Introductie Sparrenheide Driebergen

andere straat

  intro  kaart  foto’s  ansichten  luchtfoto  woningmarktIn 1920, toen het bos boven de Arnhemsebovenweg in beeld begon te komen als mogelijkheid voor luxe woningbouw, werd op enige afstand van de Arnhemsebovenweg en de bosweide, temidden van sparren en heide een grote villa gebouwd voor een Hagenaar, mr. Valck Lucassen, Sparrenheide dus. Valck Lucassen ging het permanent bewonen. ’s Mans naam dient in ieder geval in ere te worden gehouden omdat hij, doorkneed in de heraldiek, voor de in 1931 uit een fusie ontstane gemeente Driebergen-Rijsenburg een passend gemeentewapen ontwierp.

Het huis Sparrenheide kwam – door de aanleg van de Melvill van Carnbeelaan (1921) en de Nassau Odijcklaan (1936) – allengs meer in de bewoonde wereld te liggen. Valck Lucassen moest het mooie huis in 1941 gedwongen verlaten, het werd gerekwireerd door de Duitse bezettingsmacht. Na de oorlog deed Sparrenheide o.m. dienst als repatriëringcentrum en meisjesinternaat. Na sloop van de villa en bijgebouwen, werd hier op 11 juni 1969 de eerste steen gelegd voor een modern bejaardencentrum, het huidige Sparrenheide. In modern jargon heet het vandaag den dag een woon- en zorgcentrum. Omdat er geen bejaarden meer bestaan, hoogstens senioren.

Aanvankelijk had woon- en zorgcentrum Sparrenheide een adres aan de Nassau Odijcklaan, maar toen in 1996 er 66 aanleunwoningen aan het centrum werden toegevoegd, werd door de gemeenteraad besloten het hele complex een eigen postadres te geven, zodat er onbeperkt gehuisnummerd kon worden.

Overgenomen uit ‘Heg en Steg’ van Dick Steenwijk
Uitgeverij Stichting Kleine Geschiedenis van de Heuvelrug, 2000
isbn 90-6720-236-3