Introductie De Grutto Driebergen

andere straat

  intro  kaart  foto’s  ansichten  luchtfoto  woningmarkt



De naam voor dit woonerf werd door de gemeenteraad vastgesteld op 28 oktober 1982, toen de aanleg van de wijk Hoenderdaal vorm begon te krijgen. Een jaar later, op 30 november 1983 werd hier de 1500e wooneenheid van de AWV, de Algemene Woningbouw Vereniging, opgeleverd (De Grutto 32). De langsnavelige weidevogel waarnaar deze woonstraat is genoemd, is een voorbeeld van aanpassing aan gewijzigde omstandigheden. Had het beest hardnekkig vastgehouden aan z’n eisen qua leefgebied, dan zou de grutto alleen nog terecht kunnen op de steppen en in de venen van Oost Siberië. Maar niks hoor, meer dan de helft van alle grutto’s van de wereld broedt in Nederlandse weiden. Al loopt hun bestand hier nu toch ook terug, van 87.000 broedparen in 1990 naar 58.000 broedparen in 2000. Doet de moderne landbouw dan tenslotte toch de grutto hier de das om? Ook een groot aanpassingsvermogen heeft z’n grenzen…

Overgenomen uit ‘Heg en Steg’ van Dick Steenwijk
Uitgeverij Stichting Kleine Geschiedenis van de Heuvelrug, 2000
isbn 90-6720-236-3

Free counters!