Introductie Wethouder Teselinglaan Driebergen

andere straat

  intro  kaart   foto’s  ansichten  luchtfoto  woningmarktRuim honderd jaar hebben de Teselings in Driebergen een slagerij gehad en altijd op dezelfde plek ook – aan de Hoofdstraat tegenover de Prins van Oranje, zo ongeveer op de plek waar anno 2000 de Amrobank staat. De Karel Teseling (1873-1934) naar wie de Wethouder Teselinglaan is genoemd, legde zich niet zozeer toe op de vleeshouwerij, hij zocht het meer in een zijtak van deze bedrijvigheid: de handel in slachtvee. Hij bemoeide zich intensief met het dorpsleven, deed graag aan van alles mee en zat al gauw in allerlei besturen.
In 1896 was hij de grote gangmaker gebleken bij de oprichting van de dorpsharmonie Aurora, waarvan hij de eerste voorzitter werd. In 1903 werd Teseling, naast koopman ook hotelier. Een beetje tegen wil en dank. Teseling, die het zaken doen goed af ging, liefhebberde ook een beetje in onroerend goed. Dus zat hij ook tussen het publiek toen het gerenommeerde Driebergse hotel De Prins van Oranje werd geveild. Hij bleef er – zoals men dat pleegt uit te drukken – ‘aan hangen’. Maar bij nader inzien vond hij het zo’n gekke koop nog niet. De grote paarden- en rijtuigstalling van het hotel bood makkelijk ruimte om ook de vlottende handelsvoorraad te stallen. En een hotelcafé-restaurant runnen, daar had je wel personeel voor.
In 1919 kwam Teseling in de gemeenteraad, gekozen op de lijst Driebergens Belang, een wat liberaal getinte groepering. Drie jaar later werd hij wethouder, en dat bleef hij tot aan z’n dood, in 1934. Samen met z’n collega-wethouder Van de Kaaden (van de ‘christelijken’) vormde hij een voortvarend duo dat het wethouderschap met vuur en verve uitoefende. Te zijner ere werd in 1936 het op de Hogesteeg aansluitende deel van de Sterrenboschlaan herdoopt in Wethouder Teselinglaan. Daar paste hij ook heel mooi: de laan lag immers in het stukje Driebergen waarbij Teseling zich zeer bij betrokken had getoond: hij participeerde in de -bouwcombinatie’ van particuliere Driebergenaren (w.o. boer Van Selm) die in 1922 hier bijna alle grond had opgekocht om er een villawijk te doen ontstaan.
Omstreeks 1950, toen de bouwplannen voor het Akkergebied en ‘plan Dennenhorst’ van de tekentafel kwamen, werd de Wethouder Teselinglaan alsnog doorgetrokken tot de Akkerweg.

Overgenomen uit ‘Heg en Steg’ van Dick Steenwijk
Uitgeverij Stichting Kleine Geschiedenis van de Heuvelrug, 2000
isbn 90-6720-236-3