Introductie Rijsenburgselaan Driebergen

andere straat

  intro  kaart  foto’s  ansichten  monumenten  luchtfoto  woningmarktWim Harzing, de in 1978 overleden Rijsenburgse dorpshistoricus kon zich naar men zegt – dáár altijd erg boos om maken: de Rijsenburgselaan hoorde Rijsenburgsesteeg te heten! Helemaal ongelijk had hij niet, want in 1899 – toen de Rijsenburgse gemeenteraad voor het eerst officiële straatnamen vaststelde – werd die naam ook zo vastgelegd. Kennelijk omdat de volksmond zich die naam al vertrouwd had gemaakt. Steeg was in deze streken immers al eeuwen de gebruikelijke aanduiding voor boerenbinnenwegen, die veelal ‘naar de bergen’ liepen, naar de hogere gronden op de heuvelrug.

Maar deze Rijsenburgsesteeg was tevens ook de oprijlaan van het omstreeks 1800 afgebroken kasteel Rijsenburg aan de Langbroekerwetering, zodat P.A.M. van Oosthuyse van Rijckevorsel, heer van Rijsenburg, in 1866 ook wel schreef en sprak van de Rijsenburgerlaan. En z’n schoonmoeder, Vrouwe Margaretha van Oosthuyse geboren de Jongh, noemde die laan zelfs wel de Achterkerklaan of gewoon Kerklaan… En sterker nog, toen in 1684 landmeter de Roy, op verzoek van ene heer Uyttenbogaerdt, een deel van de landerijen van Driebergen en Rijsenburg in kaart bracht werd als naam voor wat nu de Rijsenburgselaan heet, de naam Suijtweg (lees: Zuidweg) ingerekend. Zoveel hoofden, zoveel zinnen!

Wethouder Porton, géén geboren Rijsenburger, vond in 1922 de naam Rijsenburgsesteeg niet passend, ’t klonk hem te achterbuurterig in een dorp dat Is zomers zoveel welgestelde stadse mensen trok. Een enkel gemeenteraadslid sputterde nog wat tegen, maar de wethouder kreeg z’n zin. De gemeenteraadsnotulen van 7 april 1922: ‘De Rijsenburgsesteeg wordt met terzijdestelling van een vorige maal geopperde historische bezwaren op verzoek van de heer Porton omgedoopt tot Rijsenburgschelaan, zeker een meer passende naam”.

Nadat de Schippersvaart zijn geringe betekenis voor de Driebergse en Rijsenburgse aan- en afvoer rond 1800 al weer had verloren, was de Rijsenburgsesteeg de weg waarlangs de per ‘krommerijnder’ aangevoerde vrachten, gelost aan de loswal aan de wetering, naar het dorp werden gereden. Toen lag er aan het eind trouwens nog een brug, over de Driebergse Meer. Die brug werd in de 19e eeuw vervangen door een overkluizing.

Overigens heeft Wim Harzing de kans laten lopen om de naam van de Rijsenburgsesteeg weer in ere hersteld te krijgen. Sterker nog, toen hij in 1966 lid was van de commissie die namen mocht bedenken voor het uitbreidingsplan De Wildbaan, en o.a. met de Korte en Lange Dreef op de proppen kwam, was hij mede verantwoordelijk voor het voorstel om de Rijsenburgselaan te wijzigen in Rijsenburgse Dreef. Maar gelukkig was de gemeenteraad wel wijzer…

Overgenomen uit ‘Heg en Steg’ van Dick Steenwijk
Uitgeverij Stichting Kleine Geschiedenis van de Heuvelrug, 2000
isbn 90-6720-236-3