Introductie Dr Schaepmanlaan Driebergen

andere straat

  intro  kaart  foto’s  ansichten  monumenten  luchtfoto  woningmarktDoctor J.A.M. (Herman) Schaepman (1844~1903) was ooit de meest bekende 19e eeuwse politicus van rooms-katholieke snit. Hij was de pionier van de sociale en politieke emancipatie van de rooms-katholieken. De meest tastbare resultaten van zijn inspanningen waren de katholieke arbeidersbeweging en de katholieke Staatspartij. Beide fenomenen zijn door de ontwikkeling ingehaald: de katholieke arbeidersbeweging smolt samen met die van de socialisten in het FNV, de katholieke partij verdween in het CDA. De band van deze Schaepman met Driebergen en Rijsenburg was tweeërlei. Als priester-student volgde hij de opleiding aan het grootseminarie Rijsenburg, als professor (al op 26-jarige leeftijd) heeft hij er jarenlang, tot zijn dood toe, kerkgeschiedenis gedoceerd.

Zijn landelijke faam verwierf hij door zijn politieke activiteit. In 1880 werd hij tot lid van de Tweede Kamer verkozen, waarin hij na veel gemor en geknor werd toegelaten. Een priester als volksvertegenwoordiger, dat was wel wennen… Schaepman ontwikkelde zich, ondanks de weerstand die hij aanvankelijk ook in eigen kring opriep, tot de al dan niet betwiste politieke leider van het katholieke volksdeel.

Na zijn overlijden in Rome, op 21 januari 1903, werd in de gemeenten Driebergen en Rijsenburg een actie ondernomen om ter nagedachtenis aan Herman Schaepman, voor deze priester-staatsman een monument te stichten. Dat is er gekomen, ontworpen door architect P.J.H. Cuypers, onthuld op 13 juli 1908. Het staat er nóg, niet meer tegen de achtergrond van het grootseminarie, maar nu tegen de moderne contouren van de Seminarieflat. Al op 12 juni 1903 had de gemeenteraad van Rijsenburg aan Schaepman de laatste eer bewezen door “een weg lopende van de bloemisterij Rozenhove westwaarts” de Doctor Schaepman laan te noemen. De laan liep voorlopig nog dood bij de grens met de buitenplaats Otra Banda, later Nijendal genaamd. Pas toen in 1966 de weg Nijendal werd aangelegd kon de Doctor Schaepmanlaan worden afgemaakt.

Overgenomen uit ‘Heg en Steg’ van Dick Steenwijk
Uitgeverij Stichting Kleine Geschiedenis van de Heuvelrug, 2000
isbn 90-6720-236-3