Introductie Van Rijckevorselstraat Driebergen

andere straat

  intro  kaart  foto’s  ansichten  monumenten  luchtfoto  woningmarktIn de dorpshistorie van Rijsenburg liggen de namen Van Oosthuyse en Van Rijckevorsel in elkaars verlengde. P.J. van Oosthuyse, heer van Rijsenburg, stierf na zijn enige zoon. Via zijn dochter Veronica kwam de heerlijkheid van Rijsenburg in 1849 terecht bij Van Oosthuyses kleinzoon jonkheer P.A.M.V.O. van Rijckevorsel. De familie Van Rijckevorsel (er waren acht kleinkinderen die de Van Oosthuyse-erfenis deelden!) bezat rond het midden van de vorige eeuw het grootste deel van Rijsenburg, plus nog de nodige huizen en landerijen in Driebergen.

De invloed van de heer van Rijsenburg en zijn familie was in de vorige eeuw niet gering, waar het de aangelegenheden van de gemeente Rijsenburg en de parochie St. Petrus Banden betrof. En het moet gezegd, ze hebben zich niet van de slechtste kant laten zien… Wat lag er dus meer voor de hand, toen in 1899 voor het eerst Rijsenburgse straatnamen werden vastgesteld, dan om ook een Van Rijckevorselstraat te benoemen?

De Van Rijckevorselstraat (in de 19e eeuw ook wel als Kippesteeg aangeduid) was ooit de winkelstraat van Rijsenburg, met slager, bakker, groenteman, schoenmaker en wat al niet. Op 24 juni 1988 heeft de laatste winkelhoudende middenstander daar het licht uitgedaan, slager Bertus Marlet. Maar ’t was niet alles handel en nijverheid wat de klok in de Van Rijckevorselstraat sloeg. Ook boer Kuyer, de broer van de bakker op de hoek, had er z’n bedrijf, compleet met koeien- en varkensstallen. Op ’t land van boer Kuyer aan de Kippesteeg werden de jaarlijkse zomerfeesten van Rijsenburg gehouden. En behalve UtiIe Dulci, het feest- en tentoonstellingsgebouw van Rijsenburg (anno 2000 het museum Militaire Traditie), stond aan de Van Rijckevorselstraat ook de gashouder van waaruit sedert 1912 Rijsenburg en Driebergen van gas werden voorzien, gas dat in Zeist werd geproduceerd. Toen Nederland in 1966 overging op aardgas werd het gevaarte gesloopt.

Overgenomen uit ‘Heg en Steg’ van Dick Steenwijk
Uitgeverij Stichting Kleine Geschiedenis van de Heuvelrug, 2000
isbn 90-6720-236-3