Introductie Lange Dreef Driebergen

andere straat

  intro   kaart  foto’s  ansichten  luchtfoto  woningmarktHet woord ‘dreef werd in het plaatsnamenbestand van de gemeente Driebergen-Rijsenburg geïntroduceerd in 1966, in het kader van het Wildbaanplan. Het woord heeft meer dan één betekenis: een brede landweg of een weg met bomen, een laan dus. Met enige fantasie valt er nog wel een landweg van te bedenken, op de grens van de bebouwde en de onbebouwde omgeving. En lang is hij ook. Hoe nieuw deze straat ook moge zijn, het tracé heeft wel een historische fundering: al in 1642 blijkt hier een pad door de weilanden te lopen.

Omstreeks 1993 werd door een gemeenteraadscommissie het idee geopperd om een deel van de gronden tussen de Lange Dreef en Dennenburg te bestemmen voor woningbouw. Grofweg ging het om het deel omsloten door de Engweg, landgoed Dennenburg, de denkbeeldig doorgetrokken Damhertlaan en de Lange Dreef. Vooral de grondgebruikers en de omwonenden waren er helemaal niet blij mee. Een actiecomité riep het met bebouwing bedreigde gebied uit tot ‘groene long’ van Driebergen, vond veel bijval en de gemeente haalde bakzeil. Voorlopig in ieder geval…
Overigens is hier niets nieuws onder de zon: al in 1923 werd door de gemeenteraad van Driebergen al rekening gehouden met toekomstige woningbouw achter de gereformeerde kerk aan de Engweg!

Overgenomen uit ‘Heg en Steg’ van Dick Steenwijk
Uitgeverij Stichting Kleine Geschiedenis van de Heuvelrug, 2000
isbn 90-6720-236-3