Introductie Groenhoek Driebergen

andere straat

  intro  kaart  foto’s  ansichten  luchtfoto  woningmarktOok voor de naamgeving van het uitbreidingsplan De Wildbaan deed de gemeente een beroep op de burgerij. Maar nu werd een speciale commissie benoemd, met de opdracht een samenhangend namenstelsel te bedenken voor de nieuwe wijk, gerelateerd aan de wijknaam De Wildbaan. Die naam overigens slaat niet zozeer op het feit dat dit ooit een wildbaan – afgeperkt jachtgebied – zou zijn geweest, als wel op het huis De Wildbaan, dat van 1860 tot 1941 tegenover Sparrendaal heeft gestaan. De commissie heeft keurig aan de opdracht voldaan, maar in een speelse bui werd voor de in een hoek van het plan gelegen gebied, op de kaart nog in groen aangegeven, en bovendien vlak achter de panden en terreinen van de firma Hoek gelegen, de naam Groenhoek bedacht. En die naam is het geworden. Doordat voor het nogal wirwarrige bouwcomplex een straatnaam werd vastgesteld gaf de huisnummering van de Groenhoek nogal wat problemen; een logisch patroon ontbrak. Al in 1974 piekerde een commissie ten gemeentehuize over een praktischer oplossing. Een voorstel om de flats afzonderlijke namen te geven viel niet goed bij de PTT. Dus maar verder piekeren. Enfin, de heren piekerden zich suf, maar de steen der wijzen werd niet gevonden. En met minder wilden ze ’t niet doen. Twintig jaar later werd het probleem opnieuw aangesneden, in het kader van renovatie en opwaardering van de Groenhoek. Maar de steen was en bleef onvindbaar.

Overgenomen uit ‘Heg en Steg’ van Dick Steenwijk
Uitgeverij Stichting Kleine Geschiedenis van de Heuvelrug, 2000
isbn 90-6720-236-3

Free counters!