Introductie Dokter Hermansstraat Driebergen

andere straat

  intro  kaart  foto’s  ansichten  monumenten  luchtfoto  woningmarktomschrijving straatnaam

Deze oude straat heeft een betrekkelijk jonge naam. Want de naam Dokter Hermansstraat dateert pas van 1950, terwijl deze straat al honderden jaren de Bessenweg heeft geheten. Nu is het maar een kort straatje tussen Bosstraat en Traaij, oorspronkelijk was het een veel langere weg, die zich tot op de Horst uitstrekte. Als Beswech komt deze landweg al voor op een kaart uit de 17e eeuw.

Tot 1770 liep het Sparrendaal-deel van deze weg dood op een greppel langs de Traaij, die eigendom was van het buitengoed Dennenburg. De bewoonster van Sparrendaal – de weduwe van Jacob van Berck – wilde toen eindelijk ook een uitweg naar de Traaij, en gaf ‘haar boer’ opdracht om door middel van takken en snoeisel een dam te maken. Deze dam werd een jaar later in een document de Besdam of Uitweg van het Heetveld genoemd. Vanaf 1861 werden aan de zuidzijde van de Bessenweg de eerste huizen gebouwd; aan de noordkant stond er alleen op de hoek van de Traaij een dubbele daghuurderswoning, gebouwd door de Amsterdamse bankier Van Eeghen die behalve het Noordhout ook de grond tussen Bessenweg en Arnhemsebovenweg in eigendom had. Pas nadat deze grond in 1895 werd verkocht en verkaveld werden aan de noordzijde huizen gebouwd.

Zo tegen 1900 werd de Bessenweg echt de bebouwde kom van Driebergen gerekend. Er lag toen nog een hofsteedje aan deze weg, waar ‘de vrouw met de baard’ boerde. Haar landerijen werden na haar dood in 1906 geveild, waarbij Driebergse notabelen als Dirk Appels, Willem Kraal en Carel Teseling spekkopers waren. Mooie bouwpercelen, voor zo’n veertig cent per vierkante meter.

Al was de Bessenweg inmiddels tot de bebouwde kom gaan horen, het was met de kwaliteit van de weg treurig gesteld. Niets dan kuilen en moddergaten, de aanwonenden – het was nog een particuliere weg – hadden met de pet naar het onderhoud gegooid. Pas toen de gemeente in 1910 de weg in eigendom overnam kwam er een piekfijne wegverharding: een puinweg met in ’t midden een beklinkende strook , het zgn. paardenpad. Toen een raadslid op 22 augustus 1911 de gemeente met de nieuwe weg complimenteerde, deed hij de suggestie om nu maar een dikke streep onder het verleden te zetten en de ‘nietszeggende’ naam Bessenweg te vervangen door een betere, b.v. Julianaweg. Maar de burgemeester vond ’t maar onzin, de naam Bessenweg was de mensen in ’t geheugen gegrift, daar moest je niet aan komen. ja ja…

Veertig jaar later werd er toch anders over gedacht, de naam werd veranderd in Dokter Hermansstraat. De straat houdt nu de herinnering in ere van de huisarts A.E. Hermans, die van 1911 tot 1946 in Driebergen praktiseerde. In de jaren 1914-1918, toen in Driebergen herhaaldelijk Belgische en Franse kinderen uit de oorlogsgebieden verbleven, gaf hij hen belangeloos zijn medische verzorging, waarvoor hij later zowel door België als door Frankrijk werd onderscheiden. Ook in het dorpsmaatschappelijk leven was hij actief Hij was o.m. mede-oprichter van de plaatselijke afdeling van ‘Het Nut’ en van de padvinderij in Driebergen. De straatnaamwijziging in 1950 was een initiatief van de hoofdbewoners, die vrijwel allen een adres aan de gemeenteraad ondertekenden om aldus ” … de zozeer geachte en beminde geneesheer aan de vergetelheid te ontrukken. “

Overgenomen uit ‘Heg en Steg’ van Dick Steenwijk
Uitgeverij Stichting Kleine Geschiedenis van de Heuvelrug, 2000
isbn 90-6720-236-3

Free counters!