Introductie Kloosterlaantje Driebergen

andere straat

  intro  kaart  foto’s  ansichten  monumenten  luchtfoto  woningmarktHet Kloosterlaantje heette allang Kloosterlaantje zonder echt Kloosterlaantje te heten. Duidelijker gezegd: wat Driebergenaren al sinds jaar en dag als het Kloosterlaantje aanduidden, heeft die straatnaam officieel pas in 1997 gekregen. Als postadres gold het ook niet, het aan het eind van het wegje gelegen klooster Arca Pacis was genummerd aan de Engweg. Vóórdat het klooster daar in 1875, in huize Broekbergen werd gevestigd, was er altijd sprake geweest van ‘de laan van Broekbergen’. Omstreeks 1980 is er al eens een poging gedaan het laantje een officiële naam te geven, de stichting ‘Vroeger en Nu’ had daarvoor de naam van de plaatselijk oudheidkenner en kunstenaar Wim Harzing. Maar op dat moment vond de gemeente dat niet zo nodig. En bovendien: het wegje was particulier bezit – van het klooster – en moeder-overste wilde liever geen ander adres. Anders lagen de kaarten in 1997, toen het klooster werd opgeheven, en nieuwe gebruikers het pand betrokken. En aangezien de gemeente Driebergen-Rijsenburg inmiddels ook al – in 1985 – het laantje in eigendom had overgenomen stond niets meer een officiële straatnaam in de weg. Met een buiging naar de uit het klooster vertrokken Benedictinessen van de Altijddurende Aanbidding, werd de naam Kloosterlaantje alsnog op 30 januari 1997 door de gemeenteraad vastgesteld.
Omstreeks 1910 kruiste het Kloosterlaantje nog de Engweg en liep dan – onder de naam van Putsteeg of Puttesteeg – verder naar de Hoofdstraat. Om daar dan ook nog de Hoofdstraat over te steken en als Buntlaan verder te lopen naar de Amhemsebovenweg. Allemaal stukken van de voormalige ‘laan van Broekbergen’.

Overgenomen uit ‘Heg en Steg’ van Dick Steenwijk
Uitgeverij Stichting Kleine Geschiedenis van de Heuvelrug, 2000
isbn 90-6720-236-3