Introductie Vijverlaan Driebergen

andere straat

  intro  kaart  foto’s  ansichten  monumenten  luchtfoto  woningmarktToen in het ‘plan Van Remmerden’ de Lindelaan, Oranjelaan en Nassaulaan waren aangelegd en deels al bebouwd, bleek dat het moeilijk was daar in alle jaargetijden droge voeten te houden. Na flinke regenval bleef al te veel hemelwater te lang op het zgn. ‘binnenveld’ staan. Goede raad duur? Welnee, alleen maar de kosten van een vijver. En die vielen nogal mee, want dan kon voor een prikkie, als werkverschaffingsobject: 6 werklozen á fl 21,- per week (1921). De grond van de uitgegraven vijver werd nog hergebruikt ook: daarmee werd het Lekkere Watertje langs de Hogesteeg dichtgegooid en ondergronds gebracht. De laan tussen Buntlaan en Oranjelaan werd pas aangelegd in 1934, toen door de exploitatie van de buitenplaats Welgelegen het zinnig werd om de Buntlaan via de Welgelegenlaan met de rest van Driebergen te verbinden. De Vijverlaan doorsneed het zgn. ‘ijskelderbos’ van Welgelegen. Die ijskelder met omringend geboomte – voor de brood- en ijsnodige schaduw – lag ongeveer op de kruising Van der Muelenstraat/Welgelegenlaan/Vijverlaan. De Van der Muelenstraat mondde toen overigens nog niet uit op de Vijverlaan. En daar waren de ‘ontwikkelaars’ ook geen voorstanders van geweest, dat zou de exclusiviteit van het ‘plan Welegenlaan’ niet ten goede gekomen zijn! De naam Vijverlaan werd vastgesteld bij raadsbesluit van 11 oktober 1934.

Overgenomen uit ‘Heg en Steg’ van Dick Steenwijk
Uitgeverij Stichting Kleine Geschiedenis van de Heuvelrug, 2000
isbn 90-6720-236-3