Introductie Van Westrenenlaan Driebergen

andere straat

  intro  kaart  foto’s  ansichten  luchtfoto  woningmarktMr. Jan Jacob van Westrenen vervvierf in 1803 de titel Heer van Driebergen. De Van Westrenens behoorden toen al generaties lang tot de Utrechtse patriciërs. Jan Jacob (1741-1817) was in de stad Utrecht o.m. lid van de vroedschap en burgemeester. De familie had kasteel Sterkenburg als buitenhuis, en bezat ook de heerlijke rechten over het gerecht van Sterkenburg. Zodoende erfde Jan Jacob van zijn vader al de titel Heer van Sterkenburg. Dat bekte goed: Heer van Driebergen en Sterkenburg. En amper een jaar voor hij stierf legde hij ook nog de hand op Hardenbroek. Dat maakte het nog mooier: Heer van Driebergen, Sterkenburg en Hardenbroek. Toen Van Westrenen de heerlijkheid Driebergen kocht, stelden de zogenaamde heerlijke rechten al praktisch niets meer voor. in de sfeer van de uit Frankrijk geïmporteerde leus ‘vrijheid, gelijkheid en broederschap’ pasten zulke feodale toestanden niet meer, ze waren dan ook al in 1795 afgeschaft. Maar ‘Heer van Driebergen, Sterkenburg en Hardenbroek’ bleef aangenaam klinken in sommige oren. Bij de aankoop in 1803 was ook het eigendom van boerderij-herberg-rechthuis Het Wapen van Driebergen inbegrepen, gelegen aan de Hoofdstraat, recht tegenover de Traaij. Dat stelde een nazaat van deze heer van Driebergen in staat een stokje te steken voor het voornemen van de hervormde gemeente om met de kerk te verkassen naar een plek achter Het Wapen van Driebergen (1828). De Van Westrenenlaan dateert uit 1954, toen de particuliere woningbouw in de naoorlogse jaren weer op gang begon te komen.

Overgenomen uit ‘Heg en Steg’ van Dick Steenwijk
Uitgeverij Stichting Kleine Geschiedenis van de Heuvelrug, 2000
isbn 90-6720-236-3