Introductie Sperwerkamp Driebergen

andere straat

  intro  kaart  foto’s  ansichten  luchtfoto  woningmarktDe Accipiter nisuskamp zou dit woonplein hebben geheten als de Europese sperwer bij z’n officiële naam was genoemd. Kenners lezen uit die naam zonder aarzelen af dat de sperwer hoort tot de familie Accipit rinae, die onder de schuilnaam Havik in de buurt van de Jachtlaan domicilie heeft. Maar laten we ons houden bij de sperwer, een jachtvogel die zich niet meer beperkt tot jachtvliegen langs en door bosranden en ander struweel, maar die ook meer en meer de verstedelijkte mensenwereld intrekt – daarmee het voorbeeld volgend van andere vogelsoorten. Vanuit vogelvlucht gezien zijn dorpen en steden kennelijk vaak groen en bossig genoeg om daar een goed vogelleven te kunnen leven.
Een sperwer die het hoog in de bol had vestigde zich enkele jaren geleden zelfs aan de Herengracht te Amsterdam! Z’n kost gaarde hij bijeen in de stadsparken, maar soms kwam hij ook wel in gierende vlucht door de stadstuinen spurten, om zich vervolgens te vergrijpen aan een stadsvogeltje.
Maar terzake, de Sperwerkamp. Nou, gewoon, rechthoekig en wit. Aangelegd en bebouwd in 1968.

Overgenomen uit ‘Heg en Steg’ van Dick Steenwijk
Uitgeverij Stichting Kleine Geschiedenis van de Heuvelrug, 2000
isbn 90-6720-236-3