Introductie Park Sparrendaal Driebergen

andere straat

  intro  kaart  foto’s  ansichten  luchtfoto  woningmarktPark Sparrendaal is het postadres voor de 6 luxe flatgebouwen – de appartementen werden indertijd door de projectontwikkelaar als urban villa’s aangeprezen – en 36 geschakelde bungalows die achter de halfronde Seminarieflat liggen. De naam is niet onterecht, de grond waarop dit stuk Driebergen is gebouwd maakte – zoals het hele seminarieterrein tot aan de Arnhemsebovenweg toe – deel uit van het landgoed Sparrendaal.
Het huis Sparrendaal werd in 1754 gebouwd in opdracht van Jacob van Berck uit Utrecht, wiens voorvader al in 1642 de hofstede had gekocht waarop het herenhuis werd neergezet, als afsluiting en onderstreping van de door de vorige Van Bercken gerealiseerde vergroting van hun eigendommen te Driebergen tot een landgoed dat zich uitstrekte van Langbroekerwetering tot in de Driebergse duinen. De opeenvolgende eigenaren van Sparrendaal hebben aardig wat invloed op de ontwikkeling van de dorpen Driebergen en Rijsenburg. Dat gold niet slechts de familie Van Berck, maar ook de Vlaming P.J. van Oosthuyse en diens nazaten de Van Rijckevorsels.
Over de naamgeving van dit woonpark was er nogal wat gemiezemaus in de gemeenteraad. Wat het college van B&W het liefst wilde, was een naam voor alles wat op het voormalig seminarieterrein werd gebouwd. En wat lag dan meer voor de hand dan Park Seminarie? Maar daar was niet iedereen gelukkig mee. Niet een aantal raadsleden die de naam wat te eenzijdig rooms-katholiek vonden, ook niet de projectontwikkelaar die de gesuggereerde naam commercieel niet aantrekkelijk vond. Waarom niet gerefereerd aan de het chique Sparrendaal? Aldus werd besloten, op 6 juni 1985.

Overgenomen uit ‘Heg en Steg’ van Dick Steenwijk
Uitgeverij Stichting Kleine Geschiedenis van de Heuvelrug, 2000
isbn 90-6720-236-3