Vogelbescherming teleurgesteld over begroting

20130917 ZEIST  Vogelbescherming Nederland is erg teleurgesteld over de omvangrijke bezuiniging op het Nederlandse natuurbeleid. De bezuiniging van 100 miljoen betekent dat het budget voor natuur in Nederland in drie jaar tijd met bijna 60% is teruggebracht. Er liggen nu juist veel kansen om de natuur in Nederland een impuls te geven. Noodzakelijk gezien de slechte staat waar in de Nederlandse natuur zich bevindt, zoals uit de rapporten van het Planbureau voor de Leefomgeving blijkt.

Lees  verder op de website van de Vogelbescherming