Introductie Hoendersteeg Driebergen

andere straat

  intro kaart  foto’s  ansichten  luchtfotoDeze naam slaat terug op het gebied, later de hofstede, Hoenderdaal. Een document uit ca. 1425 (!) noemt ‘Rijsenborch of Hoenredal’ en ‘Hoenredal dat is dair Rijsenborch steet’. Met dat Hoenderdaal werd het ‘kerngebied’ van het gerecht Rijsenburg aangeduid: het kasteel met de boerderij aan de Langbroekerwetering en de hofsteden De Heuvel, Hoenderdaal en Scherpenzeel. Vanaf de Rij-senburgsesteeg, inmiddeis ‘laan’ geheten, liep een wagenspoor achterlangs de twee boerderijen Hoenderdaal (nu Champ’ Aubert) en Scherpenzeel (opnieuw gebouwd als vierdubbele woning) met een knik in de richting van de Hoofdstraat. in 1899 werd de naam Hoendersteeg officieel door de gemeenteraad bevestigd, hoewel de naam al veel en veel ouder is. De loop van de Hoendersteeg is in de loop der tijd veranderd. In ’t midden van de 19e eeuw liep de steeg liep vanaf de Rijsenburgselaan langs de boerderijen Champ’ Aubert en Scherpenzeel, tot iets voorbij de huidige sporthal en sloeg daar rechtsaf, richting Hoofdstraat. Van de oorspronkelijke steeg is maar een gedeelte overgebleven, van de Rijsenburg-selaan tot voorbij de sporthal; een ander deel werd de Kleinloolaan. De huidige Hoendersteeg is deels beplant met beuken, een ander stuk heeft tot op de dag van vandaag – hoewel geasfalteerd – nog iets van het karakteristieke uiterlijk van een boerenpad in een vochtig gebied: ter weerszijden een sloot met een rij knotwilgen. Maar als het aan de gemeentelijke groenvoorzieners had gelegen zou dat in 1997 zijn weggewerkt en zou het geheel een beukenlaan worden. De argumenten: Een ‘dijkje’ met greppels en knotbomen zou als landschapselement in dit gebied niet veel voorkomen (!); de functie van de greppels zou verloren zijn gegaan; een beukenlaan zou beter passen bij het landschap van Driebergen-Rijsenburg. Kletskoek! Maar gemeentelijke molens draaien op de meest onverwachte momenten snel. Toen de plannen de belanghebbende omwonenden onder ogen kwam, was de kapvergunning voor een 100-tal bomen, ter voorbereiding van de ‘renovatie’, al verleend… Actie, actie, actie! Resultaat: kapbesluit vernietigd, ’t plan in de gemeentelijke ijskast. Om er nooit meer uit te komen?

Overgenomen uit ‘Heg en Steg’ van Dick Steenwijk
Uitgeverij Stichting Kleine Geschiedenis van de Heuvelrug, 2000
isbn 90-6720-236-3