Introductie Uilenkamp Driebergen

andere straat

  intro  kaart  foto’s  ansichten  luchtfoto  woningmarktZoals alle kampen in Driebergen-Rijsenburg, ligt ook de Uilenkamp ‘ergens’ tussen Rijsenburgselaan en Lange Dreef – het dorpsdeel dat bekend staat als de Wildbaan. Het kampje in kwestie ligt in het zuidwestelijk deel van deze wijk, tussen St. Hubertuslaan en Jachtlaan. ’t Blijft gissen naar welke uil de gedachten uitgingen toen deze naam werd vastgesteld. Er zijn nogal wat uilensoorten – wereldwijd ruim 130 en binnenslands zo’n stuk of vijf: ransuil, bosuil, steenuil, velduil en kerkuil. Laatstgenoemde soort is de laatste jaren nogal afgenomen. Dat heeft niet zozeer van doen met de ontkerkelijking, als wel met het afnemen van de favoriete broedplaatsen: ruïnes, kerktorens, boerderijzolders etc.
De uil is het zinnebeeld der wijsheid, de wijsheid die in de klassieke oudheid uitstraalde van Athene. Op antieke munten uit ca. 600 voor Christus komt het uiltje als beeldenaar voor. Vandaar de beeldende uitdrukking voor iets totaal overbodigs doen: uilen naar Athene dragen. Bekender dan de Atheense uil is wellicht meneer De Uil, van 1968 tot 1989 uitgever en hoofdredacteur van de Fabeltjeskrant, die z’n lieve kijkbuiskinderen en hun ouders aan het t.v.scherm kluisterde en de kindertjes na de dagelijkse aflevering naar bed stuurde: “En dan nu, oogjes dicht en snaveltjes toe”.
De straatnaam voor dit woonerf werd door de gemeenteraad vastgesteld op 18 mei 1978.

Overgenomen uit ‘Heg en Steg’ van Dick Steenwijk
Uitgeverij Stichting Kleine Geschiedenis van de Heuvelrug, 2000
isbn 90-6720-236-3