Introductie Burgemeesterlaan Driebergen

andere straat

  intro  kaart  foto’s  ansichten  monumenten  luchtfoto  woningmarktAls het aan de gebroeders Appels had gelegen, dan zou de Burgemeesterlaan geen Burgemeesterlaan hebben geheten. Zij hadden, als Driebergse bouwers en ontwikkelaars, indertijd een flink aandeel in de bebouwing van dit stukje Driebergen. Net als o.m.- burgemeester Van Heemstra, gemeentesecretaris Koker en aannemer Fukking, sloegen ook de gebroeders Appels hun slag op de veiling van het Van Eeghen-bezit. (Zie bij Burgemeesterpark). Zij werden eigenaar van het perceel dat nu wordt omsloten door de Traaij, de Burgemeesterlaan, de Wethouderslaan en de Doker Hermansstraat, en gingen daar driftig aan het bouwen. Zij achtten zich geroepen – daarin ondersteund door enkele andere grondbezitters – om voor de in 1900 aangelegde straat een naam te bedenken. Het gemeentebestuur werd verrast met hun verzoek om deze nieuwe weg naar de ‘regerende’ burgemeester W.H.J. baron van Heemstra te noemen, omdat de weg in kwestie begrensd werd door eigendom van de heer burgemeester (i.c. het Burgemeestersbos) en hij bovendien zoveel had gedaan ter verbetering van straten en wegen. De edelachtbare liet weten ten zeerste vereerd te zijn met dit voorstel, maar het toch niet geheel gepast te vinden; derhalve gaf hij de requestranten in overweging met een andere voorstel te komen. Dat kwam per kerende post – de Burgemeestersweg. Aldus werd besloten, maar toen enkele maanden later het straatnaambordje werd aangebracht stond daarop te lezen Burgemeesterslaan. De s is in latere jaren spoorloos verdwenen.

Aan de bebouwing ter linkerzijde – vanaf de Traaij gezien – laat zich gemakkelijk vaststellen dat de laan aanvankelijk slechts aan die kant was bebouwd. En wie acht slaat op de naam van sommige van die huizen, die weet dat aan de andere kant van de straat nog puur natuur lag : Eik en Wal, Vogelsang. Duur waren de villaatjes niet. Aannemer J.C. van Dusschoten bood in 1904 eentje te huur aan voor fl275 per jaar. De bekendste bewoner van de Burgemeesterlaan was tijdens de eerste wereldoorlog de dichter P.N. van Eijck, die het huis De Viersprong bewoonde. Zijn zoon, de al evenzeer bekende architect Aldo van Eijck, is er geboren.
Omstreeks 1920 trad de gemeente Driebergen zelf op als opdrachtgever voor de bouw van 12 zogenoemde middenstandswoningen. Aan dergelijke woningen was op dat moment nogal behoefte en bovendien kon de werkgelegenheid in de bouw best een impuls gebruiken, de bedrijvigheid was nog maar matig op gang gekomen na de 1e wereldoorlog. Vandaar dat de Minister van Arbeid een mooie subsidie toekende. Deze huizen, inmiddels in particulier bezit en duchtig verbouwd, werden gezet aan de overkant van de Burgemeesterlaan en om de hoek aan de Bosstraat. Bij de behandeling van het bouwplan in de gemeenteraad werd de opmerking gemaakt “… dat toch in de eerste plaats aan de ambtenaren moet worden gedacht en dat daarvoor de huren niet te hoog gesteld kunnen worden.”

In 1921 werd aan de Burgemeesterlaan de tweede openbare school van Drie~ bergen gebouwd. Bij de stichting werd duidelijk gemikt op leerlingen uit de wat betere milieus, de school had min of meer de status van een opleidingsschool ‘voor hogerop’ en kreeg er dan ook meteen een mulo-opleiding bij. Dat pakte echter niet zo goed uit, het gewenste soort leerlingen werd door de ouders op de oude vertrouwde school aan de Engweg gehouden. Teneinde raad werd toen maar tot een wisseling besloten: leerkrachten en leerlingen van de Engwegschool namen de Burgemeesterschool in gebruik en omgekeerd ging de jeugdige bevolking van de Burgemeesterschool, met hun meesters en juffen, voortaan naar de Engweg. Rond 1970 werd de inmiddels knap verouderde school aan de Burgemeesterlaan door het openbaar onderwijs verlaten, aan de Weidestraat werd de gloednieuwe Weideblomschool in gebruik genomen. Op de plaats van de gesloopte Burgemeesterschool kwam weer een andere school te staan, de niet-openbare Parkschool. In 1985, toen de Bosrandschool van de Arnhemsebovenweg er bij introk, werd de school omgedoopt tot De Zonheuvel.

Overgenomen uit ‘Heg en Steg’ van Dick Steenwijk
Uitgeverij Stichting Kleine Geschiedenis van de Heuvelrug, 2000
isbn 90-6720-236-3Free counters!