Introductie Secretarislaan Driebergen

andere straat

  intro  kaart  foto’s  ansichten  monumenten  luchtfoto  woningmarktDe Secretarislaan is één van de oudere lanen van Driebergen. Tot 1900 was de Bessenweg, nu de Dokter Hermansstraat geheten, min of meer de bovengrens van de bebouwde kom van Driebergen. Met de aanleg van Burgemeesterlaan, Wethouderslaan en Secretarislaan is de ontwikkeling van het ‘bovendorp’ pas echt op gang gekomen. Als aannemer Appels c.s. hun zin hadden gekregen met de naam van de Burgemeesterlaan, zou déze laan waarschijnlijk de Kokerlaan zijn gaan heten, naar de toenmalige gemeentesecretaris J. Koker Bzn. Maar dat ging mooi niet door, omdat burgemeester Van Heemstra zélf ook niet vernoemd wilde worden. Zoals alle lanen in die tijd stelde de weg aanvankelijk niet veel voor. Pas in 1918 werd in de Secretarislaan een ‘paardenpad’ aangelegd, een stenen pad in het midden van de grindweg. Gemaakt van gebroken stenen die waren vrijgekomen bij de verstrating van de Traaij.

In oktober 2000 kunnen de bewoners van Burgemeesterlaan, Secretarislaan en Wethouderslaan het 100-jarig bestaan van hun lanen feestelijk gedenken.

Overgenomen uit ‘Heg en Steg’ van Dick Steenwijk
Uitgeverij Stichting Kleine Geschiedenis van de Heuvelrug, 2000
isbn 90-6720-236-3