Introductie Smederijgang Driebergen

andere straat

  intro  kaart  foto’s  luchtfotoIn 2001 kwam de doorgang van de Traaij naar het grote parkeerterrein achter het eerste deel van de Traaij gereed. Deze doorgang was noodzakelijk geworden omdat dat voorste deel van de Traaij was heringericht tot autovrije winkelstraat.
De gemeenteraad besluit om de nieuwe verbindingsweg tussen Traaij en Hoofdstraat Appelgaard te noemen. Het aanliggende, tot dan anonieme parkeerterrein zal deze naam ook krijgen. Tegelijkertijd wordt besloten de tot nog toe onbenoemde verbindingssteegjes tussen het parkeerterrein en de Traaij ook een naam te geven. 
Deze zullen resp. De Smederijgang, De Tapperijgang en De Timmerijgang worden genoemd.

Overgenomen uit ‘Heg en Steg’ van Dick Steenwijk
Uitgeverij Stichting Kleine Geschiedenis van de Heuvelrug, 2000
isbn 90-6720-236-3