Introductie Valentijn Driebergen

andere straat

  intro  kaart  foto’s  ansichten  monumenten  luchtfoto  woningmarktDe villa Valentijn, een ontwerp van de architect J.W. Hanrath, werd in 1905/1906 gebouwd voor de zenuwarts dr.P.Bierens de Haan,die ook in Driebergen heeft gepraktiseerd. De villa was omgeven door een uitgestrekte tuin. De familie Bierens de Haan heeft Valentijn tot 1946 in bezit gehad. In 1947 werden de Zusters Ursulinen eigenaressen, zij stichtten er omstreeks 1950 een pensionaat annex ‘overbruggingsschool’ voor kinderen die in Nederlands Oost-lndië een onderwijsachterstand hadden opgelopen en die hier konden worden klaargestoomd voor het Nederlands middelbaar onderwijs. Toen het in de 60-er jaren met de onderwijsfunctie niet meer zo wilde vlotten (gebrek aan leerlingen en aan jonge religieuzen) werd het internaat meer en meer een zorgcentrum voor bejaarde Ursulinen.

In 1972 verkocht de congregatie Valentijn, huis en tuin, aan de gemeente Driebergen-Rijsenburg, die het huis bestemde als onderdak voor het dienstencentrum Valentijn en de omliggende grond voor de bouw van 40 bejaardenwoningen. Ter verlichting van de gemeentelijke lasten werd een deel van het terrein gereserveerd voor particuliere woningbouw van standing. Voor het hoofdgebouw en het omliggende bebouwde terrein werd in 1973 als postadres de naam Valentijn vastgesteld.

Het dienstencentrum werd er met veel hoera’s in het leven geroepen, als servicecentrum voor op jaren gekomen inwoners die nog graag de eigen boontjes dopten. Nieuwere inzichten op het welzijnsterrein – liever gezegd: de kosten daarvan! – noopten tot een opgaan in de Stichting Welzijn Driebergen (1996). Het huis Valentijn verloor spoedig daarna z’n bijzondere functie en werd door de gemeente verkocht voor privé-bewoning.

Overgenomen uit ‘Heg en Steg’ van Dick Steenwijk
Uitgeverij Stichting Kleine Geschiedenis van de Heuvelrug, 2000
isbn 90-6720-236-3