Introductie Schellingerlaan Driebergen

andere straat

  intro  kaart  foto’s  ansichten  luchtfoto  woningmarktDeze laan aangelegd in 1954 – ligt in de ‘herenbuurt’ van Driebergen. De Amsterdamse ijzerhandelaar Cornelis Schellinger (1711-1778) is ruim dertig jaar heer van Driebergen geweest. in 1745 kocht hij de vrije en hoge heerlijkheid van Zeist en Driebergen, inclusief het Zeister slot en landerijen van Willem Adriaan II van Nassau (zie Nassau Odijcklaan). Schellinger besloot tot deze koop om aldus in Zeist een vestiging van de Evangelische Broedergemeente, de Hernhutters, mogelijk te maken. Die is er ook inderdaad gekomen, in en rond het slot, met krachtige geldelijke steun van graaf Nikolaus von Zinzendorf, de stichter van de Broedergemeente.
In 1767 verkocht Schellinger het slot en de heerlijke rechten van Zeist aan Maria Agnes gravin von Zinzendorf, de dochter van graaf Nikolaus. Zelf hield hij de vrije en hoge heerlijkheid van Driebergen, zodat hij toch zich Vrijheer (=heer van een vrije heerlijkheid, met vergaande rechtsmacht) kon blijven noemen. Na zijn dood kwamen deze rechten terecht bij zijn beide dochters Sophie en Maria. De gezusters werden aldus met z’n tweeën de Vrijvrouwen van Driebergen.

Overgenomen uit ‘Heg en Steg’ van Dick Steenwijk
Uitgeverij Stichting Kleine Geschiedenis van de Heuvelrug, 2000
isbn 90-6720-236-3