Introductie Nassaulaan Driebergen

andere straat

  intro  kaart  foto’s  ansichten  luchtfoto  woningmarktDe Nassaulaan dateert van 1925. Tot deze naamgeving was echter al eerder besloten. Op 22 april 1922 richtten de heren Hendrik en Gerrit van Remmerden het verzoek aan de gemeenteraad om de nieuw aangelegde weg op het aan hen toebehorende terreinen “genaamd ‘Ons Genoegen’ en ‘Het Binnenveld’ welke weg verbindt de Hoofdstraat met de Traay” te voorzien van de naam Oranjelaan. De beide slagerszonen voorzagen over enkele jaren nóg een aan te leggen weg in hun plan en daarvoor wilden ze dan ook al graag een naam gereserveerd zien: de Nassaulaan. De gemeenteraad vond het best.
Het hierboven genoemde Ons Genoegen was een oud herenhuis, in aanleg daterend uit het begin van de 19e eeuw, en gelegen ter hoogte van de huidige Oranjelaan aan de Hoofdstraat. Samen met het ‘lege’ terrein -het zogenaamde Binnenveld- tussen Hoofdstraat, Traaij, Van der Muelenstraat en Welgelegenlaan was dit door aankoop eigendom geworden van de dorpsslager Van Remmerden.

Overgenomen uit ‘Heg en Steg’ van Dick Steenwijk
Uitgeverij Stichting Kleine Geschiedenis van de Heuvelrug, 2000
isbn 90-6720-236-3