Introductie Oosterstraat Driebergen

andere straat

  intro  kaart  foto’s  ansichten  luchtfoto  woningmarktDe bij de Boomgaard en Buntlaan al ter sprake gebrachte banketbakker-in ruste / grootgrondbezitter Jan van Velze was kort na 1900 ook in dit stukje Driebergen aan het ontwikkelen. Op 6 februari 1909 deelden B&W van Driebergen aan de gemeenteraad mee dat “…op het terrein van den heer van Velzen aan het einde der Traai eene nieuwe straat gekomen is.” Dat lag oostelijk van het dorp, zo zag het college, en stelde de naam Oosterstraat voor. Aldus werd besloten. Uitbreidingen van het zogenoemde ‘plan Van Velze’ creëerden vervolgens de 1e en de 2e Oosterdwarsstraat. In 1934 werd de 1e Oosterdwarsstraat omgedoopt in Oosterdwarslaan, de 2e Oosterdwarsstraat werd bij de Oosterlaan aangeplakt.
De naam Oosterstraat is de oudste van de drie straatnamen in het plan Van Velze, en daar is dan ook de bebouwing van dit stuk Driebergen begonnen.
Zo’n geweldige vaart liep het meteen niet. Als Van Velze in 1924 vergunning vraagt om in de omgeving van de Oosterstraat verder te mogen bouwen, voegt hij er een kaart bij waarop nog maar een 15-tal inmiddels bestaande woningen staat aangegeven, op één na alle aan de rechterkant van de Oosterstraat – gezien vanaf de Traaij.

Overgenomen uit ‘Heg en Steg’ van Dick Steenwijk
Uitgeverij Stichting Kleine Geschiedenis van de Heuvelrug, 2000
isbn 90-6720-236-3