Introductie Schoolstraat Driebergen

andere straat

  intro  kaart  foto’s  luchtfotoDe Schoolstraat dreigt in de vergetelheid te raken: de school werd in 1972 opgeheven, het gebouw in 1982 gesloopt. De straat is ook nauwelijks meer te herkennen, maar gelukkig hangt er nog altijd een straatnaambordje aan de zijgevel van huisnummer 21A aan de Traaij. Wie het straatje daar inloopt ziet rechts twee geknotte lindebomen, het enige dat nog rest van de oude straat. De Schoolstraat ging vanaf de Traaij eerst richting Bosstraat – kon die echter niet bereiken wegens bestaande bebouwing aan die straat – en sloeg daarom even voorbij de school een haakse bocht naar de Hoofdstraat, uitkomend bij (anno 2000) de winkel van Mosselman. Op een deel van het voormalige Schoolstraatkwartier – dat jarenlang braak heeft gelegen als ‘het gat van Driebergen’ – herinneren nu de namen De Griffel en De Lei aan de eerste christelijke (protestantse) school van Driebergen.
De school werd daar gesticht in 1881 door enkele notabelen, onder aanvoering van baron van Heemstra, de burgemeester. In 1919 werd Willem Johan Caspers meester aan deze School met de Bijbel, hij bleef er als bovenmeester tot aan zijn pensionering in 1960. Aan de Schoolstraat zat ook de christelijke kleuterschool – vanouds de ‘bewaarschool – waaraan veel oudere Driebergenaren nog zonder aarzelen de namen van de gezusters Goedman verbinden, gekend als respectievelijk de grote en de kleine juffrouw. Velen hadden hen ook wel een pad gegund.

Overgenomen uit ‘Heg en Steg’ van Dick Steenwijk
Uitgeverij Stichting Kleine Geschiedenis van de Heuvelrug, 2000
isbn 90-6720-236-3