Introductie De Woerd Driebergen

andere straat

  intro   kaart  foto’s  ansichten  luchtfotoDe Woerd is een oorspronkelijke veldnaam in Driebergen, een toponiem. Een naam voor een stuk land. De Driebergse woerd – de naam komt ook wel elders voor – lag/ligt tussen de A12 en de Rijsenburgselaan, richting Langbroekerwetering en Kromme Rijn. De aanduiding ‘woerd’ of ‘waard’ slaat op laag gelegen land, in een min of meer waterrijke omgeving. Gelegen in het vroegere nogal soppige Driebergerbroek een toepasselijke naam.
De naam De Woerd als plaatsbepaling komt zeker al in de 18e eeuw in Driebergen voor. In een pachtcontract tussen Cornelis Schellinger, heer van Driebergen en z’n pachter Cornelis van Beerschotervelt wordt o.m. genoemd:
“…alsmeede nogh vier en twentigh morgen genaemt de Woerd”. En ene Hendrik Gijsbertsen van de Woerdt prijkte al in 1708 op een lijst van Driebergse belastingplichtigen!

Op de Woerd stond voor zover bekend altijd maar een boerderij-achtige woning. Dat was tot in de 20e eeuw een schipperswoning, ’t laatst bewoond daar ene Gijsbertsen, de laatste schipper van Driebergen. Zijn huis lag aan het water van de Driebergse Meer, het restant van een natuurlijk stroompje dat uitmondde in de Kromme Rijn. Met z’n lange en smalle platboomde krommerijnder wist hij zich onder het krappe stenen brugje in de Langbroekerdijk door te wringen om thuis te geraken. Het genoemde stenen brugje ligt er nog, na reconstructie van de Langbroekerdijk wat terzijde van de weg, het huis van Gijsbertsen bestaat niet meer. Op die plek staat sinds een jaar of tien een moderne villa. Overigens heeft dat huis als postadres Hoge Woerd.
De landbouwgronden op de Woerd hoorden sedert eeuwen bij de hofstede Beerschoten, nu gelegen naast de oprit van de A12, richting Utrecht. Vanaf de hofstede liep een landweg naar de landerijen op de Woerd. Een officiële naam heeft dat boerenpad nooit gehad, al werd het in de wandeling meestal aangeduid als de Woerdselaan. Bij de aanleg van de A12 – dit gedeelte al voor 1940- werd de Woerd door deze snelweg abrupt afgesneden van de boerderij en verloor de Woerdselaan aan betekenis. De loop van de laan is in het landschap terug te vinden als een lange bomenrij vanaf de hofstede Beerschoten, onderbroken door de A12 en zich dan weer voortzettend in de richting in de richting van de Hoge Woerd.

De straatnaam De Woerd is nu in gebruik voor de openbare weg die naar en langs het sportpark van diezelfde naam loopt, gelegen aan de rand van het gebied de Woerd. Aan de Woerd staat, behalve een aantal ‘sportgebouwen’ voor Dalto (voet- en korfbal), CDN (voetbal) en Pink Panthers (rugby), sinds 1999 ook de muziektempel van de plaatselijke harmonie Aurora. En helemaal op ’t einde ligt de skelterbaan die Driebergen sedert 1961 rijk is. Bij de opening door een dolenthousiaste burgemeester Van Boetzelaer vroeg de Stichtse Courant zich af: “Zal Driebergen dan eens eindelijk iets aan zijn duizenden gasten kunnen bieden waardoor de aantrekkingskracht groter wordt? Zal Driebergen nog meer een toeristencentrum van betekenis gaan worden?”. Slechts een paar maanden later publiceerden Telegraaf, Trouw, Het Vrije Volk, het Nieuw Utrechts Dagblad, de VARA en wie al niet ver de kommer en kwel die het Driebergse skeltercircuit veroorzaakte: geluidshinder, en niet zo zuinig ook! Een krantenkop voorspelde: “Grimmig Driebergen neemt de skelterbaan niet langer.” Allengs werd het skeltergeluid gedempt, en de commotie ebde weg. Zodat de skelteraars nog steeds hun rondjes kunnen draaien op De Woerd.

Overgenomen uit ‘Heg en Steg’ van Dick Steenwijk
Uitgeverij Stichting Kleine Geschiedenis van de Heuvelrug, 2000
isbn 90-6720-236-3