Introductie Sparrenlaan Driebergen

andere straat

  intro  kaart  foto’s  ansichten  monumenten  luchtfoto  woningmarktDe Sparrenlaan op Rijsenburg is van kort na de eeuwwisseling. Ongetwijfeld is deze laan, evenals o.m. ook de Esdoomlaan, terug te voeren op de Amsterdamse koopman E.A.J.M. Tepe. Deze bezat op Rijsenburg nogal wat grond, gelegen tussen de huidige Verheullaan en Van Oosthuyselaan. Bij de verkaveling in bouwpercelen en de daarop volgende ‘ontwikkeling’ hoorde ook het aanleggen van een weg, in dit geval de Sparrenlaan. ’t Eerst werd het stuk Sparrenlaan tussen de Verheullaan (1905) en de Middellaan (1907) aangelegd. Een paar jaar later al werd door Tepe de Sparrenlaan verlengd en werden er twee zijstraten toegevoegd: de Esdoornlaan en de Boschlaan. De Boschlaan liep van de Sparrenlaan richting begraafplaats. Zie Tempellaan. In 1932 vond de gemeenteraad van de inmiddels samengevoegde gemeente Driebergen-Rijsenburg die laatste naam nogal verwarrend. In Driebergen was er immers ook al een Bosschstraat. En aangezien de Driebergse Boschstraat ouder was dan de Rijsenburgse Boschlaan, werd besloten de Boschlaan voortaan ook maar Sparrenlaan te noemen. Dat is nu dus het dwarse eindstuk van de Sparrenlaan.

Overgenomen uit ‘Heg en Steg’ van Dick Steenwijk
Uitgeverij Stichting Kleine Geschiedenis van de Heuvelrug, 2000
isbn 90-6720-236-3