Introductie Sportlaan Driebergen

andere straat

  intro  foto’s  ansichten  monumenten  luchtfoto  woningmarkt

In 1894 huurde de in dat jaar opgerichte Doornsche Golfclub een stuk terrein op Bornia en legde daar een golfbaan aan, een course: het begin van de Utrechtse Golfclub De Pan. De golfbaan lag een eind boven de Arnhemsebovenweg, in een ruig terrein van heide, zand en struweel. De toegang tot het terrein werd gevormd door een zandpad. Er stonden toen – meer links dan rechts – al wel wat huisjes, waarvan de oudste dateerde uit ongeveer 1870. Het pad werd meteen in 1894 door de golfclub van een puinverharding voorzien. Toen de gemeenteraad van Driebergen zich in 1904 genoopt zag om, ter wille van duidelijke huisnummering per straat, ook dit pad een naam te geven lag die naam voor ’t oprapen: “…om aan den weg loopende naar de Golfclub de naam te geven van Sportlaan.”Doordat een deel van het oorspronkelijke Bomia-terrein in 1908 in handen kwam van Mr. F.H.J. de Wetstein Pfister, die daar het landgoed Heidestein ontwikkelde, kreeg de Doornsche Golfclub hem als huisbaas. De golfclub is tot 1927 op Heidestein gebleven, toen verhuisde de club naar het Panbos tussen Bosch en Duin en De Bilt.

Ook de in 1908 opgericht Driebergse voetbalclub Excelsior heeft een tijdlang op Heidestein gehuisd. Volgens Het Nieuws zouden de spelers van die club er netjes hebben uitgezien: een rood en zwart gestreept tricot met gele das en gele armband! Maar naar die voetbalclub is de Sportlaan dus niet genoemd, de straatnaam dateert immers al van 1904. Er zullen niet veel steden en dorpen in Nederland zijn die, zoals Driebergen dat deed, al zo vroeg het fenomeen ‘sport’ in een straatnaam hebben gevangen.

Aan de Sportlaan werd in 1978 de gemeentewerf gevestigd, ook werd aan het einde van de Sportlaan in 1980 ruimte gevonden voor een klein regionaal woonwagenkamp.

Overgenomen uit ‘Heg en Steg’ van Dick Steenwijk
Uitgeverij Stichting Kleine Geschiedenis van de Heuvelrug, 2000


isbn 90-6720-236-3