Introductie Gooijerdijk Driebergen

andere straat

  intro  foto’s  ansichten  monumenten  luchtfoto  woningmarkt

De Gooijerwetering onder Driebergen is nog maar een bescheiden bermsloot, die loopt vanaf de kop van de Engweg tot de Broekweg. De weg erlangs heet nu de Gooijerdijk. De wetering is in de middeleeuwen gegraven ten behoeve van de ontwatering van de bovenkant van het Driebergerbroek. Deels praktisch parallel verlopend aan de al eerder gegraven Langbroekerwetering, kwam deze tweede wetering eertijds uit in de Driebergse Meer, op de Woerd. Voor de afwatering van de Doornse gronden boven het Lange Broek werd op ongeveer dezelfde hoogte een wetering gegraven, die óók als Gooijerwetering werd aangeduid. Die wetering is nóg ouder dan de Driebergse, en strekt zich uit vanaf ergens onder Leersum tot aan de Sterkenburgerlaan onder Driebergen. Daar ligt dus óók een Gooijerdijk, deels grensweg tussen de gemeenten Driebergen-Rijsenburg en Doorn.

De naam Gooijerwetering is al minstens sinds 1664 in gebruik, vóórdien kwam hij ook al voor als de Luttickerwetering of Kleine Wetering (in tegenstelling tot de langere wetering van Langbroek?). Over de verklaring van de naam Gooijerwetering is men het nog niet eens. Sommigen willen er een verwijzing in zien naar de naam Gooiland, in de Middeleeuwen wel in gebruik voor het hele oostelijk deel van de het Nedersticht. Anderen achten de verklaring die een verband legt met het woord goey of goor, waarmee een moerassig gebied werd aangeduid, waarschijnlijker.

Al in 1889 werd voor de weg langs de Gooijerwetering door de Driebergse gemeenteraad de naam Gooijer Wetering vastgesteld, in het spraakgebruik werd de buurtschap langs deze Gooijer Wetering nog lang aangeduid als ‘in de Wetering’. Het draaide tenslotte uit op Gooijerdijk. In dit stukje Driebergen staan een aantal mooie oude boerderijen, zoals Kronenburg (Gooijerdijk 8), Vredenrust (10) en De Dijckhof (14). In deze buurt, vanouds bevolkt door godvrezende mensen met een zwaar geloof, woonde en werkte de in de vorige eeuw zo bekende – en nog lang niet vergeten – lekenprediker (‘oefenaar’) Wulfert Floor, op boerderij ‘de Heuvel’, Gooijerdijk 49. Zie Wulfert Floorlaan Naast boerderij Zeldenrust (Gooijerdijk 4) gaat een wegje het land in, richting Langbroekerwetering. Dat is het begin van de Veensteeg, een wagenpad dat vroeger door de weilanden heen een verbinding gaf met Werkhoven. In de loop der tijden versmalde de Veensteeg tot een fietspaadje, slingerend door de weilanden. In de oorlogsjaren was het een druk gebruikt paadje om melk en andere waar bij boeren onder Werkhoven te halen. Een paar jaar geleden stond het straatnaambordje Veensteeg er nog, al liep de Veensteeg toen al na een paar honderd meter dood bij een boerderij. Weg Veensteeg! Omgeploegd…

In Driebergen is in dit jaar 2000 de stichting Voetstap in het leven geroepen, die pogingen gaat doen om verdwenen wandel- en fietspaden in ere te doen herstellen. Bovenaan het verlanglijstje staat de Veensteeg.

Overgenomen uit ‘Heg en Steg’ van Dick Steenwijk
Uitgeverij Stichting Kleine Geschiedenis van de Heuvelrug, 2000
isbn 90-6720-236-3

Free counters!