Introductie Cordesstraat Driebergen

andere straat

  intro  kaart  foto’s  ansichten  luchtfoto  woningmarktBurgemeester Cordes heeft nogal lang op een naar hem te vernoemen straat moeten wachten, tot 1950. De burgemeesters die na hem waren gekomen, waren toen al aan de beurt geweest. Omdat Cordes maar zo kort burgemeester van de gemeenten Driebergen en Rijsenburg is geweest?
De Amsterdamse suikerfabrikant Christiaan Hendrik Cordes (1802-1869) woonde al een jaar of wat in Driebergen, toen hij er in 1847 burgemeester werd. Anders dan nu was een dorpse burgemeestersbaan in de 19e eeuw een eervolle bijbaan, geknipt voor renteniers, rustende zakenlieden, grootgrondbezitters en wat dies meer zij. Lekker besturen met een hand op de rug, de duim van de andere hand gehaakt achter de horlogeketting.
In 1850 kreeg Cordes er ook het burgemeesterschap van Rijsenburg bij, maar nog in datzelfde jaar werd hij gekozen tot lid van Provinciale Staten van Utrecht en belandde vervolgens als gedeputeerde op het groene pluche – einde van zijn dubbel burgemeesterschap! Cordes bleef wel in Driebergen wonen; net in het jaar van zijn benoeming tot lid van Gedeputeerde Staten betrok hij zijn nieuw gebouwde villa, villa Hoogerheide, niet al te ver van het station vandaan. Het huis staat er nog, maar draagt inmiddels een andere naam: villa Bloemenheuvel.
De Cordesstraat loopt deels over de oude algemene begraafplaats, nog onder burgemeester Cordes aangelegd. Hij ligt er ook begraven, in een uit 1869 daterende grafkelder. Voordat de Cordesstraat kon worden aangelegd, als verbinding tussen Traaij en Zonstraat, werden heel wat graven geruimd en werd ook de in 1872 gestichte ‘ziekenbarak’ gesloopt, indertijd op de begraafplaats gebouwd als onderkomen (lees: sterfhuis) voor cholerapatiënten.

Overgenomen uit ‘Heg en Steg’ van Dick Steenwijk
Uitgeverij Stichting Kleine Geschiedenis van de Heuvelrug, 2000
isbn 90-6720-236-3


Free counters!