een uur of één op de eerste maandag van de maand in mijn bed. Maar afgelopen maandag werd mijn sluimer ruw verstoord door het afgaan van sirenes. Gelukkig had ik gelezen dat onze zorgzame overheid de sirenes bij calamiteiten weer maandelijks zou gaan testen omdat blijkbaar niemand meer op de sirenes reageert als het werkelijk serieus is.
  Ik schrok dus niet echt; ik stond alleen een uur eerder op dan dat ik dat normaal doe op de eerste maandag van de maand. Nog half sluimerend schoot het door mijn hoofd dat ik bij een echte ramp ramen en deuren zou moeten sluiten en dat ik radio M zou moeten aanzetten om te horen wat er aan de hand is.
  Ik dacht laat ik net eens doen of het echt is. Dus radio M aangezet. Blijkt dat op die frequentie inmiddels een andere zender zit. Komt nog wel, dacht ik. Laat ik eerst maar alle deuren en ramen sluiten. Daar zit ik dus in een nagenoeg luchtdicht afgesloten huis met buiten sireneherrie en nog steeds geen Radio M, onze calamiteitenzender.
  Stel nu eens dat ik zou wonen in een bos waar op dat moment een grote bosbrand woedt. Stel nu eens dat ik zou wonen in een polder die op dat moment vol loopt als gevolg van een dijkbreuk. Moet ik dan nog steeds binnen blijven en ramen en deuren gesloten houden?
  Nee, natuurlijk niet. Je moet maken dat je weg komt. Maar je weet niet wat er aan de hand is omdat de calamiteitenzender van frequentie is veranderd en dat had iets te maken met marktwerking in de ether. En die slogan van bij calamiteiten ramen en deuren sluiten en binnen blijven is dus eigenlijk ook maar beperkt van toepassing. Het wordt tijd voor nieuwe rampenplannen en de bijna standaardmededeling bij grote branden dat er geen asbest is vrijgekomen en dat er geen gevaar is voor de volksgezondheid zou ik ook maar niet langer voor zoete koek aannemen.

  2 september 2003

  Lustwarande

  Heel vroeger woonden in Driebergen voornamelijk boeren met gemengd bedrijf. Hun onderkomens lagen langs het karrenspoor wat nu de Hoofdstraat heet, hun akkers lagen ten noorden van het karrenspoor en het vee werd geweid op de gemeenschappelijke hogere gronden ten zuiden ervan. Het waren arme sloebers; de rijken in die tijd woonden in steden als Amsterdam.
  Toen de vervoersmogelijkheden voor de rijken verbeterden (trekschuit, diligence en nog later het spoor) gingen de rijke stedelingen ertoe over de hogere gronden in Driebergen op te kopen om daar langs de Benedenweg (de huidige Hoofdstraat) buitenverblijven te bouwen. De inmiddels tot zandverstuivingen verworden hogere gronden werden beplant met bossen en ook werden er bij de buitenhuizen gigantische parken aangelegd. De rijken bleven echter werken en wonen in de stad. Dat hele complex van buitenhuizen en parken noemen we nu de Stichtse Lustwarande. Maar het is eigenlijk een chique woord voor een recreatiepark.
  Nog later, toen ook de armen betere vervoersmogelijkheden kregen (bromfiets en later auto), wilden die ook naar Driebergen. Vestiging langs de Hoofdstraat kon niet meer: de rijken hadden alle plekken bezet. Maar gelukkig waren er nog delen van de hogere gronden nog beschikbaar. De armen waren nog niet zo rijk dat ze een eigen park konden maken, maar ze konden wel een gemeenschappelijk park aanleggen met daarop individuele onderkomens. En zie daar het Grote Bos was ontstaan.
  Inmiddels waren de eerste rijken niet zo rijk meer en dus waren ze gedwongen hun buitenplaatsen te verkopen aan allerlei instellingen. Langs de Benedenweg staan dus nu alleen nog maar kantoren. Eigenlijk moet je dan nu ook spreken van Stichtse Werkwarande. De nieuwe Stichtse Lustwarande is nu het Grote Bos.
  En de opvolgers van die oorspronkelijke Driebergse boertjes, wat is daarmee gebeurd? Dat is de welgestelde middenklasse geworden. Dat zijn mensen die hier zijn komen wonen of hier zijn geboren: onopvallende mensen wier grootste opgave het is alles zo te laten als het is. Ze vieren hun lusten bot op acties tot behoud van de oude Lustwarande, die inmiddels een kantorenpark geworden is. De nieuwe recreanten zien ze liever gaan dan komen. Zolang ze in het Grote Bos vakantie houden en de plaatselijke middenstand van inkomsten voorzien zijn ze welkom, maar woningen bouwen zodat die mensen ook echt in Driebergen kunnen komen wonen, dat is natuurlijk de bedoeling niet. Stel je voor!

  8 juni 2003

  Pineut

  De raad van de gemeente Driebergen, maar ook fracties en wethouders, hebben zich eind vorig jaar, maar eens bedacht. Maar liefst € 58.994 werd uitgetrokken voor een investeringskrediet voor ‘Aanschaf pc’s raadsleden, fracties en wethouders’. Dat is pakweg zo’n 17.000 euro per jaar. Ik lees nergens in de Voorjaarsnota dat er geld uitgetrokken is voor cursussen. 

  Maar dat is natuurlijk ook niet nodig omdat de meeste raadsleden natuurlijk al lang een pc hadden en als raad geef je toch geen geld uit aan overbodige zaken.

  Maar als de meeste raadsleden al zo’n apparaat hadden dan is de aanschaf van pc’s voor raadsleden toch ook een overbodige uitgave?
  17 raadsleden, 6 fracties en 3 wethouders = samen 26 pc’s en als je die €58.994 deelt door 26, kom je precies op 2269 euro (leuk zo’n 9 aan het eind) uit en dat was toentertijd net de prijs voor een goede pc met alles er op en er aan.. De aanschaf van de pc’s was dus ook geen pc-privé project, want dan moet je altijd nog iets zelf bijdragen en gezien het bedrag per pc is dat niet het geval.

  Als al die pc’s het bestuur van de gemeente beter hadden gemaakt, zou je er nog vrede mee kunnen hebben. De pc’s hebben bijvoorbeeld echter niet kunnen voorkomen dat er een gigantische kredietoverschrijding heeft plaatsgevonden bij de verbouw van het gemeentekantoor, enz. En of er nu beter bestuurd wordt? Ik merk er weinig van.

  En wie is nu de pineut? Behalve de burgers, de burgemeester: die betaalt zijn thuis-pc, net als z’n dorpsgenoten, namelijk zelf.

  7 mei 2003